Honderdduizenden reizigers waren dupe van storingen in 2017 De dijken braken Lia Gijzel-Soeting was acht jaar tijdens de ramp Oscarnominatie voor cameraman De NS had in 2017 last van 117 enorme storingen; dat is oen derde meer dan het jaar ervoor. Reizigersorganisatie Rover stelt dat zeker honderdduizenden reizigers zijn geraakt. Walcheren 1953-2018 'Spannend! Al die golven langs de ramen!' Hoyte tovert met licht Dorpen verliezen inwoners aan de stad. Die trekt jonge mensen en houdt gezinnen vast, mits er voldoende werkgelegenheid is. Ontwikkel daarom Middelburg en Vlissingen als de enige echte stad van Zeeland, adviseert ZB Planbureau. zeelandit/m3 De Nederlandse Spoorwegen er kennen dat het bij de 117 incidenten gaat om 'verstoringen met grote hinder'. Dit houdt in dat treinen door een storing samen minstens 25 uur vertraging hadden of dat er minimaal 25 treinen niet reden. Reizigersorganisatie Rover: „Van die impactvolle storingen hebben heel veel mensen last, dat gaat zeker om honderdduizenden reizigers", stelt beleidsmedewerker Freek Bos van de reizigersclub. In 2016 bleef de teller van storin gen met veel tot zeer veel hinder nog steken op 88. Het afgelopen jaar nam dat aantal toe tot 117, blijkt uit de nieuwe cijfers. Het gaat bijvoorbeeld om proble- men met het materieel of perso neel. Zo was er sprake van stroom storingen, waardoor machinisten en conducteurs niet konden afrei zen naar het station waar ze volgens het rooster vervolgens op de trein moesten stappen. Dat was onder meer het geval op 16 januari 2017, toen wegens personeelsgebrek na een storing ruim 250 treinen uitvie len. Een dag later was het opnieuw raak en konden 175 treinen niet rij den omdat er te weinig personeel aan boord was. Een van de redenen die NS aan voert voor het gestegen aantal uit gevallen treinen in 2017 is dat zij eerder 'treinen probeerden te laten rijden, terwijl de storing nog niet helemaal verholpen was'. „Sinds 2017 gaan we pas na de eindprog- nose van een verstoring rijden, om dan een solide treindienst te bieden en voorspelbaar te zijn. Dat is voor de reiziger veel beter", aldus de NS- woordvoerder. Rover noemt het compleet schrappen van treinen juist 'een paardenmiddel dat voor onnodige vertraging zorgt'. De belangenorga- Reizigers hebben liever een vertraagde dan geen trein nisatie voor reizigers wil juist dat de NS er alles aan doet om de trein dienst zo snel mogelijk weer op te starten. Bos: „Reizigers hebben lie ver een vertraagde trein dan geen trein." P7 mm Nieuwsmedia imaïT ZEELAND4 Dag dorp Hengstdijk foto camile schelstraete Mega-uitval treinen bij NS Marcia Nieuwenhuis Utrecht FOTO ANP —Freek Bos, beleidsmedewerker reizigersorganisatie Rover O woensdag 24 januari 2018 13°C Zachte dag met soms wat regen pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1