u voor dit YV©rk ProRail erkent vertraging bij vervangen verwarmde wissels Walcheren Spoorbeheerder ProRail was bij de sneeuwstorm van 10 en 11 december nog niet klaar voor de winter. Werkzaam heden waren niet afgerond Nieuwsmedia ProRail erkent dat in antwoord op vragen van deze krant. „Op een be perkt aantal locaties waren de werkzaamheden aan de verwar ming van de wissels nog niet vol ledig afgerond", verklaart ProRail- woordvoerder Jaap Eikelboom. Op beide sneeuwdagen kampten on geveer vijftig wissels met storin gen, waardoor zeker honderden treinen niet reden. Bij Zaandam, Amsterdam Sloterdijk en Amers foort vonden grote wisselstorin gen plaats. Nederland heeft 5.500 wissels met verwarming, twee derde daar van werkt op gas. Wissels met gas- verwarming kunnen bij sneeuw val verstopt raken. Daarom scha kelt ProRail over op elektrische wisselverwarming, die ook duur zamer en beter te monitoren is. Maar een deel van de vernieuwde elektrische verwarming bleek tij dens de sneeuwstorm juist niet te werken. Rikus Spithorst van Maatschap pij Voor Beter OV noemt het 'een aanfluiting' dat ProRail niet op tijd winterklaar was. Spithorst noemt het een blunder dat de wisselver warming is vervangen, maar dat niet is gecontroleerd of die werkte. „Als je thuis een nieuwe lamp erin draait, wacht je ook niet tot het donker wordt om te testen of die het doet." Reizigersorganisatie Rover re ageert onthutst. „Winterwerk- zaamheden moeten natuurlijk voor de winter klaar zijn, hoe win terklaar ben je anders?", vraagt be leidsmedewerker Freek Bos zich hardop af. Volgens Rover gaat het om 'belangrijke knooppunten in her spoornetwerk'. „De impact van een niet werkende wissel is daar groot." Als je thuis een lamp indraait, wacht je ook niet tot het donker om te kijken of die het doet De Nederlandse Spoorwegen spreken van 'grote wisselstoringen in het land'. „Hoewel winterweer leidt tot overlast, moeten de pres taties voor onze reizigers óók op dagen met sneeuwval beter", aldus NS-woorvoerder Erik Kroeze. „We gaan dit samen met ProRail evalu eren." Treinen van Connexxion op de Valleilijn bij Amersfoort werden ook geraakt. Spoormanager Coen Storm: „ProRail had die werk zaamheden eerder moeten afron den. Daar zijn we het allemaal over eens." ProRail benadrukt dat met man en macht is gewerkt om uit val tegen te gaan en dat maar 1 pro cent van de verwarmde wissels het niet deed. In 2009 viel de wisselverwar ming op station Den Haag Holland Spoor ook al uit. Treinkenner Hil- debrand van Kuyeren van treinrei- ziger.nl: „Het is klungelig en kwa lijk dat essentiële wissels weer niet winterklaar bleken." onder neemt iwtoe' dinsdag 16 januari 2018 Buien en zon pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 niet winterklaar Spoor was Marcia Nieuwenhuis Utrecht Rikus Spithorst, Beter OV Geknipt Bahaa Terro is een kapper uit Syrië die zijn land ontvluchtte en hier een verblijfs status heeft gekregen. Stil zitten wil hij niet en daarom ging hij op zoek naar werk. Hij vond het in kapsalon Les Artis- tes in Terneuzen. Hij had geluk, want voor veel voormalige vluchtelingen is het een lange weg naar de arbeidsmarkt. ZEELAND2 »P23

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1