Schoot vergelijk lÊ'f Q Vandaag bij deze krant JS" kijk en Pleidooi voor leeftijdsgrens Kinderartsen pleiten voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de 18 jaar. De pepdrank schaadt de gezondheid Walcheren Europese titel shorttrack Sjinkie Knegt is klaar voor de Spelen Bij veel jonge patiënten die zich melden met klachten als rusteloos heid, moeheid en hartritmestoor nissen, blijkt de pepdrank de boos doener. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) maakt Dit is geen frisdrank. Een verbod zet ouders en kind aan hetdenken zich grote zorgen over het groeiend gebruik van energiedrank. Met name tieners vanaf 12 jaar drinken soms wel zes blikjes of meer leeg voor een flinke oppepper. Kinder artsen signaleren dat zij vervolgens vaker met klachten op de Eerste Hulp belanden. Daarom pleit de NVK voor een verkoopverbod voor jongeren on der de 18 jaar. „Als jongeren met rusteloosheid ofhartritmestoornis- sen in onze spreekkamers belan den, denken wij aan allerlei dingen en halen we ze soms door de medi sche molen om de oorzaak te ach terhalen. Maar we merken dat ener giedrankjes steeds vaker de boos doener zijn", stelt de Leeuwardense kinderarts Brita de Jong-Van Kem pen. Het Voedingscentrum geeft nu al het advies om onder de t3 jaar geen energiedrank te drinken en tussen de 13 en 18 jaar maximaal één blikje per dag. Op de blikjes staat een verplichte waarschuwing: 'Nier aanbevolen voor kinderen'. Kinderartsen vin den dat niet genoeg. Naast ruste loosheid en hartritmestoornissen zien zij steeds meer andere klach ten die uiteindelijk te wijten zijn aan energiedrankjes. Zo belandde een meisje van 12 jaar met epilepti sche aanvallen in het ziekenhuis. Een uitgebreid onderzoek leidde niet tot een duidelijke oorzaak. Tij dens een gesprek bleek dat ze veel energiedrankjes dronk. Een tiener van 16 kwam met geelzucht en moeheid bij een kinderarts. De pa tiënt kreeg allerlei onderzoeken, tot aan een leverbiopt, waarbij met een speciale naald weefsel uit de lever wordt gehaald. Toen de arts ont dekte dat de tiener veel energie drankjes dronk en adviseerde te stoppen, verdwenen de klachten vanzelf. De artsen stellen dat in energie drank te veel cafeïne, suiker en tau- rine zit, maar missen onderzoek naar het effect van de stoffen op een kinderlichaam. „Dit is geen on schuldige frisdrank", stelt De Jong- Van Kempen. „Een verbod zet ou ders en kind aan het denken, zodat ze zich bewust zijn van de gevol gen. We kunnen wachten tot er fa tale incidenten gebeuren of we kunnen maatregelen treffen zodat we de consequenties kunnen on derzoeken." P7 Nieuwsmedia Evy (met muts) en Robin Koopmans halen afval tussen de keien weg. De spontane schoonmaakactie op Neeltje Jans was zaterdag een groot succes. Er kwamen 125 vrijwilligers op af en het resultaat was een vrachtwagen vol troep. »P16 SPORT4 201812019 G«ET ONDERWIJS 'Pepdrank alleen voor 18-plusser' Ellen van Gaaien Leeuwarden Brita de Jong, kinderarts maandag 15 januari 2018 7°C Regen en pzc.nl wind Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 FOTO DIRK-JAN GJELTEMA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1