Proef met prepaid-energie Eric Corton kruipt in de huid van Hugo Borst Op wereldreis met peuter en camera 'Een echte Zeeuw staat voor een ander klaar' WEEKEND 12 Energiebedrijven willen wanbetalers prepaid gas en licht verkopen, zoals in het verleden met de meterkastmuntjes gebeurde. Zo hoeven ze klanten met een betalingsachterstand niet tegen torenhoge kosten af te sluiten. magazine In Rotterdam en Arnhem laten Greenchoice en Nuon sinds kort tientallen huishoudens met achter standen als proef vooraf betalen. Netbeheerders Alliander en Stedin doen mee, net als de Energiebank Nederland. Bij succes hopen ze pre paid-energie overal in te voeren. Gezinnen die meedoen krijgen in de meterkast een apparaatje naast hun slimme meter. „Het werkt zoals een mobiele-telefoon- abonnement", legt Koen de Lange van Stedin uit. „Mensen kunnen te goed kopen en krijgen daarvoor gas en stroom." Als hun saldo bijna op is, ontvangen ze een mailtje of appje. „Als ze opwaarderen, hebben ze binnen enkele minuten weer stroom en gas." De bedrijven hopen dat vooraf betalen huishoudens met betaal- achterstanden meer bewust van hun stroom- en gasverbruik maakt. Ook voorkomt het hoge incasso kosten en oplopende schulden. Maar uiteraard zit er voor de energiebedrijven een forse por tie eigenbelang in. Jaarlijks worden in ons land 90.000 energiecontracten beëin digd wegens wanbetaling. Hieraan gaat een lang traject van herinne ringsbrieven, aanmaningen en deurwaarders vooraf, dat miljoenen euro's kost. Uiteindelijk worden slechts 10.000 mensen per jaar daadwerkelijk afgesloten. „Afslui ten is een ingrijpende gebeurtenis, die de situatie van een gezin verer gert", zegt De Lange. Afsluiten tussen oktober en april mag nu niet. Energiebedrijven moeten dat respecteren Greenchoice heeft hoge ver wachtingen. „Een klant die mee doet meldde ons dat hij nu veel be ter zicht heeft op zijn verbruik", zegt woordvoerder Martin de Beer. Schuldhulpvereniging NVVK volgt de proef met interesse. „Wij juichen het toe als aanbieders na denken over hoe zij klanten met schulden beter kunnen bejegenen en de incassokosten laag kunnen houden", zegt voorzitter Marco Flo rijn. „Momenteel mogen huishou dens tussen oktober en april niet worden afgesloten. Energiebedrij ven moeten dat respecteren." Dat geldt des te meer als er kinderen in het spel zijn, vindt hij. Stedin stelt dat schuldenaren bij vorst nooit worden afgesloten. Enige uitzondering is bij fraude, bijvoorbeeld als een klant een wietplantage runt.P20 Nieuwsmedia Si c? ZEELAND4 In het Abdijcomplex in Middelburg werd gisteren het Zeeuwse volkslied ingezet tijdens de nieuw jaarsreceptie van de provincie. Vier organisaties kregen het Zeeuws Compliment, een onderschei ding waarbij 'de Zeeuwse kracht als motor voor de samenwerking' steeds van toepassing was. FOTO LEX DE MEESTER Gaspenning maakt comeback David Bremmer Arnhem Marco Florijn, NVVK 6°C Droog met in de loop van de dag zon pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €3,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 8 7 11688 5 5 5 5 4 7

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1