O W i Kinderartsen: inslikken kan dodelijk zijn C02-neutraal reizen Eredivisie zoekt de zon op Kinderartsen slaan alarm over de heftige, soms dodelijke gevolgen van het inslikken van een kleine batterij. Alleen al vorige week belandden drie kinderen met ernstige verwondingen in het Erasmus MC. Walcheren Reisbureaus gaan betalen voor COp-uitstoot toeristen pis Het gaat om de ronde en platte knoopcelbatterijtjes, die vaak in af standsbedieningen, fietslampjes en speelgoed zitten. Deze batterijen lekken een bijtend zuur dat al bin nen een uur een gat in de slokdarm kan branden. Sinds 2008 zijn hierdoor ten min ste zestien kinderen in Nederland ernstig gehandicapt geraakt. Twee van hen zijn overleden. Het aantal slachtoffers ligt vermoedelijk veel hoger, zegt de Nederlandse Vereni ging voor Kindergeneeskunde (NVK). Kinderarts Lissy de Ridder van het Erasmus MC had vorige week maar liefst drie kinderen op de ope ratietafel. „Ouders, laat niks slinge ren. Nieuwe, volle batterijen zijn het gevaarlijkst", waarschuwt zij. „Het zuur van de batterij vreet zich binnen een mum van tijd door de slokdarm en kan zo in de halsslag ader, luchtpijp of in de aorta te rechtkomen." Vorig jaar overleed één dreumes in het Erasmus MC aan de gevolgen, een ander raakte halfzijdig verlamd en een derde hield er een dwarslaesie aan over. Om de maand meldt zich in het Rotterdamse ziekenhuis een nieuw geval en nu zelfs drie in één week. Elders in het land liepen kinde ren ook blijvende schade op aan hun slokdarm of luchtpijp, waar door ze niet meer normaal kunnen eten of ademen. In 2014 overleed Het zuur van de batterij vreet zich in een mum van tijd door de slokdarm een t-jarig jongetje dat een batterij had ingeslikt. De huisarts had het kind naar huis gestuurd met een zetpil. Wanneer huisartsen of ouders vermoeden dat een kind een batte rij heeft ingeslikt, moeten zij direct naar het ziekenhuis voor een rönt genfoto, zegt De Ridder. „Het eerste teken is dat een kind niet wil eten. Wanneer het kind bloed begint te spugen, is de schade al heel groot." Sinds vorige week hebben alle kinderartsen in het land een oproep gekregen van de NVK om elk batte rij-incident te melden. Maandelijks wordt deze oproep herhaald en elk kwartaal moeten de artsen een up date geven over het letsel van hun patiënt. „Zo moeten we een beter beeld krijgen over de omvang van het probleem en de complicaties", zegt Angelika Kindermann, kin derarts in het AMC in Amsterdam, die dit onderzoek bij het Neder lands Signalerings Centrum Kin dergeneeskunde leidt. P7 Nieuwsmedia Ester Naomi Perquin liep maandenlang met de politie mee en maakte er een dichtbundel over» Alarm om minibatterij Hanneke van Houwelingen Rotterdam —Lissy de Ridder, kinderarts Bewolkt met van tijd tot woensdag 10 januari 2018 8°C tijd regen pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 Poliliepoëzie FOTO POLITIE NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1