r M tntntnin'm Daar zitje dan... Vuilniswagen gaat de ruimte in ■MM Massaaï misbruik kost naar schatting 2,4 miljoen euro De Nederlandse Spoorwegen trekt de stekker uit de voordelige groepsretour waarmee je voor 7 euro het hele land door kunt reizen, omdat er massaal mee wordt gesjoemeld. Walcheren Wat is dé beste weegschaal? De Ramp in 65 óbjecten Britten beginnen met proeven om puin op te ruimen »ps Schapen hebben voorrang, dat was de enige verkeersregel die gistermorgen gold in Middelburg. 525 drachtige schapen doorkruisten de stad, op weg naar de stal. Automobilisten die de kudde tegenkwamen, konden niets anders dan af wachten tot de lange stoet voorbij was. ZEELAND 5 Reizigers die gebruikmaken van het supervoordelige groepsretour- tje hoeven niet bij elkaar in de trein te zitten en zelfs niet op het zelfde tijdstip te reizen. Jaarlijks misbruiken zo'n 240.000 reizigers de goedkope e-tickets. Daar komt vanaf 15 januari een eind aan, maakt NS vandaag bekend. Het NS Groepsretour, dat in 2013 is ingevoerd, kwam meermaals negatiefin het nieuws. Via Face- book maakten treinreizigers die elkaar niet kenden massaal afspra ken om voordelig te reizen. Tus senhandelaren frauderen volgens NS 'op grote schaal' door kaartjes met winst door te verkopen. Ook waren er oplichters actief die ver kochte kaartjes niet leverden, met gedupeerde reizigers tot gevolg. „Met het nieuwe groepsticket verwacht NS een einde te maken aan dit grootschalige misbruik van groepsretourtjes", aldus NS- woordvoerder Erik Kroeze. NS hoopte met de goedkope De groepsretourtjes waren vooral in trek bij mensen die goedkoop willen reizen groepskaartjes dat bijvoorbeeld een voetbalteam eerder met de trein op pad zou gaan. Of dat een familie voor een bezoek aan de dierentuin de auto een keertje zou laten staan. Maar NS-groepsre- tourtjes bleken vooral in trek bij mensen die goedkoop willen rei zen. Wie voordelig wil reizen met een groep, kan vanaf 15 januari ge bruik maken van het nieuwe 'NS Groepsticket'. Daarbij wordt het verplicht om fysiek samen te rei zen in dezelfde trein. Bij de nieuwe tickets wordt het maxi male aantal reizigers beperkt tot zeven. Kroeze: „Voor het comfort in de trein is het prettiger als groe pen iets kleiner zijn. Met z'n tie nen vind je vaak moeilijk een plek." Het nieuwe ticket wordt een en kele reis. Zeven personen zijn sa men 34,50 euro kwijt, vier perso nen in totaal 30 euro. Dat komt neer op tussen de 4,93 en 7,50 euro per enkele reis. Vooral grote groepen die retour reizen zijn duurder uit. Kon je eer der met tien personen voor 70 euro het hele land door, nu moet die groep met 126 euro aanzienlijk dieper in de buidel tasten. Kroeze: „Maar mensen die op een andere dag terugreizen, zijn wel goedko per uit met het nieuwe groeps ticket." NS liep door het gesjoemel met de groepsretourtjes jaarlijks onge veer 2,4 miljoen euro mis, schat treinexpert Hildebrand van Kuy- eren van treinreiziger.nl. „Regu liere aanbiedingen variëren tussen 25 en 19 euro. Dus daarvoor zijn reizigers minstens het dubbele kwijt." Nieuwsmedia De Watersnood aan de hand van de meest bijzondere museumstukken NS stopt goedkope groepskaart Marcia Nieuwenhuis Utrecht Nederlandse Spoorwegen woensdag 3 januari 2018 Eerste storm van 2018 pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws 9°C Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 ZEELAND6

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1