1 1 Apple <64GB' iPhone X 7 Een korte reis langs het front in Oekraïne. Waar het conflict sinds 2014 al aan ruim 10.000 mensen het leven heeft gekost. Een doffe dreun klinkt van achter de bomen. Zware artillerie. Van hier, van de rand van het stadje Avdiivka vliegt een granaat naar het noorden, naar de door pro- Russische rebellen bestuurde Volksrepubliek Donetsk. We moeten weg. Outgoingfire wordt doorgaans beant woord. En dan val len er slachtoffers. Niet genoeg voor grote krantenkop pen of grote inter nationale veront waardiging, maar ondertussen wel met dodelijke re gelmaat. Onlangs sneuvelden nog twee militairen en daarna een burger die een afzwaaier op zijn dak kreeg. Op slag dood; weer drie ano nieme streepjes in een liever vergeten oorlog die sinds 2014 al meer dan 10.000 slachtoffers heeft geëist. Zwaar geschut Veel optimisten ontmoet je niet in de dorpen en gehuchten langs het schuivende front. De kwali teit van zorg en onderwijs is er vaak onder een minimum gezakt. Letterlijk met touwtjes hangen water en gasleidingen soms aan elkaar na weer zo'n zinloos salvo. Min twintig graden kan het hier worden, bewoners houden hun hart vast voor de ergste vriesda gen. Op het internationale vlak is het nauwelijks hoopvoller. Vlak voor kerst werd bekend dat de Verenigde Staten gaan bijstaan in 'versterkte defensieve mogelijk heden'. De Amerikaanse steun heet 'defensief. Tot grote boos heid van Moskou mag de regering in Kiev binnenkort antitank wapens kopen, wat volgens Mos kou olie op het vuur is. Wat het uitmaakt zal straks blijken. Afspraken zwaar geschut weg te trekken worden al het hele jaar geschonden. Het blijkt lastig om Vladimir Poetin aan te spre ken op zijn steun aan de pro-Rus sische rebellen, want Rusland ontkent glashard hier partij te zijn. Niemand weet dus wat er werkelijk zit in de konvooien waarop staat 'Humanitaire hulp van de Russische federatie'. Geen pottenkijkers. Net zo min als dat het geval blijft bij dat drama hier vlakbij met Malaysia Airlines- vlucht MH17, dat aan 298 mensen CONFLICT uit het schoolgebouw drukte. Alexander verwacht dat de rebellen op den duur moeten capitule ren. Rusland kan zich helemaal geen dure oorlog veroorloven in een in verval geraakt Alexander kiest zijn (194 Nederlandse passagiers) het leven kostte. Aan deze kant van het front hoor je niemand twijfelen over waar de afgeschoten raket vandaan kwam. Voor de mensen hier is het vuil spel over de hoofden van in middels zeer vermoeide en ge desillusioneerde burgers. Alexander is brandweerman. Hij woont in Krasnogorivka, een dorp vlak achter het front. Een derde van de inwoners is inmid dels naar veiliger oorden vertrok ken. Vier maanden geleden rukte een granaat het dak van zijn flat. Met vrouw en kind en de andere dorpsbewoners sliep Alexander in een schuilkelder. Niemand uit Ik heb niks tegen de Oekraïners aan de overkant, dit is allemaal politiek het dorp raakte deze keer ge wond. Bij eerdere beschietingen kwamen in gehuchten vlakbij vijf mensen om. Willekeurige en anonieme slachtoffers. Als brandweerman krijgt Alexander professionele hulp van artsen en psychologen om te ver werken wat hij de afgelopen tijd aan ellende heeft gezien. Hij moet verschroeide slachtoffers uit het puin graven. Zijn zoontje is ang stig, zegt hij. Schrikachtig sinds de beschieting die ook alle ruiten woorden zorgvuldig, zoals ieder een hier: een overblijfsel uit de Sovjet-tijd, waarin je ook maar beter niet te veel kon zeggen. Margaux Tina Dessus is program mamanager van de mensenrech tenorganisatie Save the Children. Met financiële steun van de EU probeert ze kleuters en scholieren in Avdiivka van hun angsten af te helpen. Door te praten over bange ervaringen, door samen te teke nen en spelletjes te doen. Traumaverwerking Oekraïense onderwijsinstellin gen volgen de vorderingen van de kinderen nauwgezet. Ze hebben noch de middelen noch de kennis voor dit soort traumaverwerking. „Ik heb niets tegen de Oekraïners aan de overkant. Dit is allemaal politiek", zegt een moeder met twee dochters. Ze wonen in een flat waar de sporen van de oorlog goed zichtbaar zijn. Kapotgescho ten balkons, gaten in de weg en - even verderop - bordjes vooral niet het veld in te lopen want overal kunnen mijnen liggen. Beide partijen hebben er kwistig mee gestrooid, maar niemand heeft aangetekend waar. Ook kinderen raken gewond als er weer een afgaat. Diverse bui tenlandse hulporganisaties zijn ter plaatse. Werken hard, maar ze lopen op eieren. Praten over 'oor log', 'rebellen' of'Russische inter ventie' doet niemand. Alsof er maar beter niet over gesproken kan worden en iedereen deze oor log tussen supermachten maar liever vergeet. 5 GB Data onbeperkt min Let op! Geld lenen kost geld dinsdag 2 januari 2018 GO De vergeten oorlog in Oekraïne Bob van Huët Avdiivka UHHCH Het over en weer schieten tussen het Oekraïense leger en separatistische groeperin gen (door Rusland gesteund) is de afgelopen maand weer toegenomen, aldus een rap port van de OSCE (de Organi satie voor Veiligheid en Sa menwerking in Europa), die het Oekraïense conflict moni- tort. De afgelopen weken zijn acht burgers gewond geraakt bij beschietingen en zijn 50 gebouwen vernietigd of be schadigd. Gesproken wordt van de heftigste beschietin gen sinds februari van dit jaar toen de stad Avdiivka onder vuur lag. Volgens het Oekraï ense leger hebben de separa tisten tientallen beschietingen gedaan met Grad-raketwer- pers. Op hun nieuwssite leg gen de separatisten de schuld bij de Oekraïense regering die ook eigen dorpen beschoten zou hebben om eigen aanval len te rechtvaardigen. Grensovergang tussen de strijdende partijen bij Mayorsk. industriegebied. Maar —Oekraïense vrouw A Een beschoten flat in het Oost-Oekraïense Avdiyivka met een muurschildering van onderwijzeres Marina Machenko die lokaal be kend staat om haar zachtmoedigheid, fotos bob van huët 20,00 voor je abonnement 40,00 voor je toestel Totale toestelkosten Eenmalige bijbetaling Totaal kredietbedrag Termijn bedrag Duur overeenkomst Vaste debetrentevoet 24 maanden 1.023,00 63,00 960,00 40,00 1164(1) Bergen op Zoom Breda Dordrecht Etten-Leur Goes Middelburg Oosterhout Roosendaal Rotterdam Terneuzen Tilburg Vlissingen Waalwijk Barendrecht

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 7