Pont Sluiskil begint eigen vriendenclub 18 ZEELAND Vogelwaarde verder zonder Lambert Sneller door de sluizen met planningstool zv De éne na de andere klant komt langs met een afscheidscadeau, een kaartje, een bos bloemen, een flesje wijn. Tine is er blij mee. „We heb ben het al die jaren voor onze klan ten gedaan, maar het was hard wer ken. Ik heb me daarover wel schul dig gevoeld tegenover mijn kinde ren. Dat ik weinig tijd voor hen had." Het is de reden waarom Leon (65) en Tine (62) nooit bij hun zoon Art- jan of dochter Joyce erop hebben aangedrongen de zaak over te ne men. Na een derde generatie Lam bert stopt het nu. „Ik ben niet vies van werken", vertelt zoon Artjan die in- en ver koper van stroom is bij elektrici teitsbedrijf PZEM. „Maar mijn ou ders waren zeven dagen bezig. Zon dag ook nog, met de administra tie. En de eisen worden strenger." Leon staat zaterdag niet in de winkel. Hij is achter aan het werk in de gekoelde werkplaats; vlees klaar maken en gehakt draaien tussen de vleeshaken. „Twee weken geleden heb ik m'n laatste slachtingen hier gehad, van die dikbilstieren van Suy uit Koewacht." Dat Leon nog zelf slachtte, maakte hem als slager ex tra bijzonder. „Vroeger deed ik ook thuisslachtingen, vooral varkens, en noodslachtingen. Dag en nacht kon je dan in touw zijn." Het slagersvak is veranderd. Tine en Leon weten dat als geen ander. „Ik ben hier al op m'n dertiende be gonnen als weekendhulp", kijkt Tine terug. Leon begon op z'n veer tiende. „Ik gooide er met m'n pet naar op school, tot ergernis van mijn vader." In 1983 namen Tine en hij de zaak over. Tine: „Ja, wat had Vroeger deed ik ook thuisslachtingen. Dag en nacht wasje in touw je toen, vlees en vleeswaren, meer niet. Vroegklaar-artikels zijn erbij gekomen, nasi, bami. Je moet met je tijd mee. Het kost wel veel meer werk." Tine is uitgepraat. „Mijn handen jeuken om weer achter de toog te staan." Leon krijgt achter bezoek van een voetbalmaat. Tot de zomer sponsorde hij het eerste elftal van VV Vogelwaarde. „Volgend jaar ga ik bij de club helpen schoonmaken, op dinsdagochtend. Als het mag", knipoogt Leon naar zijn voetbal- maat. Tine kijkt hoopvol vooruit. „We krijgen meer tijd voor onze klein kinderen." Ook daar zit een dubbel gevoel bij. „Ze zullen het loopje naar de slagerij van opa en oma voor een stukje vlees of vleeswaren wel missen", zegt Artjan instemmend. Woorden die voor heel wat meer inwoners van Vogelwaarde zullen opgaan. Op 18 maart bestaat de pont vijftig jaar. En al die jaren was die gratis De Stichting ter Behoud van de Pont te Sluiskil begint half januari met een wervingsactie. „We gaan aan de pont flyeren", vertelt be stuurslid Loek van Hecke, „en ook in Sluiskil, Sas van Gent, Zand straat en Philippine, waar de meeste gebruikers wonen." Vriend van de pont kun je wor den door 25 euro of meer te geven. Het geld is om de pont blijvend in de vaart te houden. Jaarlijks is 48.000 euro nodig, voor onder meer brandstof, onderhoud en verzekering. De pont kreeg in 2017 voor twee jaar 70.000 euro subsi die van de provincie en de ge meente Terneuzen, maar dat is te weinig. De provincie eiste boven dien dat de stichting meer eigen geld inzamelt. Van Hecke weet dat veel men sen sympathie hebben voor de pont, die sinds 2011 door vrijwilli gers wordt gerund. „Misschien willen ze die sympathie omzetten in een financiële bijdrage." De stichting heeft de provincie moeten beloven onderzoek te doen naar de invoering van veer geld. Van Hecke heeft hier flinke bedenkingen bij. „Op 18 maart 2018 bestaat de pont vijftig jaar, en al die tijd is die gratis geweest." Het vijftigjarig bestaan wordt vrijdag 16 maart gevierd, omdat 18 maart op een zondag valt en de pont alleen op schooldagen vaart. TERNEUZEN Binnenvaartschepen moeten sinds gisteren de drie slui zen bij Terneuzen sneller kunnen passeren dankzij een nieuw plan ningssysteem van Rijkswaterstaat. Vanaf eind september is dit be proefd, en 1 januari is het daadwer kelijk in bedrijf gesteld. Schippers kunnen zich via het systeem, de planningstool binnen vaart, ver van tevoren aanmelden, zodat ze weten wanneer er een plekje vrij is in één van de sluizen en hun reis daar op aanpassen. Het systeem wordt nu ingevoerd vanwege de bouw van de Nieuwe Sluis (aan half 2018 tot eind 2022) bij Terneuzen. De Middensluis die dit jaar al buiten bedrijf zou worden gesteld, blijft weliswaar beschik baar tot juli 2021, maar de capaciteit zal beperkter zijn. Het aantal wachtplaatsen is bovendien krap in Terneuzen en wordt door de sluis bouw nog krapper. Voor de zeevaart bestaat sinds 2012 een planningstool. Dit werkt. De grote Westsluis wordt beter be nut. IN DE REGIO Komische musical Quizend het nieuwe jaar in Gitarist Jan Akkerman in concert MIJN DORP, MIJN STAD dinsdag 2 januari 2018 Slager sluit, met dubbel gevoel Het is zaterdag druk in de winkel van Leon en Tine Lambert aan de Van Bossestraat in Vogel waarde. Tot het echtpaar om één uur 's middags voor het laatst de deur van de slagerij in het slot draait. „Met een dubbel gevoel", zegt Tine. Harmen van der Werf Vogelwaarde - Leon Lambert ledereen die zich verbonden voelt met de pont over het Ka naal bij Sluiskil, kan zich straks aanmelden als vriend. Harmen van der Werf Sluiskil - Loek van Hecke, bestuurslid TERNEUZEN De musical Vamos! is vanavond, dins dag, te zien in het Scheldetheater in Terneuzen, een mu- sicalcomedy geïn spireerd op tv-se- ries als Het Roer Om en Ik Vertrek. De drie vrouwelijke hoofdrolspelers vertrekken naar Spanje en komen daar enkel onheil tegen, onder meer in de persoon van een 'verspaanste' Nederlander (Johnny Kraaijkamp jr). De voorstelling begint om 20.00 uur. Entree 39,50,- AXEL Axel gaat vrijdag quizend het nieuwe jaar in met de jaar lijkse nieuwjaars quiz in cultureel centrum De Halle. Thema is als van ouds en altijd actu eel: 'regionale nieuwsberichten in de voormalige ge meente Axel'. Teams bestaande uit drie personen kunnen meedoen. Vooraf inschrijven, met een ludieke naam, bij gvdbroeke@zee- landnet.nl. Deel name kost 9 euro per team. Aanvang 19.15 uur. OOSTBURG Gitarist Jan Akker man is zaterdag in het Ledeltheater in Oostburg met zijn band. Het concert gaat om 20.15 uur los, kaarten 20 euro, vriendenprijs 18 euro. OSSENISSE Ga er maar aan staan: 1100 oliebollen bakken in één nacht. Vrijwilligers van carnavalsstichting d'Ossekop- pen deden het. „In een recordtijd, dankzij een nieuwe vin ding", zeiden Peter Hiel en Natascha Janssen (foto) in 'bak- centrum' taverne De Polderhoeve. De opbrengst is voor de carnavalsoptocht in Ossenisse 18 februari, een week na het reguliere carnavalsweekend. De bollen, gebakken naar aloud recept van kok Cas Spijkers, vonden hun weg naar liefhebbers in de wijde omtrek. fotocamileschelstraete DINSDAG AARDENBURG Kaaiplein, 08.00- 12.00 uur: Week markt; AXEL 't Kasteeltje, 19.00 uur: Bingo; Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Biljarten, vrij kaarten; 't Trefpunt, 14.00 uur: Sjoelen, kaar ten, biljarten; Bibliotheek, 14-16 uur: Tabletcafé; HEIKANT Brasserie Du Com- merce, 13.30 uur: Kaarten; HOEK De Lovenhoek, 13.30 uur: Kaarten; HULST De Blaauwe Hoeve, 14.00 uur: Bingo; Stadhuis, 19.00 uur: Nieuwjaarsreceptie gemeente Hulst; SAS VAN GENT Keizer Karelplein, 08.30-15.00 uur: Weekmarkt; De Statie, 13 uur: Biljarten; 14.00 uur: Koersbal, kaarten; SINT-JANSTEEN De Warande, 14.00 uur: Jeu de boules; 20.30 uur: Repetitie Gregoriaans koor; SLUIS Groote Markt, 11.00-21.00 uur: Schaatsbaan; SLUISKIL Het Meulengat, 10 uur: Wandelen ac tieve senioren; 13.30 uur: KBO kaarten; TERNEUZEN De Vliegende Vaart, 32e editie Jupiler Pluym Indoor Soc- certoernooi 2018; De Veste, 10 uur: Gymnastiek; 12 uur: Biljarten; 13.30 uur: Bridge, handwer ken, SOOS; De Hoeve, 13 uur: Biljarten; 14 uur: Hobby club; 20 uur: Zang yoga; De Kameleon, 14 uur: Dameshobby club; Scheldetheater, 20 uur: Musicalco- medy Vamos!, met o.a. Lenette van Dongen; VOGELWAARDE 't Gelaag, 13.30 uur: Kaarten; Bij Dorpscentrum, 12.30-15.30 uur: Weekmarkt; WESTDORPE De Kirke, 13.00 uur: Koersbal; 19.00 uur: Stijldansen, latino dansen. Tine en Leon Lambert in hun slagerij. 1100 OLIEBOLLEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 57