Kushand Moeder Mike en Lily zou jaarwisseling het liefst overslaan Jassendieven trekken pistool 2 ERNST JAN ROZENDAAL Column Ia de kerstborrel, Stille Nacht, de kalkoen, de Top 2000, de oliebollen, de bubbels, het vuurwerk en de nieuwjaarsduik rest vandaag nog één onderdeel van de feestdagen: de nieuwjaarswens op het werk. Toch wel een dingetje, vind ik. Ik zorg in ieder geval dat ik vroeg op kantoor ben. Dan hoefik maar een klein rondje te maken en kan ik de rest van de dag het initia tief aan anderen laten. Kijken hoe zij omgaan met het dilemma. Wordt het een hand of een zoen? Mannen schudden eikaars hand, dat is makkelijk. Een kus zou ver rassend zijn, maar daar zit volgens mij niemand op te wachten. T\is- sen vrouwen is dat weer geen pro bleem, geloof ik. De vraag is na tuurlijk hoe mannen en vrouwen elkaar de beste wensen overbren gen. Kunnen collega's na 2017, het jaar van #MeToo, elkaar nog wel drie zoenen geven? Er zijn er ge noeg die er naar uitkijken, wat precies de reden is dat veel ande ren ervan gruwen. Kun je de ene collega wel zoe nen en de ander niet? En wie gaat er dan wat van denken, degene die wel drie kussen krijgt of degene die het met een hand moet doen? Je kunt natuurlijk iedereen over één kam scheren. Het veiligst is dan alle collega's een hand te ge ven, maar dat kan bij sommigen juist afstandelijk overkomen. Die gaan piekeren of ze iets verkeerd hebben gedaan. Iedereen dan maar zoenen? Zulke jovialiteit kan op de vroege ochtend van de eerste werkdag nogal opdringerig over komen. Dan zijn er ook nog colle ga's die je waarschuwen dat ze net vandaag verkouden zijn. Of die binnenkomen en met een brede armzwaai zeggen: „Ik mag het wel even zo doen hè?" Wat moet je daar dan weer van denken? En, als je toch besluit te zoenen, dan telt ook nog de manier waarop. Op de wang of toch maar beter in de lucht? En mag het al leen deze week, tot Driekoningen, of ook volgende week nog, omdat voor velen dan pas de vakantie voorbij is? Deze column is de werkvloer niet. Hier kan ik doen wat ik wil. Bij deze wens ik u allemaal een ge lukkig nieuwjaar, met een kus hand van papier. Kunnen collega's elkaar na #MeToo nog wel zoenen? DESTELLING Vandaag: Jammer dat de feestdagen voorbij zijn Reageer op pzc.nl Eens Oneens Toos Henk Paul Kusters HENKS NIEUWE BAAN IS EVEN WENNEN Postcode Loterij deelt ton uit Bomexperts te hulp bij vuurwerk Arrestatie na achtervolging ZIERIKZEE Kerststukje van graf gestolen Een glad wegdek was de oorzaak van het dodelijk drama dat zich 12 december afspeelde op de Sloeweg- Noord bij Middelburg. De moeder van Mike (3) en Lily (5) uit Nieuw- Namen, die beiden het ongeval niet overleefden, schrijft in een blog dat haar auto ging schuiven toen ze een vrachtwagen inhaalde. Ze beschrijft gedetailleerd het traumatische moment. „School staakte die dag, dus Lily ging mee naar oma. De dag ervoor had het veel gesneeuwd, dus we gingen op tijd weg voor de gladheid. Speel goed waar ze mee wilden spelen ging mee in de auto en daar gingen we. We waren door de tunnel toen ik dacht, we zijn er gelukkig bijna. Ik haalde een vrachtauto in, toen gingen we ineens schuiven, we gin gen door de middenberm en belan den op de andere weghelft. Ik zag nog de koplampen van de tege moetkomende auto's en toen de klap. Stilte, intense stilte alsnog overleed. Zelf liep ze zwaar letsel op. Net als de mannelijke be stuurder van de tegemoetkomende auto werd ze naar het ziekenhuis in Goes gebracht. In haar blog vertelt ze in aangrij pende bewoordingen hoe ze, zelf zwaargewond, moest vernemen dat na haar zoontje ook haar dochtertje het ongeluk niet had overleefd. Over de leegte die ze in huis ervoer, toen ze uit het ziekenhuis was ont slagen. „Eén klap, allebei mijn kin deren weg. Dat gevoel, niet te be- lk haalde een vrachtauto in, toen gingen we ineens schuiven Haar zoontje bezweek ter plaatse aan zijn verwondingen. Het meisje werd met zwaar letsel per trauma helikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd, waar ze later Eén klap, allebei mijn kinderen weg. Dat gevoel, niette beschrijven schrijven. Als ze vroegen heb je pijn, zei ik: 'Lichamelijk valt het mee in vergelijking met de pijn in mijn hart, maar daar is geen pijn- stilling voor." Medeleven Zeeuwen leven massaal mee met de nabestaanden van Mike en Lily. Op verschillende online condole anceregisters werden honderden steunbetuigingen geplaatst. De moeder van Mike en Lily is er dank baar voor, maar gaat zelf door een hel. De jaarwisseling waar ze altijd zo naar uitzag, zou ze het liefst wil len overslaan. „Zoveel mensen die steun betuigen, er voor ons willen zijn, dat voelt als een warme deken om een koud lichaam. Maar die zelfde mensen gaan wel door nu met hun levens, hebben hun kin deren nog, zijn heel blij dat ik er nog ben. Ik, ik moet hier zelf door heen, ik was hun mama, niemand die weet hoe ik me nu voel, hoe ik het leven nu zie. Hoe moet ik ooit nog liefde kunnen geven, licht puntjes kunnen zien als mijn hart zo leeg en koud is..." De politie heeft zaterdagavond vier mannen aangehouden nadat zij een feest in de Cranestraat in Zierikzee hadden verstoord. Toen ze daar werden betrapt op het stelen van een jas, bedreigden ze de feestgan gers met een vuurwapen. Het viertal, jonge mannen varië rend in de leeftijd van 18 tot 22 jaar, kwam rond 22.00 uur binnen bij het feestje in de Cranestraat. Door hun aanwezigheid ontstond direct een dreigende sfeer, mede omdat iemand plots zijn jas miste. Dat leidde tot een woordenwisseling tussen het viertal en de eigenaar van de verdwenen jas. Tijdens die ruzie trok een van de vier verdach ten een vuurwapen en richtte dat op de feestgangers. Daarna gingen zij er in een auto vandoor. Onder schot De gealarmeerde politie zocht di rect met verschillende politiewa gens de omgeving af. Toen zij de auto van de verdachten op de ie Deltaweg in Colijnsplaat zagen rij den, werd de wagen aan de kant ge zet. Omdat er sprake was van een vuurwapen, moesten de mannen één voor één de auto verlaten, ter wijl ze onder schot werden gehou den. In het voertuig vond de politie de gestolen jas en een vuurwapen. Het viertal werd opgesloten. dinsdag 2 januari 2018 Gisteren: Ik heb zin in 2018 897 stemmen HIER LUNCHEN t>E MENSEN WE SUIS>0 WEIJERS LEUK VINtsEN... Ï5E YOUP VAN *T HEKKERS ZITTEN HIERACHTER IJZENDIJKE Inwoners van de Parma- straat in IJzendijke die meedoen aan de Post code Loterij zijn de eerste dag van 2018 aardig in de prijzen gevallen. De Buurt- Ton is op hun postcode 4515 GC uitgekomen. De 100.000 euro wordt ver deeld over de deelnemers in de winnende postcode, afhankelijk van hoeveel loten zij hebben. De Post code Loterij informeert de winnaars in de derde week van januari per brief over de hoogte van het gewonnen bedrag. WESTDORPE De politie heeft in de ou dejaarsnacht in de Lin- denlaan in Westdorpe de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeroepen om een in el kaar geknutselde vuur werkinstallatie te ont mantelen. Volgens de po litie zag de 'vuurwerk show' er vrij professio neel uit, maar was er overduidelijk geen sprake van consumentenvuur werk. De EOD heeft de installatie gecontroleerd laten ontploffen. WAARDE De politie heeft zaterdag avond in Waarde na een wilde achtervolging een automobilist aangehou den. De man kreeg in Krabbendijke een stopte ken, maar negeerde dat. Na een achtervolging kreeg de politie hem te pakken in Waarde. De au tomobilist bleek dronken te zijn; een blaastest wees een score aan van bijna 1100 microgram, vijf keer zoveel als de maximaal toegestane hoeveelheid. Elena Lievense uit Zie- rikzee is boos. Voor de zoveelste keer is er iets gestolen van het graf van haar moeder op de algemene begraafplaats in haar woonplaats. Ze ontdekte afgelopen weekend dat het kerst stukje dat ze daar eer der deze maand heeft neergezet, verdwenen is. P20 De moeder van de overleden Mike en Lily uit Nieuw-Namen zou de jaarwisseling het liefst overslaan. Ze beschrijft in haar blog het fatale ongeluk op de Sloeweg op 12 december en hoe het haar erna verging. Frank Balkenende Nieuw-Namen -Moeder overleden Mike (3) en Lily (5) in haar blog Arjen Nijmeijer Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 2