ÜvarJsdef] Gena Burm-Rodrigo Willemina Dekker-Lievense }o de Dijcker Dingenis Marinus Jan van der Endt ■mop 0 mensen i FAMILIEBERICHTEN 23 Je hebt nu rust gevonden, al is vol droefheid ons hart. Je lijden zien en niet kunnen helpen, dat was onze grootste smart. Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij ons gegeven heeft, is omringd door haar man en zoon overleden Irena Maria echtgenote van Wies Burm Zij overleed op 30 december 2017 in de leeftijd van 77 jaar. Hulst: Wies Utrecht: Michael en Eva, Sverre Correspondentieadres: t.a.v. Familie Burm DELA, Van der Maelstedeweg 102b, 4561 GV Hulst U kunt afscheid nemen van Gena in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Van der Maelstedeweg 102b te Hulst, op vrijdag 5 januari van 17.00 tot 17.30 uur. De crematieplechtigheid wordt aansluitend gehouden op vrijdag om 19.00 uur in de aula van het crematorium, Bellamystraat 28c te Terneuzen. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot persoonlijk condoleren in de koffiekamer van het crematorium. IvonneEugeniaJanssens-Verschraegen Koewacht, 31-10-1927 Koewacht, 30-12-2017 W I I V Enthousiast, deskundig, positief, inventief, actief, creatief, diepgravend, ontdekkend, principeel. vasthoudend, sprankelend, grensoverschrijdend, wars van bestuurlijk, politiek en ambtelijk gesjoemel, gevoel voor traditie, initiatiefnemer, strijdvaardig, dapper. voorzitter en tot het einde Strijdbaar fjr voor Hulst. Bedankt, we zullen je wijsheid missen- Stichting Bescherming ^Stadsgezicht Hulst Bedroefd zijn wij, dat na een lang leven van ons is heengegaan, mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en oma echtgenote van L.A. Dekker in de leeftijd van bijna 96 jaar. Veere: L.A. Dekker J.C. Dekker Amstelveen: C.J. Dekker J.M. Bleeker Eva Simon Michiel Utrecht: M. P. v.d. Burg-Dekker H. v.d. Burg Utrecht: Jasper Holtum: Tineke en Nando De Meem: Bert Utrecht: Peter Veere, 31 december 2017 Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van Nieuw Sandenburgh, afdeling Rozenhof voor de liefdevolle verzorging. Er is gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 4 januari van 15:00 tot 17:00 uur in Magnolialaan 16, te Oostkapelle, waar zij ligt opgebaard. De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen, zal gehouden worden op 5 januari om 13:00 uur in de Zionskerk, Duinweg 36a te Oostkapelle. Aansluitend zal om ongeveer 14:30 uur de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats te Oostkapelle. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren in voornoemde kerk. Willemina Dekker-Lievense "Zelfs een vogeltje vindt zijn onderdak Psalm 84:4a uit de Willibrordvertaling Wij zijn bedroefd omdat onze laatste geliefde tante en oud-tante is overleden. Willemina Dekker-Lievense (Moe Mine) in de leeftijd van 95 jaar. Wij zullen haar meeleven en betrokkenheid bij onze gezinnen in herinnering houden. De gezinnen van: Moe Nee, Nom Kees, Nom Huib, Moe Pie, Nom Piet, Nom Wannes Westkapelle, 1 januari 2018. Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve man, onze pa, opa en overgrootopa echtgenoot van Nelly de Dijcker-Blommaert St. Jansteen, 24 maart 1929 t Hulst, 29 december 2017 Hulst: Nelly de Dijcker-Blommaert Hulst: Annelies en Jos van der Ha-de Dijcker Bianca en Niels Hulst: Carla de Dijcker Peter en Jessica, Hannah, Livia Sandra Alex en Kimberley Liduinapark 38, 4561 JW Hulst U kunt afscheid nemen van Jo in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Van der Maelstedeweg 102b te Hulst, op vrijdag 5 januari van 18.30 tot 19.00 uur. De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 6 januari 2018 om 11.00 uur in de aula van het crematorium, Bellamystraat 28c te Terneuzen. Na afloop van de crematieplechtigheid is er gelegenheid voor een persoonlijke condoleance. Een speciaal ivoord van dank aan allen die zorg aan pa hebben besteed. Lieve Dick, pappa en opa, Je hebt genoten van het leven Je hebt veel gegeven Je hebt je strijd gestreden Je hebt het moedig doorstaan Rust nu maar uit Dank je wel, lieve schat. Datje er voor ons was Dick echtgenoot van Corry van der Endt - Rijk Wemeldinge, Sas van Gent, 16-07-1943 28-12-2017 Corry van der Endt - Rijk Jolinda van der Endt en Richard Verkaart Marck-Diederick Miranda van der Endt en Pascal van Dongen Anna Valentijn De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 4 januari 2018 om 12.00 uur in het crematorium van Terneuzen, Bellamystraat 28°. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Op woensdag 3 januari 2018 om 14.00 uur kunt u desgewenst afscheid nemen van Dick in Familiehuis De Geslootene Boom, Kleine Markt 5-6 in Sas van Gent. D.M J. van der Endt dinsdag 2 januari 2018 Het teven is als sneeuw je kunt het niet bewaren troost is dat jij er was uren, maanden, jaren.... Met dankbaarheid, omdat we haar zolang in ons midden mochten hebben en bedroefd omdat zij nog zoveel voor ons betekende, delen wij u mede dat plotseling op de leeftijd van 90 jaar, van ons is heengegaan onze lieve moeder, oma en oma Koewacht weduwe van Amedeus René Janssens Sas van GentFreddy en Ria Janssens-Bracke Etten-LeurEsther en Chantal - Tess, Luca HulstKarin en Davy - Nina, Milan correspondentieadres: Kennedystraat 6 4551 TW Sas van Gent Donderdag 4 januari is er van 19.00 - 19.30 uur gelegen heid tot afscheid nemen in uitvaartcentrum 'De Ridder', Spoorweg 4 te Hulst. De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 5 januari om 10.30 uur in de H.H. Philippus en Jacobuskerk, Kerk plein 2 te Koewacht. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren in de kerk. De crematie zal in stilte plaatsvinden. Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Woonzorgentrum 'De Lange Akkers' voor alle goede zorgen en aandacht. Ook als u geen kaart heeft ontvangen, bent u welkom. Gerrv Op oudejaarsdag is overleden onze schoonzuster en tante op de leeftijd van 95 jaar Westkapelle J. Dekker J.W. Dekker-Roelse Areuse (Zwitserland) M.K. Dekker Neven en nichten Westkapelle, 1 januari 2018 Met veel verdriet in ons hart moesten wij afscheid nemen van onze lieve broer, zwager en oom. Willy Hans Pieterse-van der Endt Catrien Jan Deijnne-van der Endt Suzy van der Endt John van der Endt kinderen en kleinkinderen Wemeldinge, 28-12-2017

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 23