Schilderend zet ik de wereld naar mijn hand 22 ZE In het atelier Het best bewaarde geheim van Middelburg. In de bocht van de Veersesin gel, nummer 120. Het atelier ligt verscholen achter de huizenrij. De tuinman van jeugd organisatie Juvent woonde er. Nu heeft Jo Dumon Tak er zijn atelier gevestigd. Tot een jaar geleden zat de kun stenaar anti-kraak aan de Klevers- kerkseweg. De tuinmanswoning achter de Veersesingel is een hele vooruitgang. Met centrale verwar ming. Hij kan zijn ezel in twee ka mers neerzetten. Ramen op het zuiden - dat zou beter kunnen. Maar voor een schilder, die graag in de buitenlucht werkt, is dat niet het grootste probleem. De familie Dumon Tak wortelt in Middelburg. Jo Dumon Tak werd zelf weliswaar in 1963 in Rotterdam geboren. Maar zijn overgrootvader Pieter was van 2915 tot 1932 burge meester van de Zeeuwse hoofd stad. Jo Dumon Tak is de laatste ja ren bekend geworden als artistiek leider van het Panorama Walche ren, de collectie mega-schilderijen in de Machinefabriek van Vlissin- gen. De schilder noemt dat Pano rama één van de pijlers van zijn ar tistieke leven. Daarnaast moet hij het hebben van lesgeven en auto noom werk. Nu zijn naam op deze manier ge vestigd is, lijkt het al gauw alsof hij een heel schildersleven achter de rug heeft. Dat is niet zo. Aanvanke lijk zag het daar wel naar uit. De juf op de kleuterschool kwam al speci aal langs bij zijn moeder om te mel den dat Jo bijzonder goed kon teke- A nen. Hoewel de lagere en middel bare school allesbehalve een succes waren, werd hij in 1980 aangeno men op de kunstacademie in Rot terdam. Vanaf 1983 kwam hij in fi losofische kringen terecht, werd bouwvakker, maakte en produ ceerde lampen, tekende handmatig plattegronden voor een bedrijf in Leiden. Dumon Tak: „Van mijn 22ste tot mijn 46ste heb ik niet ge schilderd. In 2008 maakte ik een reis naar de Noordpool. Ik zat daar op een berg in dat ruige landschap. Nu moet ik echt iets met mijn ta lent gaan doen, die gedachte drong zich op. Op dat moment was ik keukenmonteur. In 2009 werd ik ontslagen. Ik had geluk. Kunstenaar Ronald Mullié ging weg, ik kon zo een aantal groepen van hem over nemen." In het jaar 2000 was Dumon Tak al met zijn gezin naar Zeeland ge komen. In Gelderland - waar ze tot dan woonden - kon hij niet aarden. De Walcherse kust was vertrouwd, de familie had er al sinds 1969 een vakantiehuis bij Oostkapelle. Hij zegt: „Je hoeft er niet elke week heen, maar de zee in de buurt is wel een geruststelling." 'Schilderen naar waarneming' - dat is wat de kunstenaar doet. Hij heeft voorbeelden hangen: de Lange Jan, een bruggetje op het landgoed Overduin, een portret van zoon Pieter, de jachthaven Oostwa tering, een metershoge boom. De serie vogels noemt hij 'een uit stapje'. Op de ezel is een zicht op de Oostkerk in wording: „Ik had moeite met het onderste deel. Door het kleurgebruik van Monet toe te passen ben ik eruit gekomen." Zijn aanpak is - zegt hij - te vangen in het credo: „Ik schilder wat ik over drijf. Daarmee bedoel ik, dat ik de wereld al schilderend naar mijn hand zet. Ik schuw het drama niet, om Van Gogh aan te halen. Impres sionist? Ik denk dat ik dat wel ben." dinsdag 2 januari 2018 Jo Dumon Tak in zijn atelier achter de Veersesingel in Middelburg, fotosmechteldjansen Jan van Damme Dit is een serie over Zeeuwse kunstenaars en hun werkplek. Vandaag: Jo Dumon Tak in Middelburg. Werk van Jo Dumon Tak is vanaf 15 januari 2018 te zien in De Drvkkery in Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 22