Elena is boos en verdrietig om diefstal van graf laats* KANS Gratis extra WiFi-punt 20 ZE Snelste internet van Zeeland Kijk snel op DELTA.nl/niettezuinig Woest is Elena Lievense uit Zierikzee. Voor de tigste keer is er iets gestolen van het graf van haar moeder op de algemene be graafplaats in Zierikzee. Vrijdag ontdekte ze dat het kerststukje dat ze daar eerder deze maand heeft neergezet, verdwenen is. En dat is niet de eerste keer. Een lantaarn voor kaarsen, va zen, lampjes die op zonnepane len werken, een bolchrysant en bossen bloemen. „Er verdwijnt van alles. Dit moet echt stop pen. Ik heb er geen woorden voor. Je doet nabestaanden hiermee zo'n verdriet. Iedere keer dat ik kom denk ik: er zal toch niet weer iets weg zijn, hè? Het is een drama." De diefstallen zijn geen kwestie van vandalisme, denkt de Zierikzeese. Ze vermoedt dat iemand met een grote bood schappentas spullen bij elkaar shopt voor eigen gebruik. Dat verklaart ook waarom het ene voorwerp met rust wordt gela ten terwijl andere spullen wor den meegenomen. „Als het heel groot is, past het denk ik niet in de tas. Maar je kunt toch moei lijk zelf alleen maar grote bloemstukken neerzetten? De persoon die dit doet, daar is in elk geval iets mis mee. Dat moet een soort kleptomaan zijn. Maar waarom steel je op een be graafplaats? Is die persoon zelf dan nooit een geliefde kwijtge raakt?" Volgens Lievense is het sinds een jaar of twee regelmatig raak. Zij wijt dat aan het verdwijnen van de vaste beheerder van de begraafplaats, die onderhoud pleegde en toezicht hield. Lie vense heeft destijds een handte keningenactie voor behoud van tijd geen meldingen of aangiftes van diefstal op de begraafplaats bij de politie gedaan zijn. Via de Face- bookgroep ZierikNieuws is de poli tie wel op de hoogte van de diefstal van het kerststuk. Die openbaar heid kan in elk geval helpen men sen alert te maken. Maar ook mel ding doen bij de politie kan geen kwaad, geeft ze aan. „Als blijkt dat sprake is van een structureel iets, kunnen we daar mogelijk iets mee doen." Lievense is hoe dan ook niet de enige van wie er spullen worden weggenomen, bevestigt een andere begraafplaatsbezoeker. „Ik heb het ook meegemaakt. Ik kom nu even i> - 1 kijken of alles er nog staat, want je maakt je toch zorgen." Lievense: „Mijn moeder was mijn allesje. Ik heb geen afscheid van haar kunnen nemen en dat vind ik heel zwaar. Maar hier vind ik rust. Ik vertel haar echt alles en zit ook tegen haar te kletsen. Wat ik hier aan spullen neerzet, zet ik uit liefde neer. En dat wordt dan onbeschoft meegeno men, zonder liefde. Dat maakt me echt boos." Waarom steel je op een begraafplaats? Is die persoon zelf nooit een geliefde kwijtgeraakt? de beheerder op poten gezet. Aangifte bij de politie moet ze nog doen, maar ze heeft inmid dels al wel mails naar de ge meente gestuurd waarin ze vraagt om een gesprek met de burgemeester. „Ik hoop dat er weer een vaste beheerder komt. Misschien kan er wel iets gere geld worden via de Zuidhoek. Via een re-integratietraject ofzo." Een woordvoerder van de po litie bevestigt dat er de laatste Gratis digitale tv-apparatuur Gratis volledige installatie Gratis FOX Sports 1 PZC ONLINE Vroeger met een astronaut of strijker was dat nog wel geinig, meteen cobra, niet zo slim dinsdag 2 januari 2018 PC Esme Soesman Zierikzee jpi A Elena Lievense bij de algemene begraafplaats in Zierikzee. „Er ver dwijnt van alles. Dit moet echt stoppen." -Elena Lievense Profiteer deze maand nog verbindt HET GEMAK VAN DE APP Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk op elk uur van de dag terecht bij de PZC online. Op de desktop, laptop, tablet of smart- phone, altijd het actuele nieuws tot uw beschikking; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wilt u het nog gemakkelij ker, installeer dan de PZC- nieuwsapp op uw telefoon. Met slechts één klik opent u de app en ziet u wat er op dit moment speelt in uw buurt, de rest van Zeeland en de wereld. Ook in de app heeft elke regio zijn eigen pagina. Bovendien kunt u via de knop 'Net bin nen' altijd het laatste nieuws op een rij zien. TWITTER Roeland Roovers @rOeland Tientallen huishoudens in Kattendijke zaten tijdens de jaarwisseling urenlang zonder gas. In de Dorps straat was een gaslekkage ontstaan; de politie ver moedt dat dit was gebeurd doordat iemand vuurwerk had laten onploffen in een rioolput in de straat. ONLINE TOP-5 1. Moeder van overleden Mike en Lily zou jaarwisse ling het liefst overslaan 2. Ongeval eist leven op N61 bij Schoondijke 3. Teruglezen: relatief rus tige jaarwisseling in Zee land 4. Zwaargewonde na onge val in Terneuzen 5. Geen vreugdevuur, toch gezelligheid in Krabben- dijke Kijk op www.pzc.nl of Ci @pzcredactie facebook.com/depzc @pzcredactie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 20