II II II EN 19 VLISSINGEN NIEUWJAARSDUIK Op nieuwjaarsdag stond de traditionele nieuwjaarsduik op het programma. Zo'n 1.000 mensen verschenen aan de start, en holden het koude water in. Ik doe aan zeezwemmen, en ben wekelijks in het koude water. Voor mij was het dus niet echt een uitdaging. Maar het is altijd lekker om hetjaarzote beginnen We hebben speciaal voorVlissingen gekozen, vanwege het goede doel. Het was heel erg koud, maarzekervoor herhaling vatbaar Ik woon op dit moment in België, en doe dit voor de eerste keer. Tijdens de duik dacht ik aan de warmte van Brazilië. En zie: ik heb het overleefd Met de nieuw jaarsduik werd geld opgehaald voor het goede doel.Voor de echte waaghal zen stond op de eerste dag van 2018 de nieuwjaarsduik op het pro gramma. In Vlissingen waren er twee: een op het Nollestrand en een op het Badstrand. Beide nieuwjaarsdui ken waren voor een goed doel en trokken veel publiek. Om exact 13.00 gaf burgemees ter Bas van den Tillaar het startsig naal op het Badstrand en sprintten ongeveer 950 mensen het water in. Een flinke uitdaging, want door de wind was het erg koud langs de Vlissingse boulevard. De duik werd georganiseerd door stichting 'Zwemmen langs Walcheren'. Vlak voor de start werd een cheque van 1.300 euro aan Hans Sinke van Stichting ALS overhandigd. Thierry Potin van 'Zwemmen Langs Walcheren' was erg blij met het bedrag. „We vin den het belangrijk om iets te doen voor deze geweldige en belang rijke stichting." Voor Poul Meijers uit Oost-Sou burg was de nieuwjaarsduik een eitje. „Ik doe aan zeezwemmen, dus ik ben wekelijks in het koude water", vertelt hij. „Voor mij was deze duik dus niet echt een uitda ging, maar het is altijd lekker om het jaar zo te beginnen. Mijn wens voor 2018 is dat iedereen gezond mag blijven." Elly Moggré uit Domburg dook voor de zestiende keer het ijs koude water in op nieuwjaarsdag. „Ik heb er speciaal voor gekozen om dat hier in Vlissingen te doen. Voor het goede doel. Dat vind ik belangrijk." Marleen van Sparrentak uit Mid delburg deed voor de eerste keer mee aan de duik. „Het was natuur lijk heel erg koud, maar het is ze ker voor herhaling vatbaar. Ik wens iedereen veel geluk en vrede!" Braziliaanse deelnemer Niet alleen Zeeuwen begonnen het jaar met een verfrissende duik. Ook Adenis Silva, oorspronkelijk uit Brazilië, ging te water. „Ik woon op dit moment in België en ben met vrienden hierheen geko men. Het was de eerste keer dat ik dit deed. Ik vond het geweldig! In Brazilië is het ongeveer veertig graden, en ik probeerde daaraan te denken. Ik heb het overleefd!" Een uur eerder startten onge veer vijftig mensen al het nieuwe jaar met een frisse duik bij het Nollestrand. Stichting Zeeuw Mamma organiseerde daar de duik om geld in te zamelen voor kinde ren die een moeder hebben met borstkanker. dinsdag 2 januari 2018 WA Ijskoude start van het nieuwe jaar Het was koud gisteren, maar dat mocht de pret niet drukken, fotos dirk-jan gjeltema De triomf bij de deelnemers na afloop is groot. - Poul Meijers - Marleen van Sparrentak (I) - Elly Moggré - Adenis Silva Jari Klapwijk Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 19