Mooi voorjaar zorgt voor dipje in bezoek Watersnoodmuseum Kerk raakt haan en kruis kwijt door wind 17 jes, een commandowagen en een auto van een hondengeleider. Ook veel agenten te voet. Niet twee aan twee, zoals meestal, maar met z'n drieën of een veelvoud daarvan, lo pen ze over de Bloemenlaan en door de aangrenzende straten of staan ze demonstratief op de kruispunten. Zichtbaar en massaal aanwezig zijn, is het motto. Bij veel agenten hangt de lange wapenstok aan hun riem zodat ze kunnen meppen als het nodig is. Andere rel-uitrustingstukken zijn niet zichtbaar. Maar een agent verze kert dat in de busjes alles ligt om op te treden 'als het nodig is'. Om niet te provoceren blijft dat mate riaal 'voorlopig uit het zicht'. Een buurtbewoner, Ebrahim 'geen achternaam', vindt het grote aantal agenten toch een provocatie. Hij is op z'n best gekleed, met een witte blouse en glimmend zwart strikje, Geruchtover Bredase relschoppers zong dagen rond in Vlissingen onder zijn bruine ribjas. Hij vreest dat al die agenten alleen maar voor problemen zorgen. „Zoveel is toch niet nodig." Hij is bang dat rel schoppers uit andere buurten af komen op al die agenten. Een maat van hem, 'geen naam', zegt dat hij hoorde dat ook jongeren uit Breda in Vlissingen zijn om te rellen. Dat Brabantse gerucht zingt al een aantal dagen rond maar uit niets blijkt dat het op waarheid berust. Iets na half één wordt het druk ker en drukker op de kruising Bloemenlaan/Hogeweg. Maar niet vervelend. Zo op het oog heeft nie mand plannen om de boel uit de hand te laten lopen. Omstanders praten zelfs rustig met sommige agenten over vorig jaar en deze jaarwisseling. Toch vindt de poli tie dat het te druk wordt en meldt via de geluidsinstallatie van een auto dat het samenscholingsver bod nog steeds van kracht is en dat De lange wapenstok hangt zichtbaar aan de riemen van de agenten mensen zich moeten verspreiden. Zonder noemenswaardig gemor gebeurt dat ook. Langzaam ver spreiden mensen zich en gaan hun woning in of lopen weg van de kruising. Een paar blijven staan, maar dat stuit niet op problemen. Het blijft bij die ene oproep tot verspreiding. Een half uur later is zowat niemand meer op straat in de Bloemenlaan. Een paar mensen passeren op weg naar een feestje. Een enkeling heeft al genoeg ge feest en wenst, met dubbele tong, iedereen een 'ggggoed 2000-en- 18'. Agenten stappen in de auto's. Ze blijven nog wel rondrijden maar zijn niet meer zo zichtbaar en massaal aanwezig. Missie rus tige jaarwisseling is geslaagd. Museumdirecteur Siemco Lou- werse verklaart de kleine terugloop van bezoekers door het goede weer in het voorjaar. „Toen was het hart stikke zonnig in de weekenden. Dat merk je dan gelijk aan het aantal be zoekers. Terwijl we op zo'n dag als vandaag vierhonderd mensen heb ben rondlopen." Zomer en najaar waren dan ook hartstikke druk. Bij de groepsboekingen is te mer ken dat groepen hun bezoek aan het Watersnoodmuseum soms uitstel len tot het herdenkingsjaar in 2018: dan is het precies 65 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Ook opent begin 2018 de nieuwe interactieve tentoonstelling 'Het Op 1 februari is de aftrap van drie dagen vol activiteiten in en rond het museum water blijft komen; Vechten tegen de vloed van morgen' in caisson 4. Het herdenkingsjaar gaat van start met de herdenking op 1 februari. Minister van Infrastructuur en Wa terstaat Cora van Nieuwenhuizen, die bij de herdenking aanwezig zal zijn, opent in de middag de nieuwe tentoonstelling in caisson 4. Daar naast is er een symposium met als thema Verhalen over Water. Tij dens het symposium wordt de on- linebibliotheek met Verhalen over Water gelanceerd. Donderdag 1 fe bruari is de aftrap van drie dagen vol activiteiten, met op vrijdag 2 fe bruari de Nationale Waterdag en zaterdag 3 februari de Open Dag van het Watersnoodmuseum. Dorpeling Wim Joosse, die zicht heeft op de kerk, sloeg meteen alarm. Ouderling Christiaan van Mourik verrichtte direct enkele reparaties aan de nok van het dak, om verdere schade te voorkomen. In de loop van de middag zou hij nog enkele voorzieningen treffen aan de noordkant van het dak. Tij dens de harde windvlagen (8 Be aufort) was er niemand in de buurt van kerk, zodat het vallende kruis met haan geen slachtoffers kon maken. Op de A58 ter hoogte van Nieuw- en Sint- Joosland is zater dag aan het begin van de middag een auto met caravan over de vangrail gereden. Het voertuig is vermoedelijk van de weg ge waaid. De auto en caravan zijn door een bergingsbedrijf wegge haald. dinsdag 2 januari 2018 Hoek Bloemenlaan-Hogeweg in Vlissingen: alles is rustig. FOTO DIRK-JAN GJELTEMA Het Watersnoodmuseum in Ou- werkerk heeft in 2017 ruim 84.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er zo'n 4500 minder dan in 2016. Voor het vijfde jaar op rij heeft het mu seum meer dan 80.000 bezoe kers in één jaar binnen gehad. Esme Soesman Ouwerkerk De stormachtige wind was za terdag te veel voor de haan en het bijbehorende kruis van de kerktoren in Nieuw- en Sint Joosland. Het kruis brak af en boorde zich dwars door de pannen in het dakbeschot aan de zuidkant van de kerk, zo blijkt uit een melding van de protestantse kerk op de eigen site. Emile Calon en Luc Oggel Nieuw- en Sint Joosland

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 17