ÉMMhZzzeZzI fjJ EUWS 11 Demonstraties steeds grimmiger, elitekorps dreigt met 'ijzeren vuist' Protesten in Iran zijn uitgedraaid op geweld, waarbij zeker twaalf doden vielen. De overheid zegt hard op te zullen treden. Duizenden Iraniërs demonstreren tegen werkloosheid en stijgende prijzen. Maar de betogingen heb ben een politieke lading gekregen. Demonstranten eisen het aftreden van president Hassan Rouhani, omdat de beloofde economische opleving uitblijft. Maar vooral aya tollah Ali Khamenei, die als geeste lijk leider grote macht heeft in Iran, moet het ontgelden. Er zijn leuzen te horen als 'dood aan de dictator'. In verschillende steden staken betogers de afgelopen dagen voer tuigen en posters van de Iraanse lei ders in brand. Verspreid over het land vielen doden bij confrontaties met de politie. Honderdenmensen zouden zijn opgepakt. Veelge bruikte sociale media als Telegram en Instagram zijn door de autoritei ten afgesloten. De Revolutionaire Garde, het mi litaire elitekorps van Iran, waar schuwt betogers nu dat zij kunnen rekenen op 'een ijzeren vuist' als de onrust aanhoudt. „Mensen die on tevreden zijn over hoge prijzen moeten leuzen scanderen over hoge prijzen en geen auto's in brand steken", zei brigadegeneraal Esmail Kowsari. Nauwelijks profiteren President Rouhani beloofde in 2015 het nucleaire programma van Iran terug te schroeven. Westerse lan den hieven daarna sancties op. De 80 miljoen Iraniërs lijken daarvan nauwelijks te profiteren. Ruim 12 procent van de mensen zit zonder werk, onder jongeren is dat zelfs 40 procent. Levensmiddelen en an dere producten zijn in korte tijd minimaal 10 procent duurder ge worden, blijkt uit cijfers van het Iraanse bureau voor de statistiek. Mensen hadden hoge verwach tingen van Rouhani, zegt Peyman Jafari, Irandeskundige aan de Uni versiteit van Amsterdam. „Hij was juist herkozen vanwege zijn belofte om de economie te hervormen. Maar de olieprijzen zijn gedaald, de corruptie is hardnekkig en het land is grotendeels afhankelijk van im port, vooral vanuit China." Volgens Jafari gaan mensen uit gerekend nu de straat op, omdat Rouhani onlangs zijn begroting presenteerde aan het parlement. „Hij gaf openheid over de grote sommen geld voor religieuze insti tuties, die zijn vrijgesteld van belas tingen. De bevolking ziet nu dat de overheid voldoende geld heeft voor economische hervormingen, maar dat het ergens anders naartoe gaat. Dat zet kwaad bloed. Rouhani heeft op zijn beurt weer last van de reli gieuze leiders. Die vinden dat hij te weinig doet voor de armen." De binnenlandse problemen in Iran houden ook verband met de regionale machtsstrijd waarin het land is verwikkeld. De regering in Teheran steunt het leger van de Sy rische president Bashar al-Assad en de Hezbollah-militie in Libanon. Ook zou Iran wapens leveren aan de Houthi-rebellen in Jemen. Dat is tegen het zere been van aartsvijand Saoedi-Arabië, dat aan de kant staat van het Jemenitische leger. Poli tieke spanningen in Iran werken door in het hele Midden-Oosten. President Donald Trump waar schuwde de Iraanse regering dat de Amerikanen de demonstraties in de Iraanse steden op de voet volgen: „De Iraniërs zijn klaar met de cor ruptie en het financieren van terro ristische groepen in het Midden- Oosten. De regering moet de rech ten van het volk respecteren. De wereld kijkt toe!" Radicalisering De laatste grote protesten in Iran braken uit in juni 2009, na de her verkiezing van president Mah- moud Ahmadinejad. Die demon straties van de zogenoemde Groene Beweging hielden maandenlang aan en zijn uiteindelijk hardhandig neergeslagen. De demonstraties in 2009 waren veel omvangrijker dan nu, weet Ja fari. „Destijds trokken drie miljoen mensen door de straten. Aan deze protesten doen minder mensen mee, maar zij roepen wel ongekend radicale leuzen. Het weerhoudt veel Iraniërs, die net zo ontevreden zijn als de demonstranten, ervan om mee te doen. Ik durft niet te voorspellen hoe lang deze protesten aanhouden, of de Republikeinse Garde ze inderdaad de kop indrukt. De toekomst van Iran is ongewis." 8 dagen vlieg-bus Rondreis Roemenië 8 dagen vlieg-bus Rondreis de verborgen schatten van Sicilië 10 dagen vlieg-bus Rondreis Toscane, Rome en Sorrento 11 dagen vlieg-bus Klassiek Griekenland 15 dagen vlieg-bus Rondreis Portugal compleet strand 11,13,16 of 18 dagen vlieg-bus Rondreis Zuid-Afrika dinsdag 2 januari 2018 GO 'Toekomst van Iran ongewis' Gerben van 't Hof Rotterdam/Teheran Studenten tijdens een protest bij een universiteit in Teheran, waar de politie net een rookgranaat heeft gegooid, fotoap Diverse vertrekdata 2018 v.a. slechts Diverse vertrekdata 2018 v.a. slechts Brochure en (03l8) 58 og 58 oe ringen. www>b0lderman.nL y Prijs p.p. o.b.v.,2 pers. kamer exci Calamiteitenfonds reserveringskosten Diverse vertrekdata 2018 Diverse vertrekdata 2018 Diverse vertrekdata 2018 Diverse vertrekdata 2018 Bij Bolderman aanbetalen niet verplicht! rukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 11