Je hele leven een relatie gehad met iemand van de andere sekse en ineens blijk je homo, of op z'n minst bi. Verwarrend. e bent of homo of hetero; daar verander je niets aan, zeggen sommige weten schappers, zoals neurobioloog Dick Swaab. Homoseksualiteit zit in de genen en is dus aangeboren, of je het wilt of niet. Val je als vrouw ineens op vrouwen, of als man onverwacht op mannen? Dan was je al bi zonder dat je het wist; ook dat zit in de genen. Switchen van hetero naar homo? Onmogelijk. Zo zwart-wit ligt het echter niet, zegt Lisette Kuyper. Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau coördineert zij het onderzoek naar lhbt (lesbisch, homo seksueel, biseksueel, transgender). „Een seksuele identiteit ligt niet voor je leven vast, het komt regelmatig voor dat men sen op latere leeftijd wisselen." Hoe vaak is niet bekend, het is lastig om dat cijfer matig te onderzoeken. De discussie is ook ingewikkeld, stelt Kuyper. „Wat versta je precies onder seksuele oriëntatie? Is dat fysieke aantrekkingskracht? Seks? Liefde? Verbondenheid?" Daar komt bij dat de één zich mis schien altijd al een beetje aangetrokken voelde tot mensen van het eigen geslacht, maar daar pas later iets mee doet. Een ander ontdékt zulke gevoelens pas later. Wel bestaan voor de vorming van seksu ele oriëntatie ontwikkelingsmodellen. Kuyper: „Die laten zien dat mannen vaak eerst bepaalde gevoelens hebben, dan iemand ontmoeten en zo een seksuele identiteit ontwikkelen. Bij vrouwen is het vaak andersom; die komen iemand tegen, ontwikkelen daar gevoelens voor en vormen zo hun seksuele identiteit." Schaal van Kinsey Al in 1948 stelde seksuoloog Alfred Kinsey dat seksuele geaardheid geen binair iets is, maar een continuüm, met aan de ene kant van de schaal volledig hetero en aan de andere kant volledig homo. Veel mensen zitten ergens tussen deze uitersten in. We zijn niet of-of, maar meer of minder van het één en het ander. Vooral de vrouwelijke seksualiteit is fluïde, stelt Kuyper. „We weten nog niet precies waarom, maar waarschijnlijk spelen hormonen daarbij een rol." Homo, hetero en soms ook bi; we zijn het allemaal een beetje, de één meer dan de ander. Sommige mensen ontdekken dat pas op latere leeftijd. Ineens h e t Tekst DOMINIQUE PRINS I olo s MERLIJNDOOMERNIK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 85