w Uit de Potten en deksels Lees mee met cle boekenredactie Twee mama's OP HET NACHTKASTJE recensies Wie is 'het man netje' en wie 'het vrouwtje', is een wat flauw maar veel geprakti seerd raadspel als het homo- of lesbische paren betreft. Lang niet alle stellen die je vandaag de dag ziet lopen, hebben zo'n zichtbaar verschil in stijl. Het verrast dan ook in De regels gelden niet (Atlas Contact, €20) van Ariel Levy, redacteur van tijdschrift The New Yorker, te lezen hoezeer zijzelf en haar partner Lucy wel naar dat ver schil leven. Als ze eenmaal getrouwd zijn, staat het Ariel tegen als men het over 'haar vrouw' heeft - de vrouw, dat is zijzelf. Ze rekent erop dat Lucy voor de kost zorgt, galant is: de tra ditionele mannenrol op zich neemt, en ze valt op wat met een geuzennaam hutches wor den genoemd. Echte potten, zou je in goed Nederlands zeg gen, die mannenkleren dragen. Ariel wil een kind en raakt zwanger van een (aangenaam rijke) donorvader; en passant horen we hoe Lucy worstelt met haar plek in deze constel latie. Het huwelijk breekt op Lucy's alcoholisme, net als Ariel een late miskraam heeft gehad. Misschien was de last voor Lucy te zwaar, denkt de lezer. Ariel verliest ook nog haar huis. Ze heeft te veel ongewoons willen afdwingen en kreeg het deksel op de neus, schrijft ze. Daar wil je haar tegenspreken, maar verder dwingt haar openhartige, goed geschreven relaas respect af. Stel, je wordt wakker en je bent homo. Wat lees je om te ontdekken hoe je daarmee kunt omgaan? Jonge lhbt'ers van tegenwoordig boffen maar. Tenminste, in Neder land. Uiteraard zijn ook hier nog altijd mensen die hun geaardheid verfoeien, maar er kan veel: trou wen als homo en kinderen adopteren, de Gaypride, Geer Goor. Rolmodellen zat hier. Maar hoe wórd je eigenlijk homo? Natuurlijk 'word' je geen homo. Je bent het. Maar hoe kom je erachter? En hoe ver tel je het je moeder/vader/vrienden/klas genoten/op de hockeyclub? Een mooi boek dat precies over dit onderwerp gaat, leert je dat je niet de enige bent. Maar dan moeten die boeken er wel zijn. Wat las voormalig boekhandelmanager Vincent van der Kaap (52) van (gay)boek- handel Vrolijk toen hij bezig was zichzelf te ontdekken? „Eén ding: voor jongeren was er niets. Ja, er was Reve, maar die las ik toen nog niet. Pas toen ik tegen de 20 was, leerde ik zijn werk kennen." Van der Kaap groeide op in de jaren 70 en 80. In die tijd maakte men zich in jeugd boeken druk om destijds nieuwe verschijn selen als ouders die gingen scheiden en milieuvervuiling. In de jaren 80 sloop heroïne de boeken binnen (Christiane F. e.a.). Vóór die tijd bevatten kinderboeken - die feitelijk pas vanaf de jaren 50 bestaan - vooral avonturen van kwajongens en bakvissen. Hoe anders is dat in de 21ste eeuw. Nederlandse kinderen worden van jongs af aan geconfronteerd met homoseksuali teit, bijvoorbeeld omdat hun ouders homo zijn. Voor de kleinsten zijn er prentenboe ken als Twee mama's en De vriend van papa lezen Ruud Roodhorst: Bewijs van ontslag van René Stoute - om deze auteur in the picture te houden. Ellen den Hollander: De liefde niet van Margriet van der Linden - strenge geloofsge meenschappen fascineren me. De regels gelden niet Memoires —Esther Wils Franccsca Pardi BUM ill&art De vriend van papa De Vier Windstreken boekenkast lartnoo Teksl ANNET DE GROOT Linda Stern dc Haan Nijland 161 zaterdag 5 augustus 2017

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 80