Oi/srJaderi Jacobus Dirk Jf a fwm k tw GHDliüigruj^in^ Catharina Oosterling-Dieleman 26 FAMILIEBERICHTEN O [flensen inq.nl VAN DER WEELE -Jaap - Jaap van der Weele Cxrv \aMm Me^s Oor "N Herman Charles Saeij Willem den Hollander Willem Reitsma Petronella Kouijzer - van 't Westeinde Liesbeth van der Weele-Zwemer Wim Neve W Jacoba Pieternella Martha Verstraten-Wissel Jolanda Martens-Vernimmen kijk ook op zaterdag 5 augustus 2017 Tot ons groot verdriet hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader en schoonvader echtgenoot van Colijnsplaat, 29 juni 1952 Goes, 2 augustus 2017 Liesbeth van der Weele-Zwemer Michiel en Pien Vera Correspondentieadres: Middelburgsestraat 29 4461 EE Goes De crematieplechtigheid zal op dinsdag 8 augustus in besloten kring plaatsvinden. Na de plechtigheid is er vanaf 15.30 uur gelegenheid de naaste familie te condoleren en met elkaar herinneringen op te halen in Café De Patrijs, Voorstraat 66 te Colijnsplaat. Een ieder die zich betrokken voelde bij Jaap is welkom. Na een korte niet te winnen strijd is, onze lieve broer en oom, de goedheid zelve van ons heengegaan. We delen het verdriet van Liesbeth, Michiel, Pien en Vera Colijnsplaat, Anton en Gré van der Weele, kinderen en kleinkinderen Wij zijn geschokt door het overlijden van ons clublid We hebben Wim gekend als een bijzonder hartelijk en humoristisch lid van onze club. Wim had een brede interesse en was erg begaan met het natuurbeheer in onze streek. Als lid van de Activiteiten Commissie heeft hij zich vele jaren ingezet voor de club. Wij zullen hem missen! Probusclub Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen En ied'reen vindt het heel gewoon, dat zij weer bladeren krijgen We zien ze vallen naar de grond en dan opnieuw weer groeien Zo heeft de aarde ons geleerd, dat al wat sterft zal bloeien - Toon Hermans - Tot ons verdriet is overleden 14 juni 1938 Waterlandkerkje t 2 augustus 2017 Goes Kara Joeri Jeannet Op zijn verzoek zal de crematie in besloten kring plaatsvinden. U bent welkom om Cor te herdenken op woensdag 9 augustus tussen 15.00 en 17.00 uur in Hotel Wemel- dinge, Noordelijke Achterweg 62 te Wemeldinge. We zijn iedereen dankbaar voor de goede zorgen die aan Cor zijn geschonken. Correspondentieadres: Bakkersboogerd 14,4424 EJ Wemeldinge Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve en zorgzame vader, schoonvader, opa en overopa Dit heeft ons veel steun gegeven. Hiervoor onze hartelijke dank. Lidy en Jan Arno en Nancy Klein- en achterkleinkinderen Terneuzen, augustus 2017 Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder en oma Uw medeleven was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven. Kinderen en kleinkinderen Axel, 5 augustus 2017 Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het medeleven dat wij hebben ondervonden na het overlijden van mijn vader en opa Daarom willen wij op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen en de vele kaarten ons erg goed heeft gedaan. Sjaak, Jan Willem en Danique Sint Kruis, augustus 2017 Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoon lijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij heb ben gekregen na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen en de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn. Ronald, Karin en Roland Martens Familie Vernimmen, Familie Martens Koewacht, augustus 2017 Voor de vele blijken van medeleven en deelneming, welke wij mochten ontvangen na het overlijden en bij de crematie van mijn man, onze pa en opa zijn wij u allen zeer dankbaar. Speciale dank aan Miranda Brasser van DELA voor de mooie woorden en de verzorgde begeleiding. Het heeft op ons diepe indruk gemaakt. Anneke Reitsma-van Doorn Kinderen en kleinkinderen Bezige handen, nu gevouwen en stil Een leven vol ijver, zo was je wil. Nu heb je rust met lichaam en geest Vaak zullen wij denken aan wat is geweest. Middels deze dankbetuiging willen wij u allen van harte bedanken voor uw warme en troostende woorden welke wij mochten ontvangen door de vele kaarten en persoonlijke ontmoetingen bij gelegenheid van de uitvaart van Uw medeleven heeft er zeker toe bijgedragen om ons verdriet te verzachten. Hartelijk dank. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Niet meer in ons midden, maar voor altijd in ons hart. De vele hartverwarmende en meelevende reacties, die we mochten ontvangen tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en schoonmoeder zijn voor ons een grote steun geweest. Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken. Johan Oosterling John Esther Terneuzen, augustus 2017

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 62