Koen Leenhouts is moe maar voldaan Cor Jansen liefhebber pur sang 22 ZE SCHAKEN HZ-TOERNOOI een boeiende do cumen- taire Het Hogeschool Zeeland schaaktoernooi schotelt vanaf vandaag weer een breed palet aan spelers voor. Het zomertoernooi, dat voor de 23ste keer wordt gehouden, heeft een wonderkind in zijn midden, een eenling uit Venezuela, een bijzondere familie en een miljonair. De PZC stelt ze voor. Het Zeeuwse schaakpubliek heeft gisteravond al kennisgemaakt met een elfjarig wonderkind uit India. Rameshbabu Praggna nandhaa nam de traditionele si multaan aan de vooravond van het toernooi voor zijn rekening. Hij is tweevoudig wereldkampi oen: in 2013 bij spelers onder 8 jaar en in 2015 bij spelers onder ro jaar. Hij is met zijn elf jaar tevens de jongste Internationaal Meester al ler tijden. Wereldkampioen Mag nus Carlsen was dat bijvoorbeeld 'pas' op zijn twaalfde. Door zijn aanwezigheid weet Vlissin gen de ogen van het inter- natio schaak- publiek zich gericht. Ook zijn zus Vaishali doet mee. Eduardo Itturizaga Bonelli is de enige speler uit de top 100 van de wereldranglijst en daarmee op papier de grote favoriet in Vlis singen. De 27-jarige speler komt uit Venezuela en is nog altijd de enige grootmeester uit zijn land. Afgelopen week speelde hij in Dieren tijdens het Open NK, waar hij net als in Vlissingen de speler met de hoogste rating was. Mede door de nederlaag tegen de Zeeuwse aas Koen Leenhouts werd hij gedeeld derde. Zijn be wondering voor spelers als Bobby Fischer en Levon Aronian geven zijn voorliefde voor origineel en aanvallend spel aan. Jorden, Lucas, Machteld, Pieter en Nanne van Foreest maken er in Vlissingen een familiefeestje van. Jorden is met zijn 18 jaar de oud ste en enige grootmeester van de familie. Hij is in Vlissingen het hoogst geklasseerd (vierde op de plaatsingslijst), maar zijn broers en enige zusje Machteld kunnen er ook wat van. Onlangs werden ze gepor tretteerd op televisie in 'De stelling Van Foreest, een schaakfamilie'. Twee betover grootvaders van de kinderen wer den eind negentiende eeuw bei den Nederlands kampioen (elk drie keer). Jorden trad vorig jaar in hun voetsporen met zijn eerste nationale titel. Jaap Amesz, beter bekend als Ter ror Jaap, is een opvallende naam in de deelnemerslijst. Hij was in het begin van deze eeuw al eens deelnemer in Vlissingen, maar toen waren de ogen niet zo op hem gericht. Door zijn deelname aan het televisieprogramma De Gouden Kooi veranderde dat. In dit realityprogramma wer den tien mensen voor een jaar op gesloten in een villa en the last man standing zou de hoofdprijs van 1,3 miljoen opstrijken. Dat werd Jaap Amesz, hoewel hij van wege het faillissement van DSB, waar hij zijn geld had geparkeerd, weinig lol aan het prijzengeld be leefde. In De Gouden Kooi schaakte hij veel met zijn mede bewoners en won hij een gele genheidspartij tegen de Neder landse grootmeester Jan Werle. Vermoeid maar vol vertrou wen start schaker Koen Leenhouts vandaag aan het Hogeschool Zeeland-toernooi in Vlissingen. Negen dagen op de max spelen tijdens het Open NK in Dieren hebben energie gekost, maar het eindresultaat gaf de In ternationaal Meester (IM) een re gelrechte boost. Leenhouts (33 jaar) eindigde met Chanda Sandipan uit India op de gedeelde eerste plaats. Op basis van een rekenmodel ge naamd de Sonneborn-Berger- score kwam de naam van Sandi pan dankzij een half puntje op de erelijst. „Maar daardoor laat ik het goede gevoel van dit toernooi niet beïnvloeden." „Toen was het toernooi eigenlijk al geslaagd. Ik geloof niet dat ik eerder van zo'n sterke tegenstan der heb gewonnen (de Venezo laan Itturizaga heeft een rating van 2662, red.). Hij staat zelfs in de top 100 van de wereld. Hij nam vanaf het begin veel risico's en wilde me direct bij de keel grij pen. Maar hij speelde zó riskant dat ik een goede stelling kreeg. Ik moest natuurlijk wel oppassen, want grootmeesters vallen niet zomaar om. Maar ik heb het clean uitgespeeld." „Ik heb er een aantal keren dicht bij gezeten, op een half puntje zelfs. Maar dit keer waren alle condities gunstig. Als het niet zou lukken, lag het aan mezelf. Ik heb natuurlijk nog wel twee normen nodig voor de titel, maar ik weet nu dat ik het niveau aan kan. Het is de bevestiging van het gevoel dat ik elk jaar nog beter kan wor den." „Dat was lastig ja. Na drie uur kwamen we al in het eindspel te recht. Ik dacht dat het vrij een voudig remise zou zijn, maar dat had ik verkeerd ingeschat. Ik moest nog alle zeilen bijzetten om niet te verliezen. Maar dat lukte gelukkig." „Ik voel de ver moeidheid we heb veel voorb ding in de pari gestoken en ik ook vrij veel la partijen gespe na een dag rus Vlissingen al. 1 dat het best m is om na zo'n toernooi direc te spelen. Maa aan de andere kant: dit heeft me ook wel vertrouwen gegeven." Stomtoevallig werd Cor Jansen in 2966 international. In Vlissingen werd de toen traditionele schaak interland Nederland-Engeland ge speeld. Twee Oranje-spelers mis ten de start van de wedstrijd. De één was ziek, de ander had zich verslapen.En dat zorgde voor een probleem. Toen de vice-voorzitter van de schaakbond Zeeuws kampioen in Vlissingen Cor Jansen ontwaarde in het publiek, schoot hij hem aan met het verzoek of hij als invaller wilde optreden. De 'ja' kwam eer der uit de mond van Jansen dan de vraag was gesteld. Jansen, in die tijd in zijn prime, kweet zich voorbeeldig van zijn taak. Hij scoorde als eerste Neder lander een vol punt in de interland. Het tekende de potentie van de in Waterlandkerkje geboren schaker. Maar de tijd om zich fulltime op de sport te richten gunde hij zich niet. „Ik doe het voor mijn plezier." Deze week overleed Jansen in Goes, op 79-jarige leeftijd. Zijn veertien Zeeuwse titels zijn onge ëvenaard. Tussen 1963 en 1975 pakte hij er tien; bij de drie die hij miste, deed hij niet mee. Tussen eind 2961 en begin 2964 was hij tweeënhalf jaar ongeslagen in officiële partijen. Nog meer wapenfeiten: in 2968 won hij het kandidatentoernooi in het correspondentieschaken (scha ken per brief). Hij mocht daardoor meedoen aan het WK. In datzelfde jaar won hij het Open NK, tot nu toe als enige Zeeuwse speler, hoe wel Koen Leenhouts deze week akelig dichtbij kwam. Cor Jansen was een echte liefheb ber. „Jansen heeft blijk gegeven een groot schaker te zijn', vertelde de rebelse grootmeester Jan-Hein Donner na Jansens bijzondere in terlanddebuut in Vlissingen. „Maar hij heeft kennelijk geen ervaring in het spelen van afmattende partijen. Daarvoor heeft hij in Zeeland geen tegenstand van betekenis genoeg." Dat bevestigde Jansen na zijn vijfde Zeeuwse titel: „Het gaat eigenlijk te makkelijk." Maar hij voelde zich niettemin senang achter de Zeeuwse borden. In zijn wekelijkse ?k in de PZC kon hij n 2020 zijn schaak kwijt. Hij schreef er illing zo'n 2900 en ze buiten Zeeland hoog- :erd. oor deze Zeeuwse g is een anekdote uit elde een simultaan in -Maartensdijk. In één in de laatste partijen stond hij straal verlo ren. Zijn tegenstander maakte echter een out, waardoor Jansen >lots gewonnen stond. ien bood zijn tegen- nder remise aan. Jan- :n nam het aan. „Om dat hij zo goed ge speeld had." zaterdag 5 augustus 2017 Jaap Amesz f ATA STE EL Rameshbabu Praggnanandhaa. Bonte stoet van schakers Rudy Boogert Vlissingen Wonderkind Eenling Schaakfamilie Miljonair Rudy Boogert IJzendijke Koen Leenhouts. fotoknsb Was het hoogtepunt de voor laatste ronde, waarin je je eer ste grootmeesternorm haalde? Voor het toernooi had je in een interview al gespeculeerd op een grootmeesternorm. In de laatste partij moest je nog aan de bak. Ga je de insp; gen in Dieren in Vlissingen': Rudy Boogert Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 58