WEER EVEN THUIS II 19 Wim Deijnen (81) woont al vele jaren in Sluis, maar reist nog wekelijks naar Middelburg en maakt dan altijd een wandelingetje langs zijn ouderlijk huis in de Beddewijkstraat. zaterdag 5 augustus 2017 Sheila van Doorsselaer Hij trouwde een Bressi- aanse en die kreeg hij naar eigen zeggen met geen mogelijkheid naar 'de overkant'. En zo woont Wim Deijnen alweer decen nialang in Sluis. Desondanks maakt hij nog wekelijks de oversteek. „Ik bezoek graag de bibliotheek in Mid delburg, want die is uitgebreider dan die in Zeeuws-Vlaanderen. En bo vendien heb ik van oudsher zo mijn gespecialiseerde adresjes zoals de horlogemaker." Vaste prik tijdens zijn uitstapjes is een wandelingetje langs zijn ouder lijk huis, aan de Beddewijkstraat li, het middelste van drie woningen uit de jaren 30, in een smal straatje tus sen de Langeviele en de Vlasmarkt/ Kromme Weele. Deijnen heeft zeer levendige herinneringen aan zijn ou derlijk huis, waar hij samen met zijn ouders en zijn oudere broer en ou dere zus woonde. „Het huis had twee woonkamers, de kleine voorkamer en de grotere achterkamer. Zodoende verhuisden we twee keer per jaar; na de voorjaarsschoonmaak naar de ach terkamer en na de najaarsschoon- maak dus weer naar voren. In de win ter was dat de enige kamer waar werd gestookt." Er waren drie slaapkamers, die waren allen bezet en Deijnen sliep achter een gordijn op de over loop. Een douche of warm water was er niet. Deijnen: „Toen ik wat ouder was, kreeg ik van mijn moeder op vrijdagavond een stelletje schoon goed en daarmee ging ik naar het badhuis van de familie Oldeman, een eindje verderop." Levendige buurt De Beddewijkstraat lag in een leven dige buurt. Deijnen herinnert zich het bodehuis in de aanpalende Schuiffelstraat, waar de bodedienst met paard en wagen langskwam. „De koetsiers moesten veelal wachten en dat deden ze dan in café 't Zinken Toogje. Naast het café (nu is het een appartementencomplex) zat het kruidenierswinkeltje van Kaatje Ver niel waar je als kind terechtkon voor 'een cent van blad'. Voor een cent kocht je dan een van de snoepjes die uitgestald lagen op een spiegelend blad. Je kon er trouwens ook petro leum kopen." Tegenover Deijnen woonde Her man Speyer die, naast zijn handel in markiezen, 's nachts paling ging vis sen. Zijn netten hingen overdag te drogen aan de spijkers in de blinde muur van brouwerij en limonadefa- briek DeKo. Aan brouwerijen in de buurt geen gebrek. Deijnen: „Je had ook nog Pieters op de Vlasmarkt, Verdonk op de Pottenmarkt en wat cafés betreft, mocht ik niet klagen: naast 't Zinken Toogje was er de Mug, Maatje in de Geere en Beukert op de A Aan de buitenkant is haast niks veranderd aan Beddewijkstraat 11. Deijnen betwij felt of de originele kamer-en-suite binnen behouden is gebleven, foto lex de meester Foto uit de oude doos van de familie Deijnen. We hadden geen douche of warm water. Mijn moeder stuurde mij met een stelletje schoon goed naar het badhuis van de familie Oldeman Pottenmarkt." Deijnen ging er, na het dagelijks studeren voor zijn ran gen aan de De Ruyterschool, wel eens 'een frisse neus halen'. „Mijn broer en zus waren toen al uit huis en ik had toen dus mijn eigen slaapka mer. Vanaf de voordeur moest ik schuin de hal oversteken om bij de trap te komen. Daar stonden ook twee fietsen. Op kousenvoeten, om niemand wakker te maken, pro beerde ik dan naar boven te sluipen. Vaak trapte ik dan toch op een voor wiel. Heel de boel toch wakker." De buurt deed sowieso geen oog dicht van woensdag op donderdag, want op woensdag werden in de Schuiffel straat, in tot stallen verbouwde oude panden, de koeien en schapen gestald voor de markt op donderdag. Evacués De familie Deijnen kreeg bij de inun datie van Walcheren voor langere tijd evacués in huis. „Wij waren van huis uit katholiek, de evacués gerefor meerd. Na een tijdje zeiden mijn ou ders: „Die gereformeerden vallen best mee." En die zeiden op hun beurt weer: „Die katholieken zijn ook maar gewone mensen." Vaak wandelt Deijnen nog langs zijn oude huis. Binnen is hij nooit meer geweest. „Mijn broer kocht ooit een buks en ik vraag me af of er nog steeds kogelgaatjes in de regenpijp aan de achtergevel van het Schutters hof aan onze tuinkant zitten..." Heeft u herinneringen aan uw ouderlijke huis die u wilt delen en wilt u weer even terug? U kunt uw verhaal doen in 'Weer Even Thuis'. U kunt contact opnemen met Ab van der Sluis: 08801-30203, chefnieuws@pzc.nl. GO Ouderlijk huis blijft trekken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 55