Sietze de Vries laat vijf historische orgels horen 18 WEEKEND EXPOSITIE ZEEUWSE KUNSTKRING De Zeeuwse Kunstkring heeft voor haar zomer- tentoonstelling haar introk genomen in Lokaal 54 in Terneuzen. Vijftien leden van de Zeeuwse Kunstkring exposeren onder de noemer 'Over land/ over water'. En er is een mooi lezingen-, muziek- en poëzieprogramma, plus een ver zorgde catalogus. Het is een zorg vuldig ingerichte expositie met van elke deelnemer enkele wer ken. Niet iedereen heeft inge speeld op het thema. Sommigen echter hebben er speciaal werk voor gemaakt. Johan Klein bij voorbeeld, is meestal bezig met de mens. Maar hij trok naar buiten en kwam terecht in een polder waar hij stapels hooibalen verpakt in plastic zag. Daarvan maakte hij een reeks foto's waarvan er hier één te zien is. Het zijn intrige rende, aantrekkelijke composities. Formele verkenningen van het beeldvlak, van illusie, ruimte, vorm en kleur. Die wat mij betreft ook de relatie mens-natuur ver beelden. Waarin beheersen en or denen belangrijke aspecten zijn. Iets daarvan zie ik ook terug in de digitale composities van Hans Oosterom. De ene betreft verka veld land, de andere toont strand- hokjes als vervuilend element op het ooit ongerepte strand. Met zijn strakke polderlandschappen in een persoonlijk handschrift vertelt Adri Geelhoed over de harmonie die er ook kan zijn. En de gesti leerde composities van Jorien Brugmans tonen de overeenkom sten en de verschillen tussen geor dend landschap en de havens. Hier is een detail in het landschap de spiegel van de ziel Twee kanten van Zeeland. Verrast ben ik de laatste jaren steeds op nieuw door wat Glenn Priester doet met zijn cirkelvormige pa neeltjes. Nu gebruikt hij ze als dra ger voor mooie, geabstraheerde aquarellen waarin de kern van zijn landschappelijke ervaring zicht baar is. Leen van Duivendijk hoefde niet lang na te denken voor zijn bijdrage. Hij is immers altijd met water bezig. Het spiegelende gladde oppervlak heeft inmiddels plaats gemaakt voor de ritmiek van golven. In subtiele grijze en blauwe tinten vindt hij in een drietal variaties een mooie balans tussen weergave en weergeven. Water is ook te zien in het werk van Margriet de Vries. Zij schildert subtiel de glans van het licht op water met drijvende bladeren. Hier is een detail in het landschap de spiegel van de ziel. Er is ook sculptuur. Jan Kettele- rij speelt met steen. Vloeiende vormen verwijzen naar water, harde vormen naar de ontmoeting van water en land. De kleine boeien van glas en brons die Frans Kegels maakt, zijn inventieve sie raadachtige objecten. De collage Een prachtig lijnenspel, raak en verstild waarin Miems van Citters een kaart van Zeeland voorziet van blokjes die plekken markeren geeft blijk van een open, creatieve geest, maar overtuigt mij qua vorm niet. Enthousiast word ik wel van de kleine tekening van een zittende vrouw die zij laat zien. Een prachtig lijnenspel, raak en verstild. Heeft niets met het thema te maken, maar daar heb ik dan op zo'n moment geen last van. Er is meer: de speelse composi ties van Paula Temeer en Saskia Eggink, de gedreven portretten van Ben Game, de originele foto's van Evelien Verhulst en de herin neringen aan fictieve architectuur van Goos Verwoest. Door de bank genomen geen hemelbestor mende kunst, maar liefdevol vak manschap. Daar is ook plaats voor en behoefte aan. 'Historie kun je niet alleen zien, maar ook horen'. Met dat motto bespeelde de Groningse organist Sietze de Vries vijf historische or gels in Middelburg. De muziek is vastgelegd op een dubbel-CD, die vandaag gepresenteerd wordt in de Oostkerk in Middelburg. De Vries werd gevraagd door Stichting Incanto en de Werk groep Muziek van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der We tenschappen. Het doel: de histori sche Middelburgse orgels op de kaart zetten in het jubileumjaar Middelburg 8oo. „Hij is bekend om zijn improvisaties. Die zijn van ongekend goed niveau", zegt secretaris André Poortvliet van In- canto. „Daarmee kan hij de histo rische orgels heel goed laten ho ren." De Groningse organist werkte een aantal jaren geleden al samen met Incanto: De Vries ver zorgde toen orgeltochten in Mid delburg. De Vries bespeelde voor de CD de orgels van de Sint Augustinus- kerk, de Doopsgezinde kerk, de Engelse kerk, de Gasthuiskerk en de Oostkerk. „Het zijn stuk voor stuk fraaie instrumenten. Daar kan Middelburg trots op zijn", zegt hij. Op de CD staat muziek van on der meer Muffat, Handel en Bach, maar De Vries laat ook improvisa ties horen. „Ik wilde mijn impro visaties aanpassen aan de klank van de orgels, en met de muziek een eigen verhaal vertellen. Op het orgel van de Oostkerk staat bijvoorbeeld de tekst van Psalm 31. Die melodie heb ik gebruikt en ge combineerd met de Franse stijl. Dichter kan je niet aansluiten bij het instrument." Tijdmachine De organist heeft een passie voor historische orgels. „Ze hebben een magie die nieuwe instrumenten niet hebben. Ze zijn een tijdma chine: je luistert naar klanken die mensen twee eeuwen geleden ook hoorden. De oude materialen en de entourage geven de orgels een heel eigen charme. Dat is heel in spirerend." In de Oostkerk in Middelburg vindt vanavond de CD-presenta- tie en een concert plaats. Aanvang 20.00 uur. Meer informatie via www.incantoconcerten.nl. zaterdag 5 augustus 2017 GO Liefdevol vakmanschap Nico Out 'Hooibalen'. FOTO JOHAN KLEIN - over werk van Margriet de Vries - over werk van Miems van Citters T/m 27/8: Lokaal 54, Nieuw- straat 54, Terneuzen. Wo. t/m zo. 13.00-18.00 uur. A Sietze de Vries, fotoziggymarlissa Cornelleke Blok

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 54