15 In Oman hebben vrouwen alle rechten. Het is een vrij progressief land PASPOORT culturele zin. Het feit dat landen daar, en ik reken ook Oman en de Verenigde Arabische Emiraten daar zeker toe, proberen te moderniseren, moeten we toejuichen. Zeker als je weet dat ze grenzen aan instabiele landen zoals Jemen, waar IS en Al Qaeda voet aan de grond hebben ge zet. Het Arabisch schiereiland is ge lukkig redelijk stabiel in een woelige regio waar terroristische groeperin gen actief zijn. Oman heeft ook Ne derlanders opgevangen die Jemen ontvlucht zijn. De meesten zijn via Saoedi-Arabië weggekomen, maar af en toe staan er Nederlanders aan de Omanitische grens. Een is zelfs van uit het noorden van Jemen te voet gekomen. We hebben hem een grote ijssorbet gegeven. „In Zimbabwe zijn we eens door een agressieve meute omsingeld. Ze wil den onze camera. Die mensen leken ook drugs te hebben gebruikt. Mijn man bleef kalm. Hij zei: ik parkeer de auto wel even. Ze geloofden ons en daarna gaf hij plankgas. Als diplo maat word je getraind op dit soort si tuaties. Ook op kidnappings. Je leert wat je moet doen als ze je van de weg willen drukken. En als je wordt ge kidnapt, moet je zorgen dat je de spanning verlaagt." „Wat je van Omanieten kunt leren, is dat ze ieder als een mens met een ziel beschouwen, als een schepsel van God. Ze streven naar harmonie. In die zin spelen ze ook een verbin dende en matigende rol tussen de reuzen Iran en Saoedi-Arabië. Hun manier van denken begrijp ik wel licht beter omdat ik als christen in de maatschappij een plaats zie voor God." „Respectvol en beschaafd. Je past je natuurlijk aan aan hun zeden en ge woonten. Maar je valt wel op. Daar kun je je voordeel mee doen. Bij een diner word ik vaak naast de hoogste gastheer gezet. Handig, want ik zit er om contacten te leggen, zaken te ree- len." „Ja, 70 tot 8o uur per week, best zwaar in die hitte. Als ambassadeur leef je echt niet in glitter en glamour. We liggen niet hele dagen aan het zwembad met een cocktail in de hand, al zijn de kringen waarin je verkeert wel duizend-en-één-nacht. Je praat met ministers en topmensen van bedrijven. Je verveelt je nooit. De lol van mijn vak is dat je zaken kunt oplossen. Maar, ik ben ook blij als ik 's avonds om tien uur thuis ben. Soms snak ik dan naar een bo terham met kaas. Lekker simpel." „Ja, mijn Nederlandse partner, mijn steun en toeverlaat. Ik zou het heel zwaar vinden, alleen in een vreemd land. Het is best belastend voor hem. Ons leven draait grotendeels om mijn baan." „Nee. Het is wel een verdriet, maar je kunt niet alles hebben..." „Ik speel piano en viool, zing in ko ren en ik teken graag. Ik ga ook een tekencursus volgen in Nederland. En ik hou van paardrijden. Helaas ben ik in Zimbabwe van een paard geval len. Ze zeiden dat het een oud race paard was, maar het was nog ver draaid snel..." Je verruilt binnenkort Oman voor Jordanië. Daarmee kom je in een land waar terrorisme en vluchte lingenopvang de maatschappij meer domineren dan in Oman. Waarom kies je hiervoor? „De regering roept me, zo van, die Joziasse kunnen we daar wel goed gebruiken. Als één van de weinige ambassadeurs spreek ik namelijk Arabisch. Ik heb de taal gestudeerd in Damascus. Het is wel een uitda ging met alle migratiedossiers die er liggen. Het land heeft eerst Pales tijnse, daarna Irakese en vervolgens Syrische vluchtelingen opgevangen. Het Nederlandse beleid is om vluch telingen in de regio op te vangen. Verder kan ik er niet op reageren omdat ik mijn geloofsbrieven nog aan koning Abdullah II van Jordanië moet aanbieden. Ik heb er veel zin in, het lijkt me een heerlijk land." zaterdag 5 augustus 2017 GO Barbara Joziasse (50) is diplomaat. Ze groeide op in Se- rooskerke (W). Ze volgde Midden-Oos- ten-studies aan de universiteiten van Leiden, Damascus en Oxford en be haalde haar master. Nog een mastertitel sleepte ze binnen na een studie financiën aan de Universiteit van Tilburg. Ze werkte van 1997 tot 2000 als hoofd van de economische en handelsafdeling op de ambassade in Cairo (Egypte). Na drie andere banen, onder meer op het ministerie van Eco nomische Zaken, werd ze in 2010 am bassadeur in Zim babwe. In 2013 werd ze ambassa deur in Oman, maar ze verruilt die post binnenkort voor Jor danië. Ze is ook voorzitter van de raad van de posten, een advies orgaan voor het mi nisterie van Buiten landse Zaken. Joziasse heeft een partner. Ben je wel eens bang voor je hachje geweest? Begrijp jij moslims omdat je zelf gelovig christen bent? Vrouw, blond, makkelijk benader baar. Hoe reageren Omanieten op jou? Lange dagen? Is er ook iemand die voor de am bassadeur zorgt? Kinderen? Wat doe je om te ontspannen?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 51