14 WEE Barbara Joziasse is ambassadeur in Oman. Ze verruilt die post binnen kort voor Jordanië. Ze is nu even terug op haar geboortegrond: Zeeland. „Eindelijk weer mosselen, heerlijk!" PORTRET BARBARA JOZIASSE A lijke markt. Als er iets wilt opbou wen, vergt dat uithoudingsvermo gen." „De contacten verlopen formeel, maar de band is goed. De koninklijke families zijn bevriend. En Shell Ne derland was de eerste die naar olie boorde in Oman, het risico durfde te nemen. Daarmee werd de weg ge plaveid voor de renaissance van Oman. Draka Cables, toen nog Ne derlands, heeft het land samen met een Omanitische partner bekabeld. Havenbedrijf Rotterdam introdu ceerde er de geïntegreerde haven, waarin logistiek en productie sa mengaan. Voor een klein land als Nederland is dat best een prestatie." Oman heeft zich in de afgelopen 45 jaar ontwikkeld tot een modern land. Toen sultan Qaboes bin Said Al Said aan de macht kwam, zette hij in op vernieuwing. Er is veel geïnves teerd in gezondheidszorg, scholen en infrastructuur." „Ze zijn onvergelijkbaar. De sultan wil vooruit, Zimbabwe staat toch een beetje stil. Ongelooflijk,want het is zo'n rijk land. Zimbabwe heeft goud, koper, diamanten en veel vruchtbare grond. Oman dacht: we hebben olie en de opbrengsten ge bruiken we om het land te moderni seren." „In Oman hebben vrouwen alle rechten. Het is een vrij progressief land. Ze mogen naar school, werken, een huis kopen en autorijden. We kijken soms met onze Europese bril naar Arabische landen. We moeten niet te snel oordelen. Onze oma's lie pen ook nog in klederdracht. Er ver andert echt wel iets in Arabische landen. Onderschat de Omanieten niet. Geef ze alleen de tijd." „We vergeten soms dat het Arabisch schiereiland de brug vormt tussen Europa en opkomende markten in Azië, zeker in logistieke, maar ook in der de grond een dag op kolen laten stoven. Dat is een feestmaal daar." „Nou, je treft me op een zwak mo ment. Ik ben helemaal lyrisch over Zeeland. Ik voel me hier zo vrij." „Iedereen kent de verhalen van Sin- bad de Zeeman. Het was een enorm maritiem rijk, van de oostkust van Afrika tot en met Pakistan. Het land ligt op een knooppunt van zeeroutes. Het land kijkt vooral naar de zee, minder naar het achterland. Dat heb ben ze met Zeeland gemeen." „Veel. Het afgelopen jaar hebben we voor 1 miljard euro aan opdrachten binnengehaald die zorgen voor 300 banen in Nederland. Als ambassa deur ben je er behalve voor Neder landse burgers ook voor het bedrijfs leven. Nederland heeft zich vooral op de logistiek en het watermanage ment geconcentreerd. De haven van Sohar is een joint venture met het Havenbedrijf Rotterdam. De haven van Salalah wordt gerund door APMT in Den Haag, de haven van Duqm door een Antwerpse partij. Mede door de komst van Shell en de bouw van raffinaderijen werken er honder den Nederlanders in Oman." „Trouwens, de Zeeland Port Promo tion Council is ook twee keer op be zoek geweest. Er zijn nu enkele Zeeuwse bedrijven gevestigd. KVA International uit Terneuzen bijvoor beeld. Dat zit onder meer in afvalma- nagement. Scheepsbouwer Damen is ook een grote jongen in Oman. Het opleidingsschip voor de Omanitische marine is gebouwd in Vlissingen. Een volledig overzicht heb ik niet. Als ambassadeur verbind je partijen. Vaak hoor je pas achteraf of er zaken zijn gedaan. Oman is best een moei- Twee tot drie keer keer per jaar keert Joziasse terug naar Nederland, voor overleg of een ambassa deursconferentie. De in Serooskerke (W) geboren diplomate verbindt die verplichte nummers al tijd met een bezoek aan haar ouders, die in Goes wonen. „Ze worden ou der hè. Als je in het buitenland zit, zou je ze vaker willen zien." „Ja, bij mij knaagt het echt. Je gaat studeren, werken buiten Zeeland en dan naar het buitenland. Naarmate je ouder wordt, gaat die afstand een rol spelen. Ik heb een ontzettend leuke jeugd in Serooskerke gehad. Een warm nest. We hadden ook een strandhuisje in Oostkapelle. De zee, het strand, broodjes in de fietstas, ik heb er mooie herinneringen aan. Mijn ouders zijn hele lieve mensen. Ze hebben me alle kansen geboden om te ontwikkelen. Ja, dan zou je er ook wat meer voor hen willen zijn." „Dat is wel heel zwaar gesteld. Zij zouden het ook niet willen dat ik een schuldgevoel heb. Als ik maar geluk kig ben, zeggen ze. Maar als ik thuis ben, is het ook feest. Dan maken ze dingen klaar die ik lekker vind. We rijden straks naar Yerseke om mosse len te kopen. Die maken we thuis ge zellig klaar. Met worteltjes, prei, sel derij en een uitje. Heerlijk." „Nee, nooit gezien. Ze hebben wel abalones, een soort schelpdieren. Ook kreeft-achtigen die ook lekker zijn. Ze hebben volop zeebanket. Wat wil je met 3000 kilometer kust... Je kunt er trouwens alles eten. Er zitten ook veel Aziaten. De Omanitische keuken bevat veel vis. Haaiensalade bijvoorbeeld, met tomaat en sla. Voor de rest veel rijst, kip en lam dat ze on- zaterdag 5 augustus 2017 GO Soms snak ik naar een boterham met kaas Barbara Jozi asse: „Ik ben he lemaal lyrisch over Zeeland. Ik voel me hier zo vrij." FOTO'S JOHAN VAN DER HEIJDEN Lopen de contacten makkelijk in Oman? Is Oman een moderne oase op het Arabisch schiereiland? Je bent ook ambassadeur in Zim babwe geweest. Vergelijk dat land eens met Oman. Geldt die modernisering ook voor vrouwen? In buurland Saoedi-Ara- bië mogen ze niet eens autorijden. Frank Balkenende Heb je soms heimwee? Hebben Zeeland en Oman raak vlakken? Wat heb je als ambassadeur voor Nederland en Zeeland in het bij zonder kunnen doen? Knaagt dat? Schuldgevoel? Eten ze in Oman ook mosselen?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 50