a 12 WEE LA: o REPORTAGE BELGEN VOL LOF OVER DE ZEEUWSE KUST „Ze praten met een gek accent, lunchen met boterhammen en karnemelk en zijn luider dan ons lief is. Maar de Hollanders hebben ook prachtige stranden. En daar zetten wij Belgen onze vooroordelen graag voor opzij.'' Journalist Iris de Feijter werkt in België. Ze beschrijft de Vlaamse liefde voor de Zeeuwse kust. Naarde zee gaan in België is een stadse ervaring. Zo anders is dat in Nederland - - - w k ■üT ->.:• .- v et 220.000 dagjestoeris ten was het enige tijd geleden de drukste dag ooit aan de Belgische I kust. Tijdens dat lange weekend kreeg onze 6o kilometer strand maar liefst een half miljoen zon nekloppers te slikken. Lange files en extra treinen torsten iedereen richting verkoeling. Ook wij zaten daartussen. Maar bij de eerste blik op het propvolle Knokse strand, de pompende beats en de peperdure ligbedden, hadden we op slag spijt. Not our idea offun. Gelukkig bleek de oplossing nabij. We sprongen in onze - weliswaar loei- hete - auto en zetten koers in omge keerde richting. Bestemming: Cad- zand, aan de andere kant van het Zwin. In april opende Sergio er zijn nieuwste zaak: de bistro AIRrepublic aan de al even nieuwe jachthaven. Pal naast de bistro ligt een handvol mensen op handdoeken. Aan de vloed lijn rennen een paar enthousiaste kin deren spelend in en uit de zee. Een paar van hen planten een Belgische vlag in hun zelf gegraven slotgracht. „We ko men altijd naar de Nederlandse kust", zeggen de ouders. „Met duinen in plaats van boulevards vinden we het hier veel mooier. Bovendien is het rus tiger." Daar hebben ze een punt. De Neder landse kust telt 532 kilometer strand en is haast volledig omzoomd met een breed duingebied. Wij moeten het in België stellen met 67 kilometer, boven dien omringd door wandelboulevards en hoge appartementsblokken. Beter bekend als The Atlantic Wall. Op ver schillende plekken, zoals in Knokke, staan er ook nog strandcabines: vaak rijen dik zodat je vanuit je duurbe taalde hokje - de prijzen lopen op tot 3.000 euro per seizoen - de zee niet eens ziet. En vaak is ook het achterland 'versteend'. Met andere woorden: naar de zee gaan in België is een stadse erva ring. Zo anders is dat in Nederland, waar de natuur dominant is. Al is Cad- zand een beetje een uitzondering. En kele Belgische projectontwikkelaars pootten hier de afgelopen jaren op en achter de duinen hotels en apparte mentsgebouwen neer. Voor de écht authentieke Nederlandse kust moeten we nog iets verder wegrijden van de grens. Fantastisch fietspad Het geknipte vervoersmiddel hiervoor is de fiets. Vanaf het Zwin tot in Bres- kens (zo'n vijftien kilometer verderop) loopt een fantastisch aangelegd fiets pad over en door de duinen. Eigenlijk begint het pad al vanaf de Zeedijk in Knokke. Met een omweg rond het Zwin kom je uit in Cadzand. Wel even de route opzoeken want er zijn hier momenteel werken aan de gang. Het op en top Hollandse fietspad is populair. Ook bij Belgen. Onderweg horen we, naast Duits en Noord-Ne derlands, ook hier opvallend veel Vlaams, in alle mogelijke dialecten. Van West-Vlaams en Antwerps tot Kempens en zelfs Limburgs. Onderweg komen we Cath Luyten (Vlaamse tele visiepresentatrice, red.) tegen. In de winter is het pad trouwens ook popu lair voor wie een lange strandwande ling wil maken zonder zanderige schoenen. Met de auto moet je onder aan de duinen rijden door de polders. De dorpjes liggen meer landinwaarts. Wij houden halt in Groede, op zo'n tien kilometer van Cadzand. Zoals overal aan de kust kom je op het strand via een duinovergang: een dubbele trap aan weerszijden van de duinen. Op deze plaatsen vind je ook parkeerplaat sen - vaak vol Belgische kentekens - en strandpaviljoens: uit de kluiten gewas- sen houten cabanes waar je iets kunt eten en drinken, vaak met een groot terras. Bij de duinovergang ligt het strand het volst. Soms schalt er muziek van het terras. Een tip voor wie meer rust zoekt: wandel één of twee stran den verder, dus voorbij de paalhoofden. Daar zit vaak nog geen derde van het volk. Terwijl we door het zand ploeteren op weg naar een kalm plekje, horen we dezelfde argumenten als in Cadzand: rustiger en ruimer. ]e zit minder op eengepakt. Wie wil, kan hier op zijn gemak 'paletten' (beachball,red.). Daar is lang niet op elk Belgisch strand plek voor. Velen vinden het door de natuur lijke duinen ook mooier en echter. An deren opperen dat het properder is. Voor wie ons niet gelooft: voeg op In- stagram @lovezeeland maar eens toe. Daarop repost de Zeeuwse hobbyfoto graaf Quintian Buteijn elke dag prach tige beelden. Het nieuwe Ibiza Maar het is niet alleen rust en weids heid wat de klok slaat. Het is er ook een levendige boel. Op de strandpaviljoens bijvoorbeeld zijn er 's avonds regelma tig feestjes. Dansen bij zonsondergang en skinnydippen bij volle maan met op de achtergrond stevige beats. Ook dat is de Nederlandse kust. Niet voor niets bombardeerde Cécile Narinx - hoofd redactrice van de Nederlandse Harper's Bazaar - Zeeland vorig jaar tot het nieuwe Ibiza. Ze roemt de no-nonsen- sesfeer in de strandpaviljoens en de dito prijzen. Een verademing in verge lijking met mondaine strandplekken zoals Bloemendaal, een plek zo'n 30 ki lometer van Amsterdam. Zeeland heeft bovendien de meeste zonuren van Ne derland en is daarmee ook meteen de warmste plek. Maar ook ontzettend veel Belgen vin den de weg naar de Nederlandse kust. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren we in 2016 goed voor 437.000 dagjestoeristen en bijna 1,3 miljoen overnachtingen. Om voor spelbare redenen - dichtbij - is de Zeeuwse kust het populairst. Maar liefst 85 procent van de Belgen gaat hier naar de kust. Vakantiehuis Elk jaar vinden meer Belgen de weg naar de Nederlandse stranden. In de af gelopen vijfjaar steeg het aantal over nachtingen van Belgen aan de Zeeuwse zaterdag 5 augustus 2017 GO -0:O-;y:'~';Vöv v- -V V. V: t. 0_ v. "V- -."'V /•- >.-. '.-.-O .-•'•• r *'•- -» S 4 ".A - x T v. --V .*- ,- M 4a.- -•* t - - <ri,-.':. - 'Duinen zijn toch veel Iris de Feijter

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 48