^A De Samenkamer voorziet in een behoefte 9 De 45ste Speelstad Vlissingen begint maandag De waterglijbaan moet nog in elkaar geknutseld worden. Op hoop van zegen zonder regen. Tot zondagavond zijn Jan Kees Wouters en de andere Speelstadbouwers druk om maandag honderden Vlissingertjes te ontvangen. PZC ONLINE #Zorgpremie mijn god het is weer zover. Geld klotst over de plinten bij #Zorgverzekeraars Maar wel weer verhogen van premie. Voor de 45ste keer krijgen de Vlissingse kin deren een week lang een eigen speelfestival. Op het terrein naast de oude atle tiekbaan staan tenten, ke ten en verfrissingskramen en het eerste hoopje hout. Er zullen nog zestien volle containers volgen, aange voerd door Wielemaker. Het bedrijfsleven omarmt Speelstad: Kloos terboer, Eastman en Logus gaven hout, Destil leverde spijkers, Esso Sloeweg schonk ballen, bakker Schrieks zorgt voor de stokbroodbolletjes, bouw- groep Peters en Pontmeijer gaven de poort en de kan toorkeet komt van Joziasse. Jan Kees Wouters, kan het draaiboek na 22 keer dromen, maar: „Ik moet er wel bij blijven nadenken", maant hij. „Ze noemen me overigens Pipo. Omdat ik in de kantoorkeet zit. Je doet het omdat het leuk is. Kinderen mogen een week ravotten en vrij zijn. Ik woon zeifin het Midden gebied, als kinderen me zien, is het altijd: wanneer mogen we weer?" De extraatjes dit jaar zijn onder meer ringrijden op 'paardjes' en een roofvo gelshow. „Over vijfjaar, bij de vijftigste keer, willen we écht uitpakken - hopen we." Dat hangt mede af van de hulpvaardigheid van vrijwilligers. „Er staan er 75 op de lijst van mensen die vorig jaar geholpen hebben. Ik hoop dat ze er maandag zijn. Soms blijven ouders plakken om mee te helpen. Ouders zijn door gaans heel tevreden. We krijgen zelden tot nooit klachten. Er is in die jaren ook vrijwel niets gebeurd." Hij is blij het Arodaveld te kunnen gebruiken voor Als kinderen me zien, is het altijd: 'wanneer mogen we weer?' het vijfde jaar. Dat is beter dan de oude stek, het Bun kerterrein. „De mensen die daar nu wonen hebben destijds wel getekend dat het veld eens per jaar voor Speelstad zou zijn, maar het is nu zo'n mooi parkje. Daar is niets van over na twee en halve week Speel stad." Het grasveld is mooi groen en zelfs na de vele regen is het een stevige on dergrond. „Het veld is goed gedraineerd. Water is zó weg." Dat is geen luxe met dik 300 kinderen per dag plus de vrachtwagens die het allerbelangrijkste gaan regelen: het timmerhout voor de hutten. Dat moet na een week ook weg. Voor die taak staat meestal het hardste deel van de harde kern. „De sloop. Dat is het ergste. Eerst ruimen we onze ei gen spullen op, woensdag komt Sagro het hout weg halen. Daar komen wij achteraan om alle splinters en papiertjes op te rapen." Aan dat corvee ontsnapt Wouters dit keer; hij is met vakantie. Meer informatie: speelstad-vlissingen.nl Om iets voor tweeën gaan de deu ren van Het Lam in de Aarden- burgse Weststraat open en ver schijnt er een tafeltje op de stoep. Met zorg worden er door Micha Ie- dema boeken op uitgestald en even later wordt daar nog een uit nodigend bord bijgezet, 'de Sa menkamer is open.' Tegen zoveel gastvrijheid zijn twee toeristen niet bestand. Nieuwsgierig stap pen ze naar binnen, waar ze nog meer boeken zien staan en de geur van versgezette koffie de neusga ten binnendringt. Micha loopt de toeristen vrolijk tegemoet. „Kijk gerust rond, jullie mogen ook een boek meenemen." Micha uit Waterlandkerkje is sa men met haar man ]an Bouwers vrijwilliger bij de Samenkamer, die in februari de deuren opende. Iedereen mag er boeken lezen, lenen of anderen ontmoeten. Soms zijn dat vier bezoekers, soms twaalf Het initiatief komt van Golfslag, een groep van vier men sen die een link hebben met de Doopsgezinde Gemeente Aarden burg en lezingen en muzikale acti viteiten organiseren. „Wij wonen We wilden meer mensen leren kennen in Zeeuws-Vlaanderen sinds vijfjaar in Zeeuws-Vlaande- ren en hadden er behoefte aan om meer mensen te leren kennen", vertelt Micha. „Het is leuk om te doen." Ze heeft, vanuit haar werk als natuurgeneeskundige, boeken meegenomen over de invloed van kleuren. „Ik probeer altijd iets met een thema te doen." Na een half uur stappen er drie dames binnen. Twee van hen lezen graag en de derde komt puur voor het sociale contact: „Ik heb me over laten ha len en nu kom ik altijd." De Samenkamer is elke maan dag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. zaterdag 5 augustus 2017 UW REACTIE Een vliegtuig boven het centrum van Middelburg met een spandoek met de tekst 'terreur/revolutie' zorgde vrijdag voor onrust. Het bleek het werk van kunstenaar Dani Ploeger. Yvonne Minnaard Verheij kan het op Facebook niet waarderen: „Dit vind ik echt geen KUNST, dit is mensen aanzetten tot angst en ie dere idioot kan zo'n tekst achter een vliegtuigje han gen." Thijs Steijaert vindt de pa niek overtrokken: „De Zeeuw een kritische vraag stellen is al too much!? Be krompenheid floreert nog altijd in provincie Zeeland, zelfs in de hoofdstad." TWITTER Jan van Dijk @jvandijk1962 Verzekerden moeten er re kening mee houden dat ze volgend jaar een hogere zorgpremie gaan betalen. Door een onverwachte te genvaller van 400 miljoen euro is de verwachting dat de premie gemiddeld met 30 euro per jaar omhoog gaat. Twitteraars reageren daar vanzelfsprekend niet opgewekt op. ONLINE TOP-5 1. Familie Jansen liet on derzoek doen in kerkrel 2. Vliegtuig met spandoek 'terreur/revolutie' zorgt voor commotie in Middel burg 3. Daan is het wonder van Magrette 4. Politie kijkt uit het raam, grijpt gezochte man 5. 'Landingsbaan Midden- Zeeland is net een zacht matras' Kijk op www.pzc.nl of D @pzcredactie facebook.com/depzc 1 @pzcredactie Een week timmeren, ravotten en vrij zij n Claudia Sondervan Vlissingen - Jan Kees Wouters, organisatie Ruim duizend boeken en tien vrijwilligers zorgen ervoor dat niemand in Aardenburg zonder leesvoer zit óf eenzaam hoeft te zijn. De Samenkamer, biblio theek en ontmoetingsruimte in één, voorziet in een behoefte. Sophie Stockman Aardenburg - Micha ledema, vrijwilliger Jan Kees 'Pipo' Wouters regelde vrijdag de voorverkoop van de weekkaarten voor Speelstad Vlissingen. De voorverkoop loopt tot en met zondag, foto ruben oreel Micha en haar man Jan zijn sinds kort vrijwilligers bij de Samen kamer en zijn eens in de vijf weken gastvrouw en -heer. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 46