Onvergetelijke rondreizen In Hoek van Holland koop je met 2,50 een potje niks 3 Marechaussee moet vaker ingrijpen bij agressieve passagiers en daklozen Voor 2,50 euro heb je het binnen. Een potje Hoekse Zeelucht. Te koop bij de VVV-kantoren in de bad plaats. Eventueel uit te breiden met een flesje Hoeks zand. Setprijs: 4,50 euro. Na de sleutelhangers en mag neten is de zeelucht het best ver kochte souvenir. Daar moet Annie van den Bos, die achter de toon bank staat, om gniffelen. „Want ja, eigenlijk verkoop je de klant na tuurlijk niks." En de echte grap: de potjes ko men niet eens uit Nederland. „Ik bestel ze in Duitsland, inclusief de deksels. Hier plak ik alleen de labels erop." Op de etiketten staan onder meer twee wolkjes en de tekst 'Hoek van Holland Original'. Nog leuker: het zijn vaak Duitsers die zo'n flesje aanschaffen. Die kopen dus geen zilte zeelucht, maar de ei gen fabrieksdampen. Van den Bos: „Als je niet vaak in Hoek van Hol land komt, heb je iets met de zilte zeelucht. Dan koop je zoiets." De marechaussee heeft het afgelopen jaar vaker geweld moeten gebruiken op Schiphol. Het draait vooral om reizigers of daklozen die verward zijn, of onder invloed van drank of drugs. De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft in 2016 110 keer ge weld gebruikt, blijkt uit het ver trouwelijke Integriteit Jaarrapport 2016, in handen van deze krant. Dat is ruim een kwart meer dan het jaar ervoor (87 keer). De marechaussee wijt de opval lende stijging aan een toenemend aantal verwarde personen op de grote luchthavens. Marechaussees gaan over tot ge weld als iemand hen aanvalt, of zich verzet tegen een aanhou ding. In zulke gevallen maken ze gebruik van de wapenstok, pep- perspray of in het uiterste geval hun vuurwapen. „Het kan gaan om reizigers die te veel hebben gedronken of onder in vloed zijn van drugs", zegt KMar- woordvoerder Marlous de Ridder. „Maar ook om mensen die psy chisch in de war zijn. Soms richten ze hun woede dan op mensen in uniform. Dat zijn de gevallen waarin onze marechaussees geweld tegen burgers moeten gebruiken." Ook vinden geweldsincidenten plaats rond preventieve controles. Schiphol is aangemerkt als veilig heidsrisicogebied, waardoor de ma rechaussee mensen kan fouilleren, of koffers of auto's kan doorzoeken. In sommige gevallen stuit dat op agressie. Logischerwijs vinden de meeste incidenten plaats op Nederlands grootste luchthaven Schiphol, waar gisteren het recordaantal reizigers van 232.000 opstegen en landden. Ook mensen die reizigers komen afhalen, kunnen onder invloed zijn of in geestelijke nood verkeren, zegt De Ridder. „Je kunt de luchthaven vergelijken met een grote stad, met alle problemen van dien." Vaste club Net zoals elke grote stad kent Schiphol een vaste club dak- en thuislozen, een doelgroep die in verwarde toestand kan verkeren en soms voor incidenten zorgt. Buiten het vliegveld, tegenover het World Trade Centre Schiphol, zit ten vijf Poolse daklozen in het gras. Eén van hen gaat gekleed in een knalgeel kuikenpak, dat hem be schermt tegen de harde wind. Vroeg in de middag liggen al twee flessen wijn naast hem. Leeg. „Waarom we op de luchthaven slapen?" De enige die Engels spreekt, richt zich op uit zijn slaap zak. „Je kunt hier makkelijk in je le vensonderhoud voorzien. Mensen die hun eten niet opkrijgen, geven de rest aan ons." Hij zegt dat de Polen zich verre houden van agressie. „Waarom zouden we? We hebben hier alles. Eigenlijk het enige dat ontbreekt, is een goede douche." Het project Schiphol Social Work probeert daklozen, gestrande bui tenlanders en illegalen te begelei den. Volgens de veldwerkers blijft hun aantal constant. Ja, er zijn inciden ten met verwarde daklozen, weet Schipholwoordvoerder Hans van Kastel: „Maar die nemen voor zover wij weten niet toe." Zowel de Koninklijke Mare chaussee als Schiphol denken dat de stijging van het aantal geweld sincidenten voor een deel verklaard kan worden door de constant toe nemende drukte op de nationale luchthaven. Van de 110 geweldsincidenten door de KMar zijn er twee onder zocht door het Openbaar Ministe rie. Het OM concludeerde dat de marechaussees 'te zwaar hadden ingezet', meldt het rapport, maar ging niet over tot vervolging. Twee keer heeft de marechaussee vorig jaar een vuurwapen gebruikt. Vol gens de rijksrecherche was dat in beide gevallen terecht. tb; Èf) Kras.nl/rondreizenof zaterdag 5 augustus 2017 Ze komen ermee weg in Hoek van Holland: het verkopen van lucht. Letterlijk. Het souvenir Hoekse Zeelucht is een hitje. Eric Oosterom Hoek van Holland In Zeewolde begon gisteren een bijzonder festival. Niet voor muziek en artiesten, maar speciaal voor hackers. Voor het event is een camping opgezet, waar hackers van over heel de wereld, jong en oud, op af komen. Doel van de bijeenkomst, die nog tot dinsdag 8 augustus duurt, is met name om van elkaar te leren. Bezoekers worden bijvoorbeeld uitgedaagd om Tesla's te hac ken. Mensen met een ticket (kosten: 250 euro) krijgen ook een electronische badge (foto), die draadloos met andere badges kan communiceren en waarop men zelf hacks kan programme ren. FOTO'S ANP Geweld op Schiphol neemt toe Koen Voskuil Schiphol Keuze uit een ruim aanbod compleet verzon Keuze uit een ruim aanbod compleet verzorgde rondreizen en fly-drives. Ontdek deze winter de wereld! bel 088-0885 886 - Zie: kras.nl/actievoorwaarden <8* ast

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 3