44- rULTUUR 25 Kortingsbon bij, maar ze gingen gewoon een schooltje in en zeiden: er komt zo een camera en dan gaan wij een spel letje spelen." De Britse auteur Marina Hyde, die een boek schreef over de opmerke lijke inzet van sterren in de wereld problematiek, verbaast zich in The Guardian niet over de misstap van Angelina. „Jullie denken waarschijn lijk: dat kan niet. Zij? Die Know your rights (ken je rechten, red.) in haar nek getatoeëerd heeft? Maar het zal niet de eerste keer zijn dat er bizarre dingen gebeuren omdat zij iets wenst. Toen Angelina van dochter Shiloh wilde bevallen in Namibië, kreeg ze het voor elkaar dat zij be paalde welke journalisten de douane het land binnen liet. Ze regelde toen een vliegverbod boven het luxe re sort waar ze verbleef', vertelt Hyde. „Let wel, het gaat hier om een Holly- woodster die dicteert wie een soeve reine staat binnenkomt en verlaat." Faux pas Zij verwondert zich erover dat de wereldberoemde actrice zo geliefd blijft. „Neem dit: de vergadertop die Angelina drie jaar geleden organi seerde voor regeringsleiders om ver krachting in oorlogsgebieden be spreekbaar te maken, kostte vijf keer meer dan het totale budget dat Groot-Brittannië jaarlijks uitgeeft om daadwerkelijk iets tegen dat pro bleem te doen. Toch blijft het maar complimenten en humanitaire awards regenen." Imagodeskundige Bart Maussen denkt daarentegen dat Angelina best een potje kan breken. „Deze manier van casten is een grove inschattings fout van haar geweest, maar als je fan bent van iemand, leer je ook te verge ven. Niets is menselijker dan fouten maken. Ik verwacht overigens dat ze nog met een mea culpa komt. Reke ning houdend met alle belangen die zij heeft - gezicht van merken, speci aal gezant van de VN - moet ze haast wel zeggen dat ze hiervan heeft ge leerd en dat zoiets niet nogmaals zal gebeuren. Dan zal haar populariteit niet onder deze faux pas lijden, al kan ze zich zoiets niet voor een tweede keer permitteren." als een hedendaagse Moeder Teresa. Dat uitgerekend zij wordt beticht van het exploiteren van arme kinde ren, kan de actrice niet gebruiken. Haar advocaat nam direct contact op met het blad en eiste excuses en een rectificatie. Het interview op de web site van Vanity Fair moest worden aangepast en in de volgende uitgave van het blad moest prominent een statement wordt gepubliceerd. De oefening met het geld was ge baseerd op een scène uit de film, schreef de advocaat, waarin de jonge hoofdrolspeelster door de Rode Khmer wordt betrapt op het stelen van geld. „De suggestie dat er geld van de kinderen is afgenomen tijdens een auditie is foutief en ver ontrustend. Ik zou woest zijn als dat was gebeurd", stelde de actrice in een verklaring. „Het doet me verdriet dat er over een improvisatieoefening van een scène uit de film wordt geschre ven alsof het de realiteit is. Alle kin deren waren zich bewust van het fic- tieve aspect van de oefening en er waren te allen tijde ouders, voogden en mensen van liefdadigheidsinstel lingen aanwezig bij de audities. Ze zijn er niet ingeluisd." Maar Vanity Fair was bepaald niet onder de indruk van de dreigende taal van de juridische entourage van Jolie. Gisteren zette het blad de trans criptie van het interviewbandje on line. Daaruit blijkt dat de camera ploeg van Jolie helemaal niet haarfijn aan de weeskinderen had uitgelegd waarom ze daar waren. „De kinderen wisten niet wat ze deden", vertelt Jo lie aan de interviewer. „Ik was er niet Je vond het prachtig of afschuwelijk, maar iedereen had er een mening over was best spannend, want ik was in 1985 afgestudeerd en het was inmid dels 2000 geweest. Er was nogal wat veranderd, maar het is me toch gelukt. Ik heb jaren les gegeven op een middelbare school in Doorn, havo vier en vijf." Sinds zeven jaar werkt ze voor Radio M Utrecht: eerst een ochtend programma, sinds januari deels mid dag en avond. „Van vijf tot zeven uur, heel leuk om te doen", aldus Eksteen, die in 2011 werd geopereerd aan borstkanker. „Met de gezondheid gaat het goed", laat ze weten. „Met mijn huwelijk trouwens ook", voegt ze lachend toe. Heimwee naar die tijd heeft ze niet. „Ik heb RTL nog wel voorgesteld om een reünie-uitzen ding te maken: Lief en Leed 25 jaar later. Met gasten van toen. Wat is er van hen geworden? En dan bijvoor beeld die rijschoolhouder uit Zee land die zogenaamd met vijf vrou wen samenwoonde, maar alles in scène had gezet. Het is jammer, maar RTL zag het niet zitten." Ga naar de winkel of bestel op pzc.nl/doeboek C32J CSSH zaterdag 5 augustus 2017 Angelina Jolie met hoofdrolspeelster Srey Moch op de set van First they killed my father (boven). Jolie met Syrische vluchtelingen in een kamp in Libanon in 2014 (rechts). FOTO'S ROLAND NEVEU/NETFLIX, AP AG» Maya Eksteen tegenwoordig. FOTO ROGIER VELDMAN THEREADSHOP Verschrikkelijke Ikke 3 Doeboek Lever deze bon in en ontvang 1,- korting bij o.a. bruncj rcain» Geldig t/m 2 september 2017. OP=OP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 25