m O 20 Liefst 2,5 miljoen mensen pogen jaarlijks bij Google aan de slag te komen. Arjan Dijk lukte het. Hij is nu de hoogste Nederlander bij Google. Deze krant zocht hem op in Silicon Valley. IMCD ARJAN DIJKHOOGSTE NEDERLANDER BIJ GOOGLE Kort Nederland grootste bierexporteur Vorig jaar werd 1,9 miljard liter in Nederland ge brouwen bier geëxporteerd. Daarmee is Neder land Europa's grootste bierexporteur, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. Europees bier wordt vooral uitgevoerd naar de Verenigde Staten en China. De helft van het geëxporteerde bier gaat naar die twee landen. Elliott: bod op NXP moet hoger De activistische investeerder Elliott vindt dat het overnamebod op het Nederlandse chipbedrijf NXP verder omhoog moet. Het hedgefonds meldde gisteren een belang van ruim 6 procent in NXP en gaf aan zelf wel in gesprek te gaan met andere geïnteresseerde partijen. Het Ameri kaanse Qualcomm kwam vorig jaar een overna mesom van 47 miljard dollar overeen met de sinds 2006 zelfstandige chipdivisie van Philips. Meerdere analisten stelden recent al dat Qual comm zijn bod best wat zou mogen verhogen. Akkoord over G4S Schiphol Beveiligers van G4S op Schiphol zijn een stap dichterbij een nieuwe cao. FNV bereikte een ak koord met het beveiligingsbedrijf over een voort zetting van het huidige akkoord tot juli volgend jaar met een loonverhoging van 2 procent. De loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari van dit jaar. De leden van de bond kunnen vanaf maandag stemmen over het akkoord. De ledenraadpleging loopt tot 28 augustus. te Samenwerking Toyota en Mazda De Japanse autofabrikanten Toyota en Mazda gaan samen voor 1,6 miljard dollar een nieuwe fa briek bouwen in de Verenigde Staten. Verder neemt Toyota een belang van ongeveer 5 procent in Mazda, terwijl Mazda op zijn beurt een deel neming van 0,25 procent in het veel grotere Toyota neemt. De fabriek, met circa 4.000 werknemers, gaat jaarlijks 300.000 auto's bouwen. Volgens plan ning wordt ze in 2021 operationeel, op een nog nader te bepalen locatie. Flitsen Aalbei ts Kwispelend springt de zwarte labra dor van zijn kussen als de verslaggever de werkkamer van Arjan Dijk be treedt. Enthousiast drentelt de vier voeter rondjes om ons heen. „Dit is Mickie. Alle Google-werknemers, hoog of laag, mogen hun hond mee naar het werk nemen", vertelt Dijk. „Dat doe ik vaak, ik ben een Doogler." De Dooglers zijn niet de enige groep binnen Google. Nieuwe medewer kers heten Nooglers, senior personeel Greyglers, maar er zijn ook Carpoog- lers (carpoolende medewerkers), Gleegers (een acapella-zanggroep bin nen Google) en Gayglers (LGBT'ers), waar Dijk ook toe behoort. Acht jaar werkt Dijk inmiddels bij Google, waarvan de laatste zeven jaar op het hoofdkwartier in Mountain View: een groen slaapstadje zo'n 50 kilometer onder San Francisco, waar ondanks de naam geen berg of heuvel zichtbaar is. In die tijd groeide het bedrijf uit van 10.000 werknemers en 10 miljard dollar jaar omzet tot een techcon- glomeraat met 70.000 werknemers dat offici eel Alphabet heet. Alles in Mountain View draait om Google, op de campus werken ;r rood, groer circa 10.000 mensen. Om de afstand tussen de vele gebouwen te over bruggen bewegen medewerkers zich voort op fietsen in de huiskleuren rood, groen, geel en blauw. De rijwie len, een mandje aan het stuur, mogen door ieder een meegenomen wor den. „Als Nederlander vind ik dat bijzonder leuk", zegt Dijk, die zelf ook regelmatig een fiets pakt. Bij een van de gebouwen staat een meterslange T-Rex replica. De pers dame weet niet waarom. Misschien symboliseert de dinosaurus de do minantie waarmee Google de con currentie verslindt? Ook staan overal op de campus de groene ro bot jes van mobiel besturingssys teem Android. Techtoeristen laten zich ermee fotograferen. Inmiddels is Dijk opgeklommen tot vicepresident Growth Marketing en is hij de hoogst geplaatste Neder lander. Hij stuurt teams in 43 landen aan. „Ik ben verantwoordelijk voor de marketing voor de ruim honderd miljoen mkb-bedrijven in de we reld", legt hij uit. „Het draait erom wat al onze services - YouTube, Gmail, etcetera - voor ondernemers kunnen betekenen." Verder gaat hij over Google's mediastrategie en daarmee alle advertentiecampagnes. „We maken soms ook reclame in tra ditionele media zoals kranten en tv. Gratis ontbijt, lunch en diner op de campus, gratis vervoer, een was- en droogservice, massages en sporten BIERBROUWERIJ CHIPS BEVEILIGING AUTO'S O zaterdag 5 augustus 2017 De chemica- iieëndistributeur maakt een over name bekend en werd koplo per in Midkap. De industrieel toeleverancier kreeg een ad viesverhoging en werd koploper in de AEX. Het logistieke vastgoedfonds liet weten dit jaar meer winst te gaan maken. Het biotechbe- drijf was hekken sluiter in de AEX. E o Het Amerikaanse KraftHeinz heeft zijn winst af gelopen kwartaal weten te verhogen naar 1,2 mil jard dollar. De omzet van het levensmiddelencon cern dat eerder dit jaar Unilever poogde over te nemen, daalde licht met twee procent. Particuliere beleggers blijven vaak handelen in de zomermaanden. Daarbij gebruiken ze steeds meer mobiele toepassingen, aldus een onderzoek van onlinebroker BinckBank. GoPro, maker van de vierkante actiecamera's, heeft in het tweede kwartaal een flink lager verlies geleden dan in 2016. Het bedroeg netto 30,5 mil joen dollar, tegen bijna 92 miljoen een jaar eerder. David Bremmer Mountain View O O

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 20