'Uitnodiging wereldrecord bierdrinken is een grap' 17 Veel Kamerleden zien onrecht, maar durven niet voor de mensen op te komen TOWERING INFERNO A tmmsimty iiiiin. jjijl had nooit op de lijst moeten staan.Come on!" „Je ziet dat de nieuwe PvdA-fractie een frisse blik heeft. Ze staan er anders in en pakken hun opposi tierol op. Ik heb in de laatste week voor het zomer reces twee moties ingediend, getekend door Öztürk, Van den Hul van de PvdA en Özütok van Groenlinks. Beide moties binnengehaald." „De gevestigde orde, de gevestigde partijen durven niet voor de mensen op te komen. Dat durven ze niet door de media. Die hebben de partijen zo in de tang dat als ze wel hun nek uitsteken, ze het verkeerde imago krijgen. De PvdA wil niet de Par tij voor de Arabieren worden. De meeste Kamer leden zien het onrecht wel, maar durven niet voor die mensen op te komen." „Vóór de verkiezingen was het vijandig, zoeken naar feitjes om ons op een nare manier neer te zetten. Na de verkiezingen zoeken ze ons op en vragen om reacties. Vóór de verkiezingen ging het alleen maar over Turkije. Sinds 15 maart zijn ze be reid om ons ook over andere onderwerpen een vraag te stellen." „We hebben een twintigjarenplan gemaakt met Kuzu. Tweeënhalf jaar daarvan is achter de rug. Over twintig jaar kan de leider van Denk door het Haagse journaille worden genoemd om een van de leiders van Nederland te worden. Over zeven enhalfjaar moeten mensen vinden dat Denk een acceptabele coalitiepartner is, die het land kan vormgeven." „Nou kijk, wij zijn scherp, wij blijven scherp, maar om een bredere doelgroep aan te spreken, moet je dingen soms anders of wat meer uitleggen." „Wat ik zo jammer vind, is dat geen enkele journa list de moeite heeft genomen om die uitspraak van haar te checken. Als je een uur de tijd had genomen... Hoe vaak Sylvana zelf boos was! Drie weken voordat ze die uitspraken deed dat wij pola riseren, kwam ze in Pauw nog uitleggen dat wij dat juist niet deden!" „Met heel veel WhatsApp, sms en telefoontjes. Jammer, ik vond het jammer. Ik had zoiets van: door de krachten te bundelen konden we eindelijk krachtdadig racisme, discriminatie en xenofobie aanpakken." Öztürk valt stil, hij is even geëmotioneerd. „Dit is een memorabel moment, ik wil hier een foto van maken. U bent de eerste journalist die mij vraagt hoe het mij gaat. Dat is zo triest, dat u de eerste journalist bent die mij die vraag stelt na al die tijd: wat doet het met je? Weet je..(diepe zucht). Als je in Nederland het lef hebt om te zeg gen waar het op staat, als je niet bang bent en staat voor je zaak, dan word je hier als loslopend wild behandeld. Ik heb een vrouw en vier kinderen. Het raakt je hele gezin, het raakt jezelf. Het kost maanden, jaren om daarvoor genoegdoening te krijgen. Uiteindelijk komt het verlossende woord van de Raad voor de Journalistiek. Maar geen jour nalist die zegt: nu wil ik jouw verhaal horen." „Dit zegt dat een journalist heel veel onrecht kan doen aan een politicus zonder verantwoording af te leggen." Kamerlid. Ik zei: 'Dan wil ik genotuleerd hebben dat ik een voorbehoud maak'. Zelfs dat mocht niet. Vicefractievoorzitter Martijn van Dam zei: 'Nee, dat maken we niet mee hier!' Wij moesten ja en ja zeggen." „Samsom zei: 'Ik zal jullie allemaal helpen gaande weg jullie punten binnen te halen'. Dat was zijn toezegging. Vervolgens heb ik veel gesprekken met hem gehad die tot niets leidden. In 2014 zouden er verkiezingen zijn in Roermond. Ik zei tegen Samsom en partijvoorzitter Spekman: 'Jongens, moet ik terug naar Roermond?' Want ik had een andere kijk op de migratieonderwerpen en ik had er kritiek op. Ze zeiden: 'Blijf in Den Haag en ga niet naar Roermond'. Allebei! Later zeiden ze: 'Hij Arndt Stroink, veiligheidsmanager van de gemeente. „Los van de regel geving is er nog een morele plicht. Een uitnodiging om 119 bier op één avond te drinken is allesbehalve verantwoord ondernemerschap." Ook op Facebook wordt veront waardigd gereageerd. Zo zegt Wou ter ten Broeke, 'ooit trots barkeeper van Aspen Valley': „Als dit de ma nier is geworden om jongeren te trekken, dan lukt het kennelijk niet op een normale manier. Hebben jullie überhaupt nagedacht over de gevolgen van zo'n bericht? Coma- zuipen is zeker niet oké!" Volgens eigenaar Khalid Oubaha hebben medewerkers van de disco theek het bericht geplaatst zonder zijn medeweten. „Helaas is de tekst door velen opgevat als uitnodiging tot overmatig alcoholgebruik." Zo is het volgens hem 'absoluut niet bedoeld'. „In Aspen Valley kom je voor de gezelligheid, niet om dron ken te worden. Ik ben voorstander van verantwoord alcoholgebruik en we houden ons aan alle regels op dit gebied." Oubaha biedt zijn excuses aan aan mensen die zich aan de in houd hebben gestoord. 'Het wereldrecord bier drinken staat op 119 glazen in 6 uur.' Ene André 'the Giant' heeft het in bezit sinds 1993. 'Wie denkt dit beter te kunnen?' Zo kondigde Aspen Valley het feestje Brainwash aan, dat giste ren plaatsvond op de Korenmarkt. Volgens de Facebookpost zou een biertje 1,40 euro kosten. Daarmee is de discotheek wellicht in overtre ding; de gemeente treedt streng op tegen horecaondernemers die alco hol voor spotprijzen aanbieden. Zo is happy hour al sinds 2013 verbo den. Daarnaast mogen kroegen en discotheken maximaal 40 procent korting geven op alcohol. „We gaan onderzoeken of Aspen Valley in overtreding is", zegt Geniet van een verzorgd verblijf aan de Moezel! zaterdag 5 augustus 2017 De Torch Tower in Dubai staat voor de tweede keer in twee jaar in lichterlaaie. Vlammen schieten uit de zijkant van de gi gantische woontoren met de wat ongelukkig gekozen naam ('fakkel'). De brandweer in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten stelde gisteren alles in het werk om het gebouw van 84 verdiepingen te redden. De hulpdiensten meldden nog geen gewonden, foto reuters Hoe gaat de PvdA nu met jullie om? Hoe verklaart u het draagvlak voor Denk? Gaan de parlementaire journalisten anders met jullie om, nu Denk op eigen kracht drie zetels haalde? Waar ligt jullie horizon, wat is het plan? Moet er dan niet iets aan jullie toon gaan veran deren? Sylvana Simons zei: „Denk gedijt bij boosheid en polarisatie." Daar heeft ze toch gelijk in? Hoe kijkt u naar het vertrek van Sylvana? Hoe werd u wakker 's ochtends? Hoe hebt u het ervaren dat u in NRC werd weg gezet als iemand die de boel leek te hebben ge tild? Wat gebeurt er dan met u? Wat zegt dit? Hebt u het daarbij gelaten? Ronduit bizar, levensgevaarlijk en schandalig. Een oproep van de Arnhemse discotheek Aspen Valley op Facebook om het we reldrecord bier drinken te verbe teren, valt niet bij iedereen goed. Eigenaar Khalid Oubaha beweert dat het een grap is. Stephen Friedrichs Arnhem 3 overnachtingen incl. ontbijtbuffet Dagelijks een avondbuffet/3-gangendiner Ook boekbaaro.b.v. all-inclusive Hotel dicht bij Cochem gelegen -/ Tip: bezoek de Sint Josef kerk hoteldeal I dagelijks tot 23:00 uur 088-0331506 Ellenzer Goldbaumchen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 17