VISSEN MET JAN 16 Sel9uk Öztürk, de tweede man van Denk, had een turbulent jaar. Hij ziet een toenemende acceptatie van Denk na de verkiezingen en onthult dat hij in 2014 de PvdA-top aanbood naar Roermond terug te keren. „Dat wilden ze niet!" Het is een feest der herkenning voor Selcuk Öztürk. Hij heeft het foedraal met hengels gepakt en torst het op zijn rug. We wande len samen naar het Noordelijk Havenhoofd van Scheveningen. Al op de boulevard wordt het Tweede Kamerlid van Denk herkend en wordt er vanuit auto's geclaxonneerd en geroepen. Öztürk glundert. „Zo gaat het al een paar jaar!" Op het ha venhoofd hoorde hij twee jaar geleden al dat Denk een snaar raakt. Vanavond pakt Öztürk de zeehengels beet. Hij gooit goed in. Hij wil het vissen onder de knie krij gen: bij het stuwmeer in het Turkse Kayseri heeft hij een vakantiehuisje, waar altijd vissers staan. Na zonsondergang drinken we gemberthee. De eerste tong is binnen, de hoop op meer leeft dan nog. Er vaart in het donker een forse kotter op snelheid voorbij. Öztürk werd in 2014 samen met Tunahan Kuzu uit de Tweede Kamerfractie van de PvdA gezet. Omdat ze hun zetel niet opgaven, werden ze een afsplitsing. Als enigen van de grotere groep afsplitsers vochten zij zich na de verkiezingen op eigen kracht de Tweede Kamer in. Drie man sterk zorgt Denk regelmatig voor ophef. Öztürk is gedisciplineerd en leeft voor zijn Kamerlidmaat schap. Gezeten op zijn visstoeltje in het nachtelijk donker met een koplamp op zijn hoofd, zegt hij: „Den Haag is topsport. Een moment van onoplet tendheid en je kunt weg zijn. Ik loop veel in Den Haag: vijf, zes kilometer per dag. Alles doe ik met het openbaar vervoer. Je moet altijd beschikbaar zijn. Ziek zijn kan niet, we zijn met een driemans fractie. Als ik thuis kom, werk ik in de tuin. Ga met mijn blote voeten in de aarde staan. Dan valt alles van me af." „Ja, vijf jongens en een meisje. Ik was nummer vier." „Hahaha! Vind je mij een pester? Je moet zeker je mannetje staan als nummer vier in een groter ge zin. Ik kan pesters van de PW laten voelen wat ze met burgers doen. Ik ben een van de weinige Kamerleden die durft te zeggen: ik ben van de straat. Je kunt je als Kamerlid wel deftig voordoen, maar op straat is de samenleving." „Als je kijkt naar het Engelse parlement, dat is le vendig! Dat mis ik in Nederland. Alleen de fractie voorzitters mogen wat zeggen, de rest moet het aanhoren. Dan denk ik: wacht eens even, een beetje leven in de Kamer! Ik ga Kamervoorzitter Arib vragen of er met respect wat meer mag wor den gereageerd op elkaar." AAN DE HAAK „In de jaren 90 kwamen heel veel mensen bij ons thuis voor hulp bij hun problemen. Ik was altijd heel sociaal en ik zag onrecht. Ik vertaalde voor hen bij de sociale dienst en de woningbouwver eniging. Ondertussen zat ik op de mts. In de pauze las ik de krant. Wij hadden thuis geen krant, ik was een arbeiderszoon. Andere leerlingen hadden thuis de krant al gelezen. Ik kreeg te horen: 'de moslims doen dit' en 'de Turken doen dat'. De eerstvolgende pauze ging ik direct naar de biblio theek voor de krant. Meteen daarna ging ik met ze in debat. Op een gegeven moment zat ik weer in de bibliotheek, en ik werd zo kwaad dat ik de krant begon te slaan." „Nou nee, maar ik was 18 jaar. Vervolgens komt de bibliothecaresse: 'Selquk, wat ben je aan het doen?' Ik zei: 'Zie je het niet? Ik ben de krant aan het slaan. Ik moet steeds verantwoorden wat niet klopt in de krant'. Ze zei: 'Selcuk, dan moet je de krant niet slaan. Dan moet je bij de beslissers zijn, bij de be stuurders.' Ik was de eerste in de gemeenteraad van Roermond met een migrantenafkomst. De PvdA had me gevraagd, ik was 25 jaar." „Dit vertel ik voor het eerst. Wij hadden 38 zetels, ik was nummer 39. Twee maanden na de verkie zingen was het regeerakkoord klaar, 's Ochtends vroeg werd ik gebeld: wil je zo snel mogelijk naar Den Haag komen? Ik heb heel snel de migratiepa ragraaf van het regeerakkoord gelezen, stak mijn hand op in de fractie en zei: 'Ik wil een voorbehoud op dit stuk'. Dat mocht niet, want ik was nog geen zaterdag 5 augustus 2017 Politiek verslaggever Jan Hoedeman gaat deze zomer elke week vissen met een politicus, en praat met hen over leven en politiek. De foto's zijn van Martijn Beekman. Ik ben van de straat, wil wat leven in de Kamer' Komt u uit een groot gezin? Kunt u daarom zo goed pesten? Daarom roept u soms vanaf de achterste bank in de Tweede Kamer naar voren toe? VANGST Een tong. VAKANTIE „Naar Kayseri, elk jaar. Mijn vrouw heeft daar familie. Ik ga er via een omweg heen: de afgelopen jaren heb ik Griekenland aangedaan, dan weer Bosnië Roe menië, Bulgarije of Italië." DROOM „Ik heb altijd onder nemer willen zijn." Vissen met Jan. Ook op video. pzc.nl U bent een selfmade politicus. Wanneer voelde u zich aangetrokken tot de politiek? Bent u zo'n driftkop? U werd raadslid en lid van de Limburgse Provin ciale Staten. In 2012 werd u Tweede Kamerlid voor de PvdA. Wanneer kreeg u het gevoel dat u daar niet op uw plek zat?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 16