Massa-executie Sulawesi blijkt werk Nederlandse militairen Stijliconen aan de haal met blanco strandtas 15 Reizigers merken niets van acties 'Drakenadem' brandt gat in maag De stiptheidsacties van de ma rechaussee gisteren op de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam hebben geen gevol gen gehad voor passagiers. Ver wacht werd dat de acties zou den leiden tot wachttijden bij de paspoortcontrole. Maar daar was niets van te merken. „Er zijn geen vertragingen ge weest en er is geen sprake ge weest van uitzonderlijke situa ties", aldus een woordvoerster van Eindhoven Airport. Ook een zegsvrouw van Rotterdam- The Hague Airport liet weten dat de acties van de marechaus see niet tot problemen hebben geleid. Een woordvoerder van de vakbonden van defensieper soneel is tevreden over het ver loop van de acties. „We hebben veel begrip van de passagiers gekregen", aldus de zegsman. De Koninklijke Marechaussee steggelt al langere tijd met het ministerie van Defensie over een nieuwe cao. Het overleg zit sinds april vast. Het ministerie deed toen een eindbod, dat is verworpen door de meerder heid van de vakbondsleden. Beer valt oppasseraan Topman weg bij AMS-IX Drie doden bij vliegtuigcrash Wow, wat is je haar lang! Gordeldier 'schiet' terug: man gewond Een man uit de Amerikaanse plaats Marietta (Texas) is le vensgevaarlijk gewond ge raakt, toen een kogel die hij had afgevuurd via het keiharde pantser van een gordeldier te rugkaatste in zijn gezicht. Hoe het gordeldier eraan toe is, is niet bekend. Het beest ver dween in het struikgewas. De dampende vloei stof in de feestelijk ogende traktatie - met de naam 'drake nadem' - had een tem peratuur van bijna min 200 graden Celsius. Daardoor brandde er een gat van vijf cen timeter in de maagwand van het kind. Volgens de lokale politie werd het ijsje tegen alle regels in ge serveerd in een kraampje. De fruitbolletjes werden overgo ten met de extreem koude stik stof die onder normale om standigheden zeer snel ver dampt bij kamertemperatuur. In dit geval bleef de stikstof on derin de plastic beker veel te koud. De traktatie werd al ge ruime tijd verkocht in het park en was razend populair. Niet alleen vanwege de smaak, maar ook om dat er tijdens het eten zichtbaar koude damp uit de mond komt. Het jonge slachtoffer werd door zijn vader naar het ziekenhuis ge bracht. Daar moest het slacht offer direct worden geopereerd. Het kind maakt het inmiddels weer goed. De kraamhouder, die geen ver gunning had voor het gebruik van vloeibare stikstof, is aange klaagd wegens grove nalatig heid en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De drie Nederlanders executeer den in vier weken tijd met hun troepen zo'n 1.550 Indonesische burgers, van wie men dacht dat ze het verzet steunden. Dat schrijft verslaggever en onderzoeksjour nalist Manon van den Brekel van het Eindhovens Dagblad in haar boek Massa-executies op Sulawesi. Hoe Nederland wegkwam met moord in Indonesië. Op zoek naar ooggetuigen trok Van den Brekel met een goed geïn formeerde tolk vorig jaar weken lang de binnenlanden van Sula wesi in, het derde grootste eiland van de Indonesische archipel. De Nederlandse regering zegt volgens haar niet te weten welke Indonesiërs door Nederlandse mi litairen zijn geëxecuteerd. Maar een deel van de namen en de plek ken waar het gebeurde, zijn ge woon terug te vinden in het Nati onaal Archief, merkte Van den Brekel. Met die informatie ging ze op pad. Op Sulawesi werd ze met open armen ontvangen. Soms liepen hele dorpen uit. „Mensen zijn dankbaar dat ze hun verhaal kun nen vertellen. Al is het 70 jaar ge leden. Er is niemand haatdragend omdat je Nederlander bent." Om de getuigenissen niet te 'vervui len', sprak ze met iedereen afzon derlijk. Een beetje haast was wel gebo den. „De ooggetuigen sterven snel uit. Regelmatig kwamen we aan bij een voordeur en bleek een ge tuige net overleden." Bovendien wilde ze het boek klaar hebben voor 17 augustus, de dag dat de In donesiërs Onafhankelijkheidsdag vieren. Van den Brekel, die eerder als journalist werkte in Suriname, Oost-Congo, Rwanda en China, hoopt dat er door haar boek 'meer genuanceerd' naar het Neder landse verleden in Indonesië wordt gekeken. „Een zwarte blad zijde wordt verdoezeld." Het idee blinkt uit door z'n een voud. Je koopt een blanco rieten strandtas en voorziet die van de initialen van de koper en een streepjesmotief. Ziedaar de suc cesformule van 'My initial basket', de gepersonaliseerde strandtassen van Imke Nikkels (33). Ze is zelf nog het meest beduusd van het succes. „Anderhalfjaar te rug heb ik voor een kennis een strandtas beschilderd", zegt Imke Nikkels. „Gewoon een tas die ik bij Kruidvat had gekocht." Ze zet de foto van de tas op Instagram en in de 'etalage' van haar webshop Ma- nana Jewels. Het loopt niet storm. Niet zo heel gek, want op Instagram heeft ze in die dagen amper 100 volgers. Alles wordt anders nadat Silvi Vas uit Oostenrijk in maart 2016 een strandtas in Enschede bestelt. Deze Oostenrijkse diva blijkt ruim 40.000 volgers op Instagram te hebben en plaatst de foto van haar nieuwe aankoop op het sociale netwerk. Ik zit nu soms wel tien uur per dag te schilderen. Gelukkig helpt de familie mee „Wat Silvi Vas precies doet, weet ik niet eens", zegt Imke Nikkels. „Ze is geen actrice, zangeres of model, maar plaatst wel veel foto's van zichzelf en haar spullen op Insta gram en is kennelijk populair." Wat volgt zijn tientallen bestel lingen uit Oostenrijk. Daarna breidt de olievlek zich uit naar Duitsland. Imke Nikkels: „98 pro cent van mijn klanten kwam vo rige zomer uit die twee landen." Om de beschilderde strandtas ook in eigen land onder de aan dacht te krijgen, biedt Imke Nik kels styliste Lonneke Noteboom van het platform StyleMyDay aan gratis een tas voor haar te beschil deren. Op voorwaarde dat Note boom er een foto van op Instagram zet, op welk netwerk ze door 72.000 fans - vooral vrouwen - wordt gevolgd. Zo ongeveer de eerste die re ageert is Leontine Borsato met de tekst: „Wat leuk. Die wil ik ook!" Ze plaatst inderdaad een bestelling in Enschede en kiest voor een strandtas met streepjesmotief in Gucci-kleuren. Leontine Borsato inspireert Daphne Dekkers er ook één te kopen. En zo komt Imke Nikkels nu om in het werk. „Het is een gekken huis. Ik zit soms wel tien uur per dag te schilderen. Gelukkig helpen familieleden en vriendinnen soms mee. Ik ben op een punt dat ik het eigenlijk niet meer alleen aankan. De levertijd is nu dertien werkda gen en mag niet verder oplopen. Ik moet gaan professionaliseren." zaterdag 5 augustus 2017 EINDHOVEN/ROTTERDAM ZWEDEN Een bruine beer heeft in een dieren park in Zweden een 19-jarige oppasser gedood. Dat ge beurde tijdens een rondleiding voor publiek in het park Orsa, meldde de politie gisteren. Samen met een fa milie was de oppas ser een afgesloten ruimte ingegaan waar de beer nor maal niet kan komen. Toch wist de beer er binnen te dringen. AMSTERDAM Topman en oprichter Job Witteman ver trekt bij internet- knooppunt Amster dam Internet Ex change (AMS-IX). Na 17,5 jaar is hij toe aan een nieuwe uit daging, werd giste ren naar buiten ge bracht. ZWITSERLAND Twee tieners en een piloot zijn gisteren om het leven geko men bij een vlieg tuigongeval in de Zwitserse Alpen. Zij zaten in een klein toestel van een vliegclub dat neer stortte in het berg gebied Diavolezza in het oosten van Zwit serland. De twee tieners (14) deden mee aan een jeugd kamp van de vlieg club. Een 17-jarige inzittende over leefde het ongeval. Catharine McGowan bij het weerzien met haar man. De 42-jarige Zuid-Afrikaan Ste phen McGowan was 6 jaar lang gegijzeld door al-Qaeda in Mali. TEXAS ZUID-KOREA In een waterattractiepark in Zuid-Korea is een 12-jarige jongen levensgevaarlijk ge wond geraakt na het eten van met vloeibare stikstof over goten fruitbolletjes. Tom Tates Seoul/Rotterdam Drie Nederlandse militairen zijn in 1947 verantwoordelijk ge weest voor een bloedbad op het Indonesische eiland Sula wesi. Dieter van den Bergh Eindhoven Het begon aan de keukentafel met het beschilderen van een rieten strandtas. Anderhalf jaar later heeft Imke Nikkels uit En schede er 'vele duizenden' ver kocht en flaneren nationale stijliconen als Daphne Dekkers en Leonie Borsato ermee. Gerben Kuitert Enschede —Imke Nikkels (33) Imke Nikkels tussen haar zo gewilde, be schilderde tassen. FOTO LARS SMOOK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 15