J Sft Feestcafé in Bru wordt keurig grand café Hoofdact op festival Zoute Neuzen: Boris wgm 5 WERK LEEFTIJD Er zijn in Zeeland relatief weinig jonge en veel oude boeren, rekende het CBS afgelopen week voor. Wat drijft jongeren om boer te worden en waarom blijven 65-plussers nog boeren? Er is steeds meer vraag naar voedsel. En dat moet ergens vandaan komen Hans Moggré is het boerenvak met de paplepel ingegoten. Hij vindt het ronduit 'prach tig' werk en neemt op ter mijn het bedrijf van zijn ou ders over. „Hoewel het niet makkelijk is om als jonge boer aan de slag te gaan. Maar mogelijk is het zeker." Hij kan zich nauwelijks een mooier be roep voorstellen. „Je bent eigen onderne mer, je werkt buiten en je hebt relatief veel vrijheid", vertelt hij enthousiast. „Maar boer zijn is meer dan hard wer ken alleen. Je moet onderzoeken welke gewassen je teelt en wat je waar inkoopt. Ook moet je je verdiepen in wat er ge beurt op de Europese- en wereldmarkt. Op basis van die ontwikkelingen neem je besluiten. Machtig interessant." Nu moet gezegd dat Hans het vak van huis uit heeft meegekregen. Voor hem was het een logische stap om na zijn studie aan de HAS in Den Bosch in het bedrijf van zijn vader en moeder te gaan werken. „Begin 2015 ben ik toegetreden in de maatschap. We verbouwen onder meer aardappelen, uien, bieten, tarwe en vlas." Maar Hans heeft ook een vaste baan bij agrarisch adviesbureau Delphy. „Omdat het boerenbedrijf niet genoeg opbrengt en toch in mijn inkomen te kunnen voorzien", vertelt hij. Niet dat het hem wat deert. Want alle ervaring kan hij straks uit stekend gebruiken. Het is niet makkelijk om als jonge boer te beginnen, beseft Hans. „Je maakt veel uren, de inkomsten zijn wisselend, je bent afhankelijk van de markt en een boerenbedrijf is kapi taalintensief. Een hectare kost al snel zo'n 80 tot 90 duizend euro. Dat moet worden gefinancierd. Wat je tegenwoor dig ook wel ziet, is dat mensen beginnen als bedrijfsleider, in loondienst dus. Als je geluk hebt, kun je het bedrijf later overnemen." Hij leeft dan ook vol ver trouwen in de toekomst. „Er is steeds meer vraag naar voedsel. En dat moet toch ergens vandaan komen." Toen ik boer werd, wiedde je onkruid nog met de hand Als er een opvolger had klaar gestaan, zou hij waarschijn lijk al zijn gestopt. „Maar ik doe het nog steeds met ple zier." Natuurlijk voelt Adri Rosendaal dat hij een jaartje ouder is. „Je kunt fysiek niet alles meer wat je vroeger kon. Nu is het wel zo dat het handwerk gro tendeels door machines is vervangen. Toen ik boer werd, wiedde je in het voor jaar het onkruid met de hand. Ook het oogsten in de zomer vergde veel hand werk. Nu gebeurt dat machinaal. Dat is veel zittend werk en dat kun je lang vol houden." Ook hij begon ooit op het bedrijf van zijn ouders. „Tot mijn vader 65 jaar werd heb ik in een maatschap geboerd." Hij noemt dezelfde argumenten als Hans waarom het boerenvak zo mooi is. Al gaat hij niet meer mee met ontwik kelingen als GPS-besturing en het ge bruik van drones. „Als ik een jonge boer was zou ik dat wel doen. Maar mij heb ben ze nog niet kunnen overtuigen dat GPS-besturing en drones financieel iets opleveren." Als hij weer 20 jaar zou zijn, zou hij onherroepelijk weer kiezen voor het boerenleven, zegt hij. „Het is en blijft prachtig werk. En ik zou er niet aan moe ten denken om heel mijn leven op een kantoor of in een fabriek te moeten wer ken." Maar hij beseft ook dat het voor jongeren niet zo makkelijk is. „De grond prijzen zijn bijna vertienvoudigd. Dat maakt het moeilijk om als jonge boer te beginnen. Je bent dan al snel afhankelijk van je familie, want een bedrijf kopen is denk ik te duur geworden. Er zijn wel mogelijkheden hoor. Zo zie je dat grond wordt verkocht aan beleggers waarna een boer het pacht." Eind deze maand wordt Adri 70. „Onze drie kinderen hebben gestudeerd, wo nen in de randstad en hebben een goede betrekking. Het liefst zien ze dat de grond in de familie blijft. Binnen een aantal jaar zoeken we naar een oplossing: er komt een keer een tijd dat ik moet stoppen." Decennialang werd gehost op Hol landse muziek aan de Oudestraat in Bru. Dat is voorbij. Café Petit is dicht. Maar niet voor lang meer. De fa milie Hoep, die het café begin jaren tachtig kocht en het altijd in eigen dom heeft gehouden, blaast de kroeg nieuw leven in. Over circa een halfjaar openen zij de deuren van een grand café annex wijnbar. Zij, dat zijn Jeroen Hoep junior en zijn zus Patricia. „Het wordt een plek waar mensen 's avonds een hapje kunnen eten, maar waar ze ook een wijntje kun nen drinken met een hapje erbij." Daar is behoefte aan in Bruinisse, zeker ook bij het hotel dat Patricia vorig jaar is begonnen met haar man. „Onze gasten willen 's avonds niet te ver weg. Petit is maar één deur verder, dus dat komt mooi uit. Hotel Bru loopt goed, zowel bij toe risten als bij zakelijk publiek. Het was een goede zet en dat zal dit café ook zijn." TERNEUZEN Boris is de hoofd act op gratis muziekfestival Zoute Neuzen, dat zaterdag 9 en zondag 10 september voor de tweede keer wordt gehouden in Terneuzen. De zanger Boris, ook bekend al Bo Saris, won in 2004 het tweede seizoen van televi sietalentenjacht Idols en tim mert sindsdien aan de weg met eigen muziek. Na een jaar afwe zigheid reist hij met zijn show Keep The Funk Alive door het land en strijkt op zaterdag 9 sep tember ook neer aan de Heren gracht in Terneuzen met band de Funkateers. Er komen twee podia aan de gracht te staan, op het water en aan de wal. Daar treden Mattanja Joy Bradley, PEER, Roots Rising, Los Callejeros, Bek vol Zand, Laurens Joensen en De Zeeu wen, Smelly Kitchen, Juanita de Potter en dj Tempo op. Daarnaast zijn er onder meer wateractiviteiten, kinderactivi teiten, foodtrucks en een barbier. Als opwarmer voor Zoute Neuzen geeft organisator Stad Terneuzen een tuinconcert weg van singer-songwriter Peetman. Wie Peetman in zijn tuin wil la ten optreden, kan tot en met maandag reageren: facebook. com/zouteneuzen. www.festival-zvl.nl zaterdag 5 augustus 2017 zy Boerenvak is en blijft prachtig MMMrt Hans Moggré (25), Schoondijke. Jeffrey Kutterink A Adri Rosendaal (69), Zuidzande. fotoscamilleschelstraete Feesten doen tieners voortaan thuis, dus feestcafés zijn over bodig geraakt. Zelfs in Brui- nisse. Café Petit wordt een keurig grand café. Wendy Wagenmakers Bruinisse Festivalthema Contrasten 6 t/m 21 oktober 2017 Info kaarten Kom ontdekken hoe modern klassiek kan zijn'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 150