BoerAdri Rosendaal (69): Kunstproject boven Middelburg leidt tot stortvloed aan telefoontjes Hannaen haar familie genieten van het echte Zeeland De vlucht van een vliegtuig met een sleep waarop de tekst 'terreur/revolutie' stond, heeft tot onrust in Middelburg geleid. Het ging om een actie van kunstenaar Dani Ploeger. Vissen is rustgevend en gezellig, maar af en toe óók heel spannend als die dobber onder gaat. In Retranchement hield visclub De Lustige Kantvissers gisteren de jaarlijks avondviswedstrijd, waar ook veel jeugd aan meedoet. De dertienjarige Kai van Poucke uit Retranchement ving een baars van twintig centimeter. 'Het is en blijft prachtig werk' Een vliegtuigje dat gisterochtend boven het centrum van Middelburg vloog, heeft flink wat onrust veroor zaakt. Dat had alles te maken met de tekst op het spandoek achter het toestel: 'terreur/revolutie'. Het vliegtuigje hing een kwartier boven Middelburg. Volgens direc teur Enno Belderok van Vliegveld Midden-Zeeland stond in die tijd de telefoon op het kantoor roodgloei end. Daarom werd het toestel al gauw teruggeroepen. Het bleek uiteindelijk loos alarm te zijn. De vliegactie was onderdeel van een kunstproject van de Mid delburgse kunstgalerie Ruimte Caesuur, genaamd 'Stel de stad een vraag'. Deelnemende kunstenaars stellen daarbij vragen door middel van beelden in de openbare ruimte. Het brein achter deze actie was de Vlissingse kunstenaar Dani Ploeger. Van het vliegtuig werden opna mes gemaakt voor één van zijn vi- deowerken. De kunstenaar re ageerde verbaasd op alle ophef. „Ik vind het frappant dat mensen zich serieus zorgen maken om zo'n klein toeristisch vliegtuigje dat boven een pittoresk plein in Middelburg vliegt", zei hij. „Maar het was ook wel mijn bedoeling om mensen de vraag te stellen: 'wat doet het thema terrorisme hier'?" Het ging hem voornamelijk om dat specifieke woord. „Wat betekent het nou eigenlijk? Wanneer is iets terreur en wanneer is iets revolutie? Dat is het spanningsveld als we het hebben over het ondermijnen van de gevestigde orde. Wanneer wordt iets betiteld als terreur en wat doet dat met de beleving die we hebben bij bepaalde acties? Het is interes sant om te zien dat mensen zo'n klein vliegtuigje dan opeens als ge vaar zien." Dat bleek ook uit de reactie van vliegvelddirecteur Belderok. „Toen we het vliegtuig zagen opstijgen dachten wij meteen: dit is op het randje. Zo'n rekst maakt mensen ongerust." Het toestel was overigens niet van hem, maar van Sand Air, een Rotterdams bedrijf dat gespeci aliseerd is in vliegtuigreclame. Ook medewerkers van de ge meente Middelburg en de politie kregen telefoontjes van ongeruste mensen uit de omgeving. „Wij be grijpen dat er zorgen ontstaan door zo'n tekst", aldus politiewoordvoer der Willem-Jan Uytdehage. „Maar omdat het een kunstproject is, is het verder niet echt zaak van de politie." Piloot Begin van de middag nam de Ko ninklijke Marechaussee nog wel een verklaring op bij de piloot van het toestel. Over de inhoud van het ge sprek wilde de woordvoerder niets kwijt, maar ook de Marechaussee zag geen aanleiding om verdere maatregelen te treffen. Kunstenaar Ploegers zoekt vaker de grenzen op in zijn videowerken. Hij ging er eerder dit jaar bijvoor beeld voor naar de Oekraïens-Rus- sische frontlinie en ging begin vorig jaar nog een iPad te lijf met een ka- lasjnikov. Destijds vertelde hij dat hij op deze manier de diversiteit in de kunst wil bewaken - onafhanke lijk van subsidies of samenwerkin gen met het bedrijfsleven. Vandaag om 16.30 uur wordt de expositie van Ploegers en nog een aantal andere kunstenaars geopend in de kunstgalerie aan de Lange Noordstraat in Middelburg. Dan wordt ook de video gepresenteerd. M zaterdag 5 augustus 2017 pzc.nl e-mail: redactie.terneuzen@pzc.nl Kai heeft beet CAMILE SCHELSTRAETE ZEELAND 6 Vliegtuigje veroorzaakt onrust Elodie Kint en Eldridge Pentury Middelburg ZEELAND 2 De sleep met de tekst terreur/revolutie, fototheo giele

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 146