Ondernemer helpt mensen die nog een laatste rondje willen doen 14 Droom je weieens over je eigen afscheid? Datje er gewoon bij bent, als je kleinkinderen een gedichtje voorlezen? Of als je beste vriend grappige anekdotes vertelt? Binnenkort is het mogelijk. Misschien wil je nog wel een keer met zijn allen naar de kroeg. Of wil je een groot tuinfeest geven Voor sommigen klinkt het mis schien als een nachtmerrie, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, vindt Freek Haverman uit Breda. Hij wil onder de noemer 'Liever Levend' uitvaarten gaan organise ren voor mensen die hun laatste afscheid graag zelf mee willen ma ken. Een afscheid bij leven. Het is natuurlijk niet niks om zo te ervaren hoe anderen verdriet hebben over jouw naderende dood. Maar het kan juist ook heel mooi zijn om mee te krijgen wat dierbaren voor lieve dingen over je zeggen, vindt Haverman (32) „Met zo'n afscheid bij het leven creëer je een moment om nog eens tegen elkaar te zeggen dat je van elkaar houdt. Dat nemen we namelijk nog weieens voor lief. Ik wil een gelegenheid creëren waarop dat kan. Maar het is ook een moment om herinneringen op te halen, en om elkaar nog eens te zien. Sommige mensen vinden het moeilijk om bij een stervende langs te gaan, ze vinden het eng. Met zo'n soort afscheid verlaag je die drempel." Kroeg Haverman speelt al langer met het idee over een levensafscheid. In de afgelopen drie jaar verloor hij zijn stiefmoeder en zijn tante. Een ver lies dat hem deed nadenken over het afscheid. Hoe vul je het in? Is het leven wel genoeg gevierd? „Na een begrafenis zeggen mensen vaak genoeg tegen elkaar: 'Wat zou het mooi zijn als hij of zij dit nog had gehoord'. Dat wil ik verwe zenlijken." Een dergelijk afscheid is niet voor iedereen mogelijk, omdat de dood zich immers niet altijd laat plan nen. Daarbij kan het echter wel op allerlei verschillende manieren worden ingevuld, legt Haverman uit. „Misschien wil je nog wel een keer met zijn allen naar de kroeg. Of wil je met je vrienden en fami lie een groot tuinfeest geven. Of wil je een volledige dienst met filmpjes, speeches en bloemen. Het is aan diegene die doodgaat, en aan de familie om daar samen invulling aan te geven." Geen taboe Dat een dergelijke viering ook heel moeilijk kan zijn, realiseert hij zich terdege. „Het kan heel con fronterend zijn als het heel gezel lig is. Iedereen weet dan wat er ge mist gaat worden." De ondernemer wil met zijn ini- tiatief mensen helpen met het or ganiseren van een dergelijk af scheid, maar hij wil het fenomeen ook meer bekendheid geven. „Ik zou willen dat het normaler wordt om je uitvaart op deze manier te regelen. Dat er niet langere een ta boe op rust. En ik wil laten zien dat het niet per se ongemakkelijk hoeft te zijn om bij je eigen af scheid te zijn." Daarbij hoopt hij dat uitvaart- verzekeraars mee willen werken en het zullen zien als een aanvul ling op de reguliere begrafenisvor- men. „Wat maakt het hun nu uit of het afscheid voor of na de dood plaatsvindt? Daarbij: een uitvaart verzekering is de enige verzeke ring waarvan je écht weet dat je hem zult gebruiken. Iedereen gaat vroeg of laat een keer dood. Het is aan jou en aan je omgeving hoe je het afscheid invult." zaterdag 5 augustus 2017 Benieuwd naar uw eigen uitvaart? Beleef het nu zélf Bloemen en biertje op de kist. Freek Haverman organiseert de laatste ronde voor wie zijn eigen afscheid wil meemaken, fotoshodycareman Bonne Kerstens Breda Freek Haverman

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 14