13 plaat Conferences van een Clown is nog steeds fe nomenaal. „Tijdens de eerste jaren van Neerlands Hoop dacht ik: Ik hoor niks van Bram. Het zal wel goed zijn wat ik doe. Later zei hij: ik had precies het zelfde bij jou. We waren naïef, begonnen gewoon. Maar de tijdgeest, die hadden we te pakken. „Ons engagement was een combinatie van mijn calvinistische exegesedrift en de sociaaldemocrati sche invloed van Bram. Beide vielen perfect op hun plaats. „Ons publiek zag in ons perfecte vertegenwoor digers van een generatie: 'Hé, dit is wat wij ook denken. Dit is zoals wij willen zijn...' We wisten onze jaargang een identiteit te verschaffen en ma nifesteerden die eigenheid op het podium. We hielden dat vol tot en met onze voorstelling Plan kenkoorts uit 1972. Daarna werd het toch gewoon werk." De opheffing van Neerlands Hoop kwam als een schok, al wisten velen dat het tussen De Jonge en Vermeulen niet meer boterde. De kritiek richtte zich op vooral het muzikale gedeelte - Bram dus. De onontkoombare scheiding volgde in 1979 toen het moment daar was dat 'Bram en Freek' zoals ze liefkozend door de aanhang werden genoemd, niet meer communiceerden en ook de kleedkamer voor twee mannen te klein werd. Beiden richtten zich op een solocarrière, waarbij die van De Jonge grote indruk maakte. Zijn onemanshows begin jaren 80 waren, net als destijds bij Neerlands Hoop, thea traal uiterst vernieuwend. Freek de Jonge: „Ons succes kwam natuurlijk ook door het geheimzinnige, gevaarlijke en veront rustende dat rond onze shows hing. Ik spreek soms mensen die van thuis niet mochten luisteren. Te genwoordig is satire morsdood. Er is geen publiek meer dat zich er aan ergert. Wat moet je dan nog? Je eigen mensen uitschelden? De mensen die naar Arjen Lubach kijken, zijn niet degenen die zich aan hem storen. Hun ideeën worden juist bevestigd. Het is preken voor eigen parochie." De Jonge is nog altijd actief en mag in die zin ge- neratieoverstijgend heten. „Ik analyseer nog altijd de tijdgeest en poog er de vinger op te leggen. Deze tijd is de tijd van Geen Stijl. Het niveau van discus sie is dat van de jij-bak: 'Nee, dat moet jij zeggen. Het cabaret is ingepakt, nergens meer gevaarlijk." Bovendien, vindt hij, bestaat het woord 'geestig' nauwelijks meer. „Geestig veronderstelt een geest, iets van spiritualiteit, van begeestering. Die ont breekt. Kleinkunst is verworden tot een aaneen schakeling van zogenaamde grappige situaties. Het is lachen om burgerlijkheid zonder iets te door gronden." Ernst van het leven „En dan is het ook nog belangrijk dat je iets in je bestaan hebt meegemaakt. Door mijn opvoeding kwam ik aanraking met de ernst van het leven. Ik heb daar altijd gevoel voor gehad." „Theo Maasen wordt op rijpere leeftijd vader en deelt daar zijn ongenoegens over met het publiek. Hoe ingewikkeld het vaderschap toch wel is. Mijn vrouw Hella en ik hebben een kind verloren toen ik 27 was. Als je dat overkomt, relativeer je het va derschap niet meer. Ik ga er niet prat op dat ik vre selijke dingen heb meegemaakt, maar feit is dat ik veel verdriet heb gehad. Mijn zoon Jork die over leed, mijn kleinkind Maggie dat hetzelfde lot trof. Ik heb het, achteraf gezien, rond het overlijden van mijn zoon niet geweldig gedaan. Het gebeurde in 1974, we speelden Neerlands Hoop Express. Ik was in de war door mijn carrière." „Toen Hella en ik elkaar ontmoetten, had ze in het begin eigenlijk geen idee met wie ze was, wat er achter mij zat. Toen we tot elkaar kwamen, ver loren we Jork. Meteen dreven we continenten uit elkaar. In geleidelijkheid zijn we er met vertrou wen en geduld doorheen gekomen." Freek de Jonge overleefde zijn generatie. 'Freek' is tot op de dag vandaag een zelfstandig begrip, al heeft hij geduchte concurrentie van die andere Freek, de populaire tv-bioloog. „Op een zeker moment ervaar je het taalgebruik van nieuwe generaties als kinderachtig. Nieuwe woorden die je niet kunt plaatsen. Maar ach, in mijn tijd heetten we 'te gekke vogels'. Vond ik ook niks. Wat dat betreft ben ik een purist. „Natuurlijk houd je dingen vast. Als je in je jeugd het Ajax van Johan Cruijff hebt meegemaakt, hoe leg je dan latere generaties uit wat goed voetbal is? Daarom kun je je de kracht van het conservatisme zo goed voorstellen. Dingen die goed zijn moet je niet verloren laten gaan. Maar het gaat verloren." P/T Q O ZIJN 4 W IJ 3 THE BEATLES JIM MORRISON MIES BOUWMAN zaterdag 5 augustus 2017 MAANDAG De anticonceptiepil bracht emancipatie en seksuele revolutie DINSDAG De NS introduceert in 1969 Tienertour, acht dagen reizen voor 20 gulden. Deze serie verhalen over generaties - plus extra materiaal - zijn gebundeld in een boek! Bestel het Grote Generatieboek op pzc.nl/wij, voor 17,50 euro. Gebruik kortingscode DZWB17 voor gratis verzending. Volg alles over de generaties op: pzc.nl/ditzijnwij Invloedrijkste popgroep uit de mu ziekgeschiedenis. Vier jongens uit Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Meest beluisterde en best verkopende band ooit met meer dan 600 miljoen singles en Ip's. Tientallen hits voor de eeuwigheid. Lennon (40) werd vermoord door een gestoorde fan, Harrison (58) stierf aan kanker. McCartney en Starr treden nog steeds op, met eigen bands. De held van een generatie werd 27 jaar, net als Janis Joplin, Jimmy Hendrix en Brian Jones. Jim Morrison, zanger van de cultband The Doors, ligt begraven op de beroemdste begraaf plaats van Parijs, Père Lachaise. Zijn graf is nog steeds een bedevaartsoord voor Babyboomers. Dichter, hogepriester van de psychedelische rock en hypnotiserende performer. Hij ging kapot aan drank en drugs. Gewoon 'Mies'. Neerlands onge kroonde televisiekoningin. Regeerde over genera ties kijkers met onder meer Eén van de Acht en In de Hoofdrol. Schreef geschiedenis met Open het Dorp. Presenteerde daarvoor 23 uur achtereen een onvergetelijke televisiemarathon waarbij geld werd ingezameld voor de bouw van een gehandicapten- wijk in Arnhem.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 13