Mijn collega lijkt bang om voor zijn homoseksualiteit uit te komen Panel Wijsheid komt met de jaren, maar waarom zo lang wachten? Speelt er iets tussen u en uw kinderen, familie, buren of vrienden? Leg uw vraag voor aan mensen met levenservaring. Hoe kun je nu weten of iemand valt op iemand van het eigen geslacht? Er zijn zoveel gradaties en mengvormen in seksualiteit bekend dat het nogal ingrijpend is seksuele voorkeur te sturen bij een 40-jarige heer. Het is zoiets persoonlijks bij welke sekse iemand zich thuisvoelt, dat het nogal wat verantwoordelijkheid met zich meebrengt om ie- ER ZIJN ZOVEEL GRADATIES EN MENGVORMEN IN SEKSUALITEIT mand in te delen in een be paalde ca tegorie. U wilt hem helpen 'uit de kast' te komen. Maar uit welke kast wilt u hem bevrijden? Misschien is de heer in kwestie biseksueel, of een man met vrouwelijke trekken! Hij zou ook asek sueel kunnen zijn. En dan wilt u hem het liefst bij een heer in bed stoppen? Hij zou zomaar gruwend van schrik weg kunnen rennen, zwaar getraumatiseerd nooit meer op zoek gaand naar wat voor hem de enige ware liefde is. Als u werkelijk iets voor deze heer wilt betekenen, toon dan oprechte belangstelling voor hem. Misschien komt u er dan achter, wat hem in de liefde werkelijk interesseert. O 2 <0 "O H Ook een kwestie? Stuur uw vraag naar oldskool@ persgroep.nl Ik heb een single collega van begin 40. Hij heeft een paar mislukte relaties met vrouwen achter de rug. ledereen is ervan overtuigd dat hij homo is; door zijn gedrag, zijn kleding, hoe hij met vrouwen omgaat. Zelf lijkt dat idee nog niet bij hem opgekomen. Hoe helpen we hem uit de kast te komen? MARJAN BERK Schrijfster (85) met als levensmotto: 'Neem het licht, het is al zwaar genoeg.' 621 zaterdag 5 augustus 2017

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 126