r r r r r 1 Sanders CRYPTOGRAM OPLOSSINGEN 29 JULI 2017 SUDOKUVIJFLING 7 6 2 1 6 5 1 7 4 1 9 3 7 8 2 3 9 5 6 5 4 3 2 6 8 1 5 8 4 6 3 9 1 4 6 4 7 3 1 8 4 6 2 8 6 1 9 1 2 8 5 3 6 5 4 7 8 7 4 6 5 8 3 7 8 9 2 9 3 2 3 5 9 1 6 4 8 1 3 7 8 9 3 5 2 7 5 7 6 9 2 6 3 8 7 8 6 5 5 3 4 8 1 1 8 6 2 4 9 8 5 4 2 1 8 3 HORIZONTAAL 5 Dier op drie benen. (4) 7 Kijken naar ongemanierde personen. (6) 8 Doet zeer achter de boom. (5) 9 Plant hier een handtekening! (4) 10 Bewaarplaats van marihua na. (5) 12 Materiaal van het Engelse bestuur. (5) 14 Populaire klankzet ting. (9) 15 Carré. (11) 17 Gelegd door een stormvogel. (10). VERTICAAL 1 Beklemmende video. (4) 2 In Luik ziet men er niets van. (5) 3 Boeme rang verwant aan een discus. (8) 4 Het ontstaan van een beweegre den. (13) 6 Zonder woorden heeft het geen betekenis. (12) 11 Na een middeleeuwse straf zit men om hoog. (7) 13 Niet aan de schoon maak, of toch wel? (7) 16 Conventi onele gedaante. (4). 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 De Sudoku vijfling bestaat uit vijf sudoku's waarvan enkele blokken elkaar overlappen. Vul de Sudoku vijfling zo in, dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3x3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. Zweedse puzzel Sudoku URN 6 8 1 9 2 7 4 5 3 7 4 3 8 1 5 9 6 2 9 5 2 4 6 3 8 7 1 3 7 4 6 5 9 1 2 8 2 9 6 7 8 1 3 4 5 8 1 5 2 3 4 6 9 7 4 3 9 1 7 2 5 8 6 5 6 7 3 4 8 2 1 9 1 2 8 5 9 6 7 3 4 koepel Sudoku vijfling 5 3 1 8 7 6 4 9 2 4 7 1 8 2 9 6 5 3 9 4 6 5 2 1 7 8 3 9 2 6 3 5 4 8 1 7 8 7 2 4 9 3 5 1 6 3 8 5 7 1 6 2 4 9 1 9 3 7 5 2 6 4 8 8 1 3 9 7 5 4 6 2 2 6 5 1 4 8 9 3 7 2 6 9 1 4 3 5 7 8 7 8 4 3 6 9 1 2 5 5 4 7 2 6 8 3 9 1 3 5 7 9 8 4 2 6 1 9 5 8 7 3 4 6 9 2 1 8 5 4 2 8 6 1 5 3 7 9 2 6 4 1 5 8 4 3 7 9 2 6 6 1 9 2 3 7 8 5 4 3 7 1 6 9 2 5 8 1 7 3 4 6 1 3 4 2 7 5 8 9 7 4 8 5 1 9 2 6 3 5 9 2 6 8 3 4 7 1 1 4 8 6 5 2 9 3 7 1 4 5 8 2 6 3 4 7 1 5 9 6 3 9 8 7 1 4 2 5 8 9 6 3 1 7 9 6 5 4 8 2 2 5 7 9 3 4 1 8 6 7 3 2 9 4 5 8 1 2 6 7 3 7 2 4 1 8 5 6 9 3 7 6 3 2 9 8 5 4 1 9 1 3 2 6 7 5 4 8 2 9 8 1 5 4 7 3 6 8 6 5 3 4 9 7 1 2 1 5 4 6 7 3 2 9 8 3 8 1 7 9 6 2 5 4 5 8 1 7 2 9 3 6 4 5 7 2 4 1 8 3 6 9 4 3 2 5 8 6 9 1 7 4 9 6 5 2 3 8 7 1 6 7 9 4 3 1 8 2 5 Cryptogram horizontaal: 1 mint, 4 groot, 8 autoped, 9 dak, 10 sa men, 11 kapok, 12 nandoe, 14 loge, 15 web, 17 maat lat, 19 roest, 20 demon, 21 onbezonnen verticaal: 2 intomen, 3 tapen, 4 gedekt, 5 ordepro blemen, 6 te kijk zetten, 7 passend werk, 13 ommetje, 16 brein, 18 audio Oplossing: kroost Quizwoordzoeker 1 amusement 2 Beach Boys 3 Bill Haley 4 Blondie 5 Bob Dylan 6 Bots 7 breakdance 8 Diana Ross 9 discotheek 10 Ekseption 11 Ge nesis 12 hardrock 13 house 14 Jethro Tuil 15 live 16 Lois Lane 17 Nina Hagen 18 ritme 19 Rob de Nijs 20 Roxette 21 single 22 slagwerk 23 Status Quo 24 Steely Dan 25 stereo 26 studio 27 swingen 28 tempo 29 Tina Turner 30 Van Halen 31 variatie 32 vocaal Oplossing: wereldhit Quizfilippine 1 reces, 2 jachtseizoen, 3 Dolberg, 4 Trevifontein, 5 vilt, 6 Freek de Jonge, 7 Tiësto, 8 Desi Bouterse, 9 wreef, 10 Edison, 11 Hulk, 12 weerman, 13 otter, 14 toetje De oplossing is een citaat van Erasmus: Wie niet dartelt heeft een korte jeugd. Puzzelboeken Puzzelboeken Meer puzzelen? Kijk dan op www.ad.nl/puzzels WG magazine 59

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 123