ACHTER DE DUINEN fcn VejfiijJtedje, OpStytankS, C0l>tqineM4|<Ue.r>, t|oojl3n<|efS en ierc k)»croet|eS - er kont veel deze over \Joorqt GRANDERANDONNEE 20 kilometer door de duinen uan Voorne kRUIMNGER V.GORS O Stuifduinen O Maasvlakte 2 01 april O Zoet zout zilt magazine 51 wandelen Deel van langeafstandswandelpad GR5. Download de route op wandelnet.nl (zoek op 'Brielle'). @persgroep.nl Tekst EGBERT JAN RIETHOF Illustratie MONIQUE WIJBRANDS OOSTVOORNE BRIELLE Het waterrijke duinlandschap van Voorne heet Voornes Duin. Het is afwisselend en jong, in de zin dat het zich pas sinds de late middeleeuwen heeft ontwikkeld (het verandert nog voortdurend). Het pad slingert zich kilo meters lang richting Rockanje langs moeraslanden, struiken, bossen, duinmeren (zoals het Breede Water), stuifduinen en duinvalleien. De afwisseling van droog en nat, hoog en laag, licht en schaduwrijk trekt veel planten en dieren aan. Bij Oostvoorne kan de wandelaar met wat moeite de Europoort nog achter zich houden, buiten beeld dus, maar Maasvlakte 2, rechts, daar zal de blik geregeld naar afdwalen. Wat als mooi geldt en wat als lelijk hangt af van cultuur en tijdsgewricht. En toegegeven, die rij kolossale blauwe containerkranen heeft wel wat. Brielle is een beschermd stadsgezicht en telt vier honderd rijksmonumenten. Op 1 april 1572 namen de watergeuzen de vesting in ten koste van de Spanjaarden. Denk aan het klassieke ge schiedenisleszinnetje 'Op 1 april verloor Alva zijn bril' (bril Den Briel). De inname wordt jaarlijks gevierd, vandaar het misverstand dat dit de oor sprong is van de '1-aprilgrap'. Rockanje is met zijn 6 kilometer strand vooral een klassieke bad plaats, maar ook een 'heerlijkheid': door de eeuwen heen was er altijd een 'heer van Rockanje'. Bijzonder is het kleine natuurgebied Meertje de Waal, iets ten noorden van de dorpsweg. Daar is de diversiteit extra groot doordat er zout water door de dijk het gebied in lekt, zie bijvoorbeeld een bijzondere plant als de zilte schijnspurrie. ROCK ANJE WG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 115