Trump: toch geen tapes van gesprekken Comey Verdachte Savannah langer vast 7 Koning en koningin hebben warme ontmoeting met paus Franciscus Willem-Alexander en Maxima gingen langs bij de paus. Ze bespraken de wereldproblematiek én de schoolvakantie van de prinsesjes. Ze gaan het over de vluchtelingen- crisis hebben, over de rol van de katholieke kerk. Over klimaatver andering en armoedebestrijding. Maar de eerste zinnen van de audiëntie van koning Willem- Alexander en koningin Maxima bij paus Franciscus hebben een heel ander onderwerp: hun drie doch ters en meer specifiek hun nade rende vakantie. In het Spaans, door Willem-Alexander. Later spreekt hij de Argentijnse paus in het Engels toe. Maxima houdt het de volledige ontmoeting met haar voormalige landgenoot bij Spaans. Vorig jaar trof Franciscus de prinsessen wel in het Vaticaan, tij dens een privé-audiëntie van de katholieke Maxima en haar Neder lands-hervormde gezinsleden. Bisschop Gaenswein, hoofd van de pauselijke hofhouding, informeert bij de begroeting ook al naar Ama- lia, Alexia en Ariane. „Ze hebben nog geen vakantie", vertellen Wil lem-Alexander en Maxima. Ze zijn hier dus vorig jaar al ge weest, maar toch is het paar zicht baar onder de indruk van de ont vangst in het kleinste land ter we reld. Het is vermoedelijk het kort ste staatsbezoek dat ze ooit zullen afleggen - in één donderdagoch tendje is het gepiept - maar wel eentje dat ze altijd bij zal blijven. t Koningin Maxima en paus Franciscus kijken elkaar vol bewondering aan Natuurlijk, vanwege de hele en tourage, vanwege troepen van de Zwitserse Garde die hen in vol or naat opwachten, maar vooral ook vanwege de gastheer: Zijne Heilig heid paus Franciscus - moreel en spiritueel leider van tientallen miljoenen katholieken over de hele planeet. Willem-Alexander kan niet ge noeg benadrukken dat hij de paus dankbaar is voor zijn tijd en de 'fantastische' ontvangst. En Maxima en de paus kijken elkaar vol bewondering aan. Ze spreken op gedempte toon met elkaar, maar allebei met een stralende lach. Dit moet ook het hoogtepunt van de werkdag voor de paus zijn, hoewel hij deze donderdagoch tend ook (aarts)bisschoppen uit India en Puerto Rico in audiëntie ontvangt, naast een topman van hulporganisatie Cordaid en deel nemers aan een conferentie over het Midden-Oosten. Toch gek: hier schuift Willem- Alexander dan aan in de pauselijke privébibliotheek, middenin één van de grootste steden van Europa. Maar van buiten: geen enkel ge luid. Oké, in een simpel liftje zijn ze een paar etages naar boven ver voerd, maar van de tienduizenden toeristen beneden op het Sint Pie tersplein is niets te horen. De stilte in het Apostolisch Paleis, vol met fresco's, schilderijen van vroegere pausen en beelden, is sacraal. Op aarde kom je niet dichter bij God dan in deze ruimtes. Na 29 minuten vonden de paus en Donald Trump het vorige maand mooi geweest, bij de au diëntie van de Amerikaanse presi dent. Voor het bezoek van Wil lem-Alexander en Maxima staat net als bij Trump een kwartier op de planning, maar ze nemen ook ruim langer de tijd. Om 9.59 uur nemen de drie plaats, om 10.34 klinkt een bel luid door de ver trekken rond de bibliotheek. Willem-Alexander schenkt de heilige vader gele en witte tulpen, de kleuren van de Vaticaanse vlag. „Niet alleen bij Pasen", grijnst de koning. „Als deze eenmaal in de grond staan, komen ze voor altijd terug." De paus heeft ook nog pre sentjes: De Amores Laetitia, waarin hij zijn visie op de wereld noteerde. Maxima, in statig zwart: „Dat is heel mooi om te ontvan gen." Daarnaast krijgen ze een medaillon mee, met een beeltenis van Sint Maarten. Ze nemen uitgebreid afscheid, vooral de paus en Maxima. Zij zet een stap naar achteren en maakt een kniebuiging, net als bij de be groeting. Stralend. Dat onthult hij in een tweet, nadat hij eerder juist suggereerde dat er tapes bestaan. Die suggestie leidde tot grote ophef en veel moeilijkhe den voor de president. Comey besloot naar aanleiding van Trumps tweet memo's over zijn ongemakkelijke contact met de president aan de media door te spelen. Hij stelt dat Trump hem verzocht om een onderzoek naar een van zijn mensen stop te zet ten. Het leidde tot de benoeming van een speciaal aanklager, die on derzoekt of Trump getracht heeft de rechtsgang te belemmeren, een potentiële politieke doodzonde. Het Congres eiste eventuele opna mes formeel op. Een dag voor de deadline gaf Trump gisteren toe dat hij slechts blufte toen hij tweette: 'James Comey kan maar beter hopen dat er geen 'tapes' be staan van onze gesprekken voor dat hij begint te lekken naar de pers!' Nu meldt hij: 'Met alle elek tronische spionage, onderschep pingen, ontmaskeringen en ille gale informatielekken van de laat ste tijd weet ik niet of er tapes of opnames van mijn gesprekken met James Comey zijn, maar ik heb zulke opnames niet gemaakt en heb ze niet.' Dat is een tegenvaller voor Co mey. Hij zei eerder dat hij hoopt dat de gesprekken opgenomen zijn. Trump heeft Comey be schuldigd van liegen, de FBI-man rekende er kennelijk op dat opna mes zijn versie van het gesprek zouden bevestigen. UTRECHT De 16-jarige jongen uit Den Bosch die wordt ver dacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah (14) uit Bun schoten, blijft 30 dagen langer vastzitten. De rechtbank Utrecht heeft dat gisteren besloten. Ook blijft de jongen vastzitten in beperkingen. Dat betekent dat hij behalve met zijn advocaat geen contact mag hebben met de buitenwereld. Tal van vragen rondom de dood van Savannah zijn nog al tijd niet opgehelderd en dat vraagt nog veel aanvullend on derzoek, zo laat een woordvoer der van het OM weten. De verdachte werd opgepakt in de nacht na de vondst van het li chaam van Savannah. Ze lag in een sloot op een industrieterrein in Bunschoten. Speel gratis mee en maak de Tour nóg spannender! vrijdag 23 juni 2017 Kort, maar onvergetelijk Jeroen Schmale Vaticaanstad Donald Trump heeft géén op namen gemaakt van zijn ge sprekken met de ontslagen FBI-baas James Comey. Karlijn Van Houwelingen Washington Maxima lacht stralend naar de paus. De twee namen uitgebreid afscheid, fotoanp Doe nu mee! Ga naar pzc.nl/wielerspel Daag jouw vrienden, collega's en familie uit.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 7