II 14 ZE Insectenkweker uit Dongen verhuist naar grotere locatie Insectenkweker Protix uit Dongen gaat een nieuwe fabriek bouwen in Den Bosch. Tachtig mensen gaan er de tropische zwarte soldaatvlieg kweken. Insectenkweker Protix, in 2009 opgericht in Dongen, is de ex perimentele en hobbyfase de finitief ontgroeid. Met een nieuwe fabriek op het bedrij venterrein De Poeldonk in Den Bosch, daar waar eens de wapen- en munitiefabriek De Kruithoorn ge vestigd was, maakt het bedrijf een grote stap naar volwassenheid. „In 2009 zijn we begonnen met acht vierkante meter. En nu een serieuze fabriek van 25.000 vierkante meter", zegt mede-oprichter en algemeen directeur Kees Arts. Hij en een zo mogelijk nog trotsere Bossche wethouder Jan Hoskam maakten gistermiddag bekend dat het Dongense bedrijf een nieuwe fa briek bouwt op het bedrijventerrein. De gemeente kocht het voormalige terrein van De Kruithoorn in 1999 aan. Nu zijn er zo'n dertig tot veertig kleinere bedrijven gevestigd. der, insectenolie en vetten. „En die zetten we vervolgens af naar de pro ducenten van veevoeders of viskwe- kers. Onze eiwitten bevorderen de gezondheid van dieren veel meer dan de traditionele eiwitten. Kippen leg gen bijvoorbeeld veel lekkerdere ei eren." Sowieso levert het hergebruik van de organische reststromen, volgens Aarts, al een belangrijke bijdrage aan een duurzaam productieproces. Maar daarnaast zegt Protix een nog veel en veel grotere bijdrage aan het milieu te kunnen leveren. „De eiwitten van insecten zijn een bijzonder goed al ternatief voor soja en vismeel, die door ontbossing en vervuiling van de zeebodem heel veel milieuschade veroorzaken." 400 miljard Het Dongense Protix heeft dringend behoefte aan een nieuwe en grotere productielocatie vanwege de toene mende vraag bij producenten van diervoeding. Een interessante markt, waar jaarlijks zo'n 400 miljard euro in om gaat. Protix levert de eiwitten, olie en vetten inmiddels aan afne mers in twaalf landen wereldwijd. Met nu nog zo'n veertig medewer kers, maar straks ruim tachtig, is de verwachting van de algemeen direc teur. En daar is wethouder Hoskam zeer content mee. „Vooral ook omdat Protix ook mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt in wil zetten." De fabriek in Den Bosch wordt we reldwijd een van de grootste. Nog nergens wordt er op deze schaal lar ven en insecten gekweekt. Nieuwbouw in Den Bosch en de verdere (internationale) groei is mo gelijk omdat het bedrijf er deze week in geslaagd is om 45 miljoen euro op te halen bij diverse investeerders. Geld is afkomstig van de Utrechtse Investeringsmaatschappij Aqua- Spark, Rabobank, Brabantse Ontwik- kelingsMaatschappij (BOM) en di verse privé-investeerders. Met name de BOM, vanaf zo'n beetje het eerste uur investeerder in Protix, dicht het bedrijf veel kansen toe. Rick Posthumus, investment Manager Agrofood bij de BOM, zegt dat het bedrijf vanwege de hoge tech nologische kennis en vaardigheden enorm veel potentie heeft. Hij wijst er op dat het bedrijf een goede staat van dienst heeft en een goede hand van kiezen heeft in strategische part ners, zoals het Zwitserse familiebe- drijfBuhler. Mirjam Dragstra, directeur BOM Capital, roemt Protix en het manage ment omdat het 'wil leren en ont wikkelen'. „Veel startende bedrijven blijven hangen in de technologie. Dat is bij Protix zeker niet het geval. Zij slagen er ook in om anders afzet markten aan te boren." Hoeveel de Bom investeert wordt overigens niet bekend gemaakt. straks wellicht ook andere soorten. De larven van deze insecten bevatten veel eiwitten en die zijn onmisbaar in voer voor honden, biggen, kippen en vissen. Producenten van veevoer zijn de grootste afnemers van Protix. De insecten groeien en gedijen op organische reststromen. Aarts om schrijft die als 'geproduceerde maar niet geconsumeerde etenswaren'. Maar de insecten leven ook van en op restproducten uit de voedingsindu strie, zoals zetmeel. De larven van de insecten worden in een industrieel proces - nu nog in Dongen en straks op grote schaal in Den Bosch - omgezet tot eiwitpoe- in 2009 zijn we begonnen met acht vierkante meter Veevoer In de fabriek die halverwege het vol gend jaar volop moet draaien, gaat Protix insecten kweken. Nu nog de tropische zwarte soldaatvlieg, maar vrijdag 23 juni 2017 Tropische zwarte soldaatvlieg komt uit een Bossche fabriek M De tropische zwarte soldaatvlieg. Wouter ter Haar Productie van insec tenlarven levert hoog waardige eiwitten op voor diervoer. Kees Arts Den Bosch

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 76