X d Af valproeven na de zomer in Terneuzen 6 Directeur weeshuis Tanzania opent winkel Water van De Veste is ondermaats m m zv Ngaleku is de oprichter en directeur van het Cornel Ngaleku Children's Centre in Leto; een weeshuis niet ver de Kilimanjaro in Tanzania. Jan en Nellies dochter Mirte (na haar opleiding) werkten een paar jaar in het weeshuis, en sindsdien is er een band met de Koewachtse theetuin. Geld uit de fooienpot en winst uit de verkoop van spullen die ze zelf in Afrika kochten, gaan naar het project. Dat het geld goed terechtkomt, weet Nellie uit erva ring. „Onze dochter heeft in Afrika in meerdere weeshuizen gewerkt. Van sommige wil ze echt niks meer weten, maar deze is echt goed." Het echtpaar Rijk is niet de enige link tussen het kindercentrum en Zeeland. Piet en Olga de Haas uit het Bevelandse Driewegen zijn res- Dat iemand zich in mensen interesseert die ver weg in Afrika wonen, vind ik mooi pectievelijk kinderarts en maat schappelijk werkster. Zij zijn al lang met het weeshuis verbonden. Voor Michael Ngaleku is het de eerste keer dat hij in Koewacht is. Hij is zichtbaar verrast door het stukje Afrika dat hij in het Koe wachtse tuinhuisje aantreft. Hij valt even stil. „Dat iemand zich in mensen interesseert die ver weg in Afrika wonen. Ik kan het niet goed beschrijven, zo mooi vind ik het." Kleurige prints Het winkeltje in de theetuin is een explosie van kleuren. Doeken uit Tanzania met kleurige prints en teksten. Ngaleku mag direct vertel len wat er op staat, want iemand die Swahili spreekt, tref je niet alle da gen 'op de Koewacht'. Hij doet het graag. „Dit soort spullen, de doeken met de teksten in Swahili, dat is echt precies als de winkels bij ons. Ze hebben het echt heel mooi gedaan. Ik had alleen niet verwacht dat het hier zo heet zou zijn." 'f: Biervliet staat op de rol voor een experiment met 'omgekeerd inza melen'. Gescheiden afval (plastic en groente-, fruit- en tuinafval) wordt thuis opgehaald, restafVal moet naar gezamenlijke contai ners op straat. Het moet mensen aanzetten afval nog beter te sorte ren. Na de zomervakantie begint een informatieronde in Biervliet over de proef. De dorpsraad is er positief over, aldus voorzitter Jo- han de Reu. „Hier wordt al veel plastic ingezameld. De gezamen lijke plastic-container op het dorp is vaak binnen een paar dagen vol. Daar zijn we dan vanaf." Op de Fa- cebook-pagina van de dorpsraad reageren bewoners tot nu toe vooral negatief. Huiscontainer In de Terneuzense wijk Othene- Noord komt een extra huiscontai ner voor plastic-afval. Er komt nog overleg over. Een fabrikant heeft aangebo den die te willen leveren van ge recycled plastic. De proeven zul len zeker een halfjaar duren. IJZENDIJKE De waterkwaliteit in De Veste in IJzendijke is onder de maat. Mensen en dieren kunnen er beter niet mee in contact komen. Daarvoor waarschuwt de gemeente Sluis. Reden is het warme en droge weer van de afgelopen weken in Nederland. Met name het stuk langs de be graafplaats dient gemeden te wor den. Omwonenden wordt geadvi seerd ook hun hond weg te houden bij het water en er ook niet te gaan vissen. Waterschap Scheldestromen heeft inmiddels waarschuwings borden neergezet bij De Veste en houdt de situatie door middel van metingen nauwlettend in de gaten. IN DE REGIO Fotoworkshop voor kinderen in Warenhuis Rozenweekend inKijktuin Optreden Gregoriaans Studiekoor MIJN DORP, MIJN STAD Vrijdag AARDENBURG vrijdag 23 juni 2017 Een stukje Afrika 'op de Koewacht' Er waren altijd al Afrikaanse spullen te koop bij de theetuin van Jan en Nellie Rijk in Koe wacht. Maar sinds woensdag is er een echt winkeltje. Michael Ngaleku kwam uit Tanzania om het te openen. Guido van der Heijden Koewacht -Michael Ngaleku, directeur Michael Ngaleku kwam speciaal uit Tanzania over om het nieuwe winkeltje in Koewacht te openen. FOTO PETER NICOLAI Twee proeven in de gemeente Terneuzen om huishoudelijk afval beter te scheiden begin nen 'zo snel mogelijk' na de zomer. Biervliet en de wijk Othene-Noord zijn ervoor in beeld. Harmen van der Werf Biervliet/Terneuzen AXEL In museum Het Wa renhuis in Axel is zaterdag een foto workshop voor ba sisscholieren uit de groepen 6, 7 en 8. Ze mogen met pro fessioneel fotograaf Johan Klein aan de hand van werken van de Axelse kun stenaar Hans de Ruijter aan de slag. De workshop is van 13.30 tot 15.30 uur. Deelname kost 12,50 euro, inclusief drankje, wegwerp camera, een foto- afdruk en museum toegang voor één begeleidende vol wassene. Zaterdag 8 juli is een terug- kommiddag. De mooiste foto's wor den in het museum tentoongesteld. Aanmelden kan via 0115-562885. SCHOONDIJKE Kijktuin 'Juust Wa'k Wou' aan de Tragel Oost bij Schoon- dijke houdt zater dag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur een gratis te bezoe ken rozenweekend. Kees Jacobse stelt er ook aquarellen tentoon. 'Juust Wa'k Wou' is ruim een half hectare groot. KLOOSTERZANDE Het Gregoriaans Studiekoor Zeeuws-Vlaande- ren onder leiding van Martin Polspoel treedt zondag op in de Hof te Zande- kerk in Klooster- zande op het feest van Johannes de Doper. Voor de dienst zingt het koor een Maria-au- ditie, afgewisseld met orgelspel door van Ad van de Wege uit Aarden burg. Aanvang 16.30 uur. SUPERMOOI TERNEUZEN De eerste reactie na de onthulling van twee nieuwe speeltoestellen op speeltuin Oranjekwartier in Ter neuzen is donderdag grandioos. „Supermooi", roept een kleuter spontaan. Golfopa's Guus Dohmen en Rob IJsebaert glunderen. Hun golfersclub, de Old Grand Dad Club, is de sponsor van spelvarken Oink en spelschaap Blaat, bedoeld voor kinderen met autisme. „Samen spelen is ons doel", zegt speeltuinvoorzitter Ronald Roelands. De jonge onthullers zijn dan al weg, naar de grote toestellen, fotocamileschelstraete Marktstraat 18, 10.00-17.00 uur: Ar cheologisch mu seum Aardenburg; AXEL Gregorius- centrum, 13.30 uur: Vrij kaarten, biljar ten; 19.00 uur: Jeugdsoos Downtown; BIERVLIET Dorps huis, 11.00 uur: Taiji /Qigong; BRESKENS Kade 1- 103,10.00-17.00 uur: Visserijmuseum; CLINGE Zaal Mal- pertuus, 13.30 uur: Prijskaarten; HULST De Lieve, 13.00 uur: Biljarten; 19.00 uur: Whisky proeverij; Basiliek, 19.00 uur: Orgelcon cert Leo van Doese- laer; 20.00 uur: Concert Zeeuws or kest; KLOOSTERZANDE WZC Antonius, 14.00 uur: Bingo; OSSENISSE Hof ter Nesse, 20.00 uur: Country dance oe fenavond; PHILIPPINE Mossel monument, 14.00 uur: Wandeling met gids gidsenteam; SINT-JANSTEEN Schuttersterrein, 19.00 uur: Kermis- schieting op staande wip; Café Ambiance, 19.00 uur: Dart toernooi Groot Hulst; SLUIS Grote Markt, 8.00-16.00 uur: Weekmarkt; Cen trum, 14.00-00.00 uur: Kermis (tot en met maandag); SLUISKIL Meulen- gat, 13.30 uur: Bil jarten; TERNEUZEN Win kelcentrum Zuidpol der, 8.30-16.00 uur: Weekmarkt; De Veste, 13.00 uur: Soos; Grote Kerk, Noordstraat, 19.00 uur: Songs of Praise, Engelse sa- menzangdienst; Haventerrein en omgeving, vanaf 16.00 uur: Havenda gen met kermis, vlootschouw (18.00- 18.45 uur), roeiwed- strijden (19.30-21.30 uur) en muziek op Veerplein van Tra- fassi (23.00-23.30 uur), Jeroen van der Boom (00.30-01.00 uur) en Après Ski Party op Rondweg (21.00-02.00 uur).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 70