NYNKE DE JONG Onderzoek naar afname vaccinaties Cruise 575 y 6 Tijdelijke actie j Column Nu ook de Eerste Kamer er mee heeft ingestemd, is het definitief: per t okto ber moeten nieuwkomers in Ne derland een participatieverklaring ondertekenen, waarmee ze aange ven de Nederlandse normen en waarden te respecteren. Weigeren ze die te ondertekenen, dan volgt er een boete. En omdat de verkla ring onderdeel is van het inburge- ringsexamen, kun je dan ook geen permanente verblij fsvergunning krijgen. Voor de buitenwacht lijkt het natuurlijk een prachtig iets: kijk die Hollanders eens even wapperen met al hun normen en waarden. Wil je hier wonen? Oké, maar dan graag hier even tekenen, on der deze regels over vrij heid van seksualiteit en vrijheid van godsdienst. Kijk eens hoe tolerant we hier zijn! Maar wat schiet je er in werkelijkheid mee op? Mensen die hier willen wonen, kunnen de boel best ondertekenen en er toch totaal niet achter staan. Het is geen automatische make over voor homofobe nieuwe Ne derlanders die de vrouw nog altijd als voetveeg zien. En hoe verwarrend moet het voor migranten wel niet zijn dat ze eerst hebben zitten blokken op al onze normen en waarden, en ver volgens de varkenskoppen voor de ingang van het azc zien liggen? Lekker tolerant en gastvrij. En hoe krijg je uitgelegd dat we in Nederland het homohuwelijk hebben, maar dat tegelijker tijd 'homo' een veelgebruikt en wijdverspreid scheld woord is? En dat een derde van de Nederlan ders twee zoenende mannen nog altijd aanstootgevend vindt? Wat staat daarover in die participatieverkla ring? 'We zijn hier voor het homo huwelijk, maar hou het alsjeblieft een beetje binnenskamers want verder vinden we het nog een beetje vies?' Ja, het staat prachtig, zo'n parti cipatieverklaring. Alsof je met elke ondertekening Nederland een beetje toleranter maakt. Maar het is een stoplap. Weet je hoe je tole rantie kweekt? Door het zelf uit te dragen. Wat dat betreft zouden we die participatieverklaring allemaal op ons voorhoofd moeten tatoeë ren. Kijk, dit zijn wij. Hier staan wij voor. Maar laat dat dan gelden voor alle Nederlanders, en niet al leen voor de mensen die zich hier als nieuwelingen vestigen. Met deze verklaring doen we net alsof we hier allemaal tolerant hand in hand over straat huppelen. In dat droomland zou ik ook maar wat graag willen wonen. We doen net alsof we hier allemaal tolerant hand in hand over straat huppelen Minister Edith Schippers van Volksgezondheid laat onderzoe ken waar de aanhoudende af name van de vaccinatiegraad, vandaan komt. De landelijk gemiddelde vacci natiepercentages liggen voor bijna alle vaccinaties nog wel ruim boven de 90 procent. Voor de volksgezondheid geen zorge lijk getal en internationaal gezien zitten we bij de toplanden, maar de lichte afname van de afgelopen jaren roept desondanks grote vraagtekens op. Schippers zegt daarover: „Ik heb het RIVM gevraagd nog dit jaar onderzoek te doen naar mogelijk belemmerende factoren in de toegankelijkheid van de jeugdge zondheidszorg." Zo zijn wellicht avondspreekuren nodig. Ook wordt de online informatie over het Rijksvaccinatieprogramma geactualiseerd. De onderzoekers gaan verder kijken naar vragen als 'hangt de daling van de vaccinatiegraad sa men met bepaalde maatschappe lijke trends?' en 'wat zijn de heer sende opvattingen als het gaat om vaccinaties?'. Overigens wordt in veel andere Europese landen ook een dalende vaccinatiegraad ge zien. Kanker Uit het rapport blijkt verder dat de deelname aan de HPV-vacci- natie tegen baarmoederhalskan ker voor het eerst is afgenomen, van 61 naar 53 procent. Schippers: „Dit percentage was altijd al sub- Ouders denken het liefst: 'Mijn dochter doet niet aan seks, die prik is onnodig' stantieel lager. Het gaat hier om een seksueel overdraagbare ziekte en ouders denken het liefst: 'Mijn dochter doet niet aan seks, dus is die prik onnodig.' Dat is vaak een misvatting." Het Rijksvaccinatieprogramma bestaat sinds 1957 en is onderdeel van de infectieziektebestrijding in Nederland. Op het gehele assortiment tot Cruises tot 10% korting Rondreizen tot 7,5% korting All Inclusive Middellandse Zee Zonvakanties €50 korting per boeking Autovakanties 10% korting vrijdag 23 juni 2017 GO @Nynke o erantie Het percentage burgers dat is ingeënt tegen verschillende (zeer) ernstige infectieziekten, is voor het derde opeenvol gende jaar licht gedaald. Edwin van der Aa Den Haag Minister Schippers Dubai, Oman Abu Dhabi Semi All Inclusive Canarische Eilanden Deluxe 8 dgn Highlights van Toscane 15 dgn Bali Strand 8 dagen van 639 voor 8 t/m 15 dgn Fame Residence Lara All Inclusive Turkije 8 t/m 22 dgn Marble Stella Maris All Inclusive Ibiza 3 t/m 8 dgn Landgasthof Wüllner - Winterberg 5 t/m 11 dgn Schlosshotel Weilburg - Hessen van 8W voor 737 van 899 voor 809 van 539 voor 499 van 1049 voor 970 van4S2 voor 427 van 449 voor 424 van^r van J75 voor 88 voor 158 De korting is reeds in deze prijzen verwerkt. van toepassing, zie de website voor meer informatie. De 5% korting voor de riviercruises is geldig t/m 24 juni 2017.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 6