Lebo gedupeerd door valse briefjes van vijftig Goes is volgens Elsevier economische toplocatie 3 Zeeland is kampeerprovincie nummer één: nergens werden vorig jaar zoveel overnachtingen geboekt. Wat trekt al die toeristen naar de Zeeuwse campings? vonden we niks. Je hebt er niet zulke mooie duinen als in Zee land." Brabander Jeff de Vet komt ner gens zó tot rust als op de camping in Zeeland. Hij heeft samen met zijn vrouw Hedwig een seizoen splaats bij Janse. „Vorig jaar zijn we op een cruise geweest in Noorwe gen. Het was fantastisch, alles erop en eraan. Maar ik was kei-kapot toen we terugkwamen. We móes ten zoveel: op tijd eten, activiteiten ondernemen enzo. Nu ik weer bij mijn caravan zit, ben ik helemaal zen. De Zeeuwen hebben rust in zich. Op deze camping zijn geen feesten. Iedereen ken elkaar. Als er een handdoek wegwaait, terwijl we je weg bent, dan leggen mensen 'm netjes opgevouwen bij je voortent." Zijn vrouw Hedwig komt al sinds haar vierde, dat was in 1958, bij camping Janse. Ze wil niet anders, vertelt ze. „Het terrein is perfect onderhouden, het sanitair is super- schoon. De eigenaren kennen ie dereen en zijn hartstikke behulp zaam. We zijn op heel veel cam pings in Europa geweest, maar hier komen we altijd terug." camping Janse. „De mensen zijn zo gastvrij. We voelen ons hier pret tig", zegt Anja. Het stel heeft hun camper dit jaar al voor de tweede keer op het terrein neergezet, en in september staat weer een bezoek gepland. „Bij ons is er veel industrie en hectiek. Dat heb je in Zeeland niet", vult Andreas aan. „We zijn ook wel eens in de buurt van Den Haag geweest, maar die omgeving De voetbalclub ontdekte dat toen ze het geld ging afstorten bij de bank. Het gaat om twaalf briefjes. Een schadepost van zeshonderd euro, dus. „Dat is veel geld voor een club als Lebo", zegt kantine en accommodatiebeheerder John van 't Westende. „We zien het waarschijnlijk nooit meer terug." Lebo waarschuwt anders clubs voor de oplichtingspraktijken en heeft zelf ondertussen een appa raatje aangeschaft waarmee geld biljetten op echtheid kunnen worden gecontroleerd. Door vi deobeelden en foto's te bekijken, hoopt Lebo te achterhalen wie de club deze zeperd heeft bezorgd. „We hebben daar wel ideeën over, maar ik ga in de openbaarheid geen namen van andere clubs noemen", stelt Van 't Westende. Lebo roept mensen die tijdens het toernooiweekend van 10 en 11 juni foto's hebben gemaakt, op deze te delen. „We gaan ook aan gifte doen bij de politie", stelt Van 't Westende. „Maar dat kan pas zo- We hebben wel ideeën over wie ons deze zeperd heeft bezorgd dra de bank ook officieel heeft vastgesteld dat het om vals geld gaat." In het jaarlijks onderzoek 'Toploca ties' door weekblad Elsevier en Bu reau Louter werden alle 388 ge meenten in Nederland tussen 2014 en 2016 beoordeeld op drie pijlers: het aantal arbeidsplaatsen en de spreiding over sectoren, de toege voegde waarde van arbeid (verschil tussen productie en verbruik) en het aantal startende bedrijven. De prestaties zijn vervolgens afgezet tegen het inwoneraantal. Goes behaalde als enig Zeeuwse gemeente een plek in de topvijf- tig. Wethouder Derk Alssema (Eco nomische Zaken) is 'ontzettend trots'. Volgens hem wordt de goede score mogelijk wordt gemaakt door alle Goese ondernemers. „Goes bloeit, ook in economisch opzicht. Sterke stijging van grondverkopen en ondernemers die starten, uit breiden of naar ons toe verhuizen. De werkgelegenheid die dit met zich meebrengt is belangrijk, ook voor omliggende gemeenten." De topdrie wordt gevormd door Amsterdam (1), Laren (2) en Den Haag (3). vrijdag 23 juni 2017 Kamperen in Zeeland: er is niets beters Zeeland telt 394 campings. Ze hebben in totaal ruim 97.000 slaapplaatsen Rieky Schimmel uit Oss gaat naar de camping om te fietsen, lezen en wandelen. En ritjes te maken met de omgebouwde 2CV van haar man. Voetbalvereniging Lewedorpse Boys (Lebo) is ernstig gedu peerd, omdat onlangs bij een jeugdtoernooi is betaald met valse briefjes van vijftig. Rob Paardekam Lewedorp -John van 't Westende Goes staat op de veertiende plek in de Nederlandse Top 50 van economische toplocaties van weekblad Elsevier. Dat is gisteren bekend geworden. Luc Oggel Goes Jeff de Vet met zijn schoonzus Annet en vrouw Hedwig, en kleinzoon Boet. „Hier ben ik zen.'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 69