Zeeland kampeerland Digitaal zakboek voor op het strand Contactverbod met kinderen afgewezen Franse Alpen 2 VAKANTIE CAMPING Commentaar Zeeland is de kampeerkampioen van Nederland. Met afstand. In geen enkele provincie werd vorig jaar vaker gekampeerd dan hier. Er zijn in Zeeland meer dan twee keer zoveel slaap plaatsen op campings als op bungalowparken. Huisjes winnen wel aan populariteit. De afgelopen vijfjaar zijn er 10.000 slaapplaatsen in huisjes bijgekomen, terwijl het aantal slaapplaatsen op campings met ruim 7.000 afnam. Dat komt onder meer omdat oude stacara vans zijn vervangen door recreatiewoningen. Het is de vraag of deze trend van verstening doorzet. Het aantal kampeerplekken mag dan zijn afgenomen, het aantal overnachtin gen op campings is de laatste paar jaar gelijk en flink hoger dan in 2012. Er wordt dus vaker of langer gekampeerd in Zeeland. Vanzelfsprekend nam ook het aantal overnachtingen in huisjes toe. Wat wordt bijgebouwd wordt namelijk ook volgeboekt. Nog elk jaar trekt Zeeland meer toeristen, vooral uit België en Duitsland. Maar de discussies over de kustbebouwing tonen aan dat de groei aan huisjes zijn grenzen heeft bereikt. Als de kampeersector daarop weet in te spelen, kan het totale aantal overnachtingen in Zeeland gewoon blijven stijgen. De uit breiding of nieuwbouw van een camping is aanmerkelijk minder omstreden dan die van een stenen vakantiepark. Niet alleen wordt het landschap er minder door aangetast, dergelijke ontwikkelingen zijn ook niet onomkeerbaar. Een kampeerterrein kan bij wijze van spreken zo weer worden omgeploegd. Het is ook goed als de diversiteit onder de toeristen die Zeeland bezoeken groot blijft. Dat de provincie niet alleen een plek wordt voor mensen met een dikke portemonnee maar net zo goed voor die met een smalle beurs. Zeeland kampeerland, dat motto kan dus niet genoeg worden uitgedragen. In geen enkele provincie werd vorig jaar vaker gekampeerd dan hier Wie de app toegang geeft tot zijn locatie krijgt de informatie op maat aangeleverd; waar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde strandwacht is en hoe je die kunt bereiken. De strand wacht kan pushberichten sturen naar mensen die zich op een be paald deel van het strand bevinden. Dat kan nodig zijn bij een vermist kind. In geval van nood kan via de rode knop op de app 'noodhulp' de 112-centrale worden gealarmeerd. De app is er niet alleen voor spoedeisende kwesties. Zo geeft een interactief kaartje aan waar strandpaviljoens zijn en wat ze te bieden hebben. De app heeft ook een ingebouwd weerstation met typische strandinformatie over de watertemperatuur, getij en de zon nekracht. De taal, Nederlands of Duits, wordt automatisch aangepast aan de hand van het telefoonnummer van de gebruiker van de app. De app voor de smartphone heeft de SSV zelf laten ontwikkelen. Vo rig jaar werd een proef gedaan met een app van een andere organisatie, maar die voldeed uiteindelijk niet. De nieuwe applicatie bevat veel meer informatie en functies en is bovendien van de SSV zelf. Dat heeft als voordeel dat de stichting niet afhankelijk is van derden om de app te laten aanpassen. De 'Strand App' is gratis. ALMANAK De fietsgroep uit Zeeuws-Vlaan deren klom zich vorige week in de Franse Alpen een slag in de rondte. Na de Col de la Cayolle wilde een groepje het skidorpje Pra Loup aandoen. Na drie kilo meter klimmen op snikheet as falt verzamelde de groep zich als een kudde koeien onder de enige boom. Negen procent stijgen met 39 graden was de meesten iets te gortig. Slechts een paar zetten door, maar zij daalden na het bereiken van de top teleurge steld weer af. „Jullie hebben niets gemist", zei er een. „Al die win kels in Pra Loup heten hetzelfde: Fermé!" Kunstrondje met elf kunstenaars Grote beelden op de zeedijk Nagels lakken voor goed doel HOEK/PHILIPPINE Weg dicht voor asfaltering Kamperen op de Veluwe of in de Achterhoek? Jeroen van Leeuwen trekt een vies gezicht. „Nee, wij willen naar de kust!" Samen met zijn vrouw Sandra heeft de Dordte- naar zijn tent opgezet op camping Janse in Zoutelande. Ze hebben er voor tien dagen hun thuis van ge maakt: tapijtje voor de voortent, een buitenkeuken, hangmat en twee schemerlampjes om bij te le zen. „We zouden nooit een hotel ne men", zegt Sandra. „We houden van het buitenleven. We genieten ervan om te barbecueën en om ons eigen ding te doen." Het stel kiest voor Zoutelande, omdat Jeroen er al van jongs af aan komt. Ze hebben ook wel eens op Texel gekampeerd, maar Zeeland wint het. „We hou den van de wind en van de golven." Zeeland is kampeerprovincie nummer één, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis tiek. Vorig jaar telden de 394 Zeeuwse campings gezamenlijk 3,8 miljoen overnachtingen. Zeeland troeft daarmee Noord-Holland (3,1 miljoen overnachtingen) en Gel derland (3,0 miljoen) makkelijk af. Veel kampeertoeristen komen elk jaar terug: Zeeland telt zo'n 120.000 vaste gasten. Ze hebben een sei zoensplaats, stacaravan of een boot op een vaste ligplaats. Vijftigplus Eigenaar Han Lous van camping Janse ziet veel gasten elk jaar terug. Ze verblijven enkele maanden per jaar op het terrein. Ongeveer de helft van de gasten komt uit Duits land, de rest is Nederlands. Een klein gedeelte komt uit andere lan den. Veel toeristen zijn vijftigplus. „De kust trekt. Ze houden van fiet sen, zonnen en van de frisse lucht. Vijf tot tien jaar geleden leek het kamperen op sterven na dood, maar de laatste jaren lijkt het weer populairder geworden." Dat blijkt ook uit de cijfers: het aantal cam pingovernachtingen in Zeeland is met 300.000 gestegen sinds 2012. De stijging zit 'm vooral in de bui tenlandse gasten. Anja en Andreas Blobel komen al vijftien jaar in Zoutelande, altijd bij De rechtbank in Middelburg heeft gisteren de eis van de officier van justitie om de 54-jarige Aardenbur ger W. L. een contactverbod met zijn kinderen en een gebiedsverbod voor Roosendaal op te leggen afge wezen. Wel kreeg L. conform de eis een taakstraf van 240 uur, een celstraf van 22 dagen (gelijk aan het voorar rest) en een voorwaardelijke cel straf van een half jaar opgelegd. Daarnaast wordt L. 'geplukt' voor 21.052 euro. L. was in het bezit geweest van een vuurwapen, hij had in de peri ode november 2016 tot en met 1 maart vorig jaar in Aardenburg een hennepkwekerij met 150 planten gerund en had hij zijn ex bijna een jaar belaagd. L. en zijn ex gingen uit elkaar en vanaf dat moment wilde zijn ex niets meer van hem weten. Uit frustratie en pure onmacht omdat op die manier zijn wens om de za ken op een fatsoenlijke manier af te wikkelen onmogelijk bleek, be stookte hij haar met e-mails, brie ven en telefoontjes. Omdat zijn ex kostwinner was en L. door haar ver trek zonder geld kwam te zitten be gon hij zijn hennepkwekerij. Drie maanden later kwam daar door in grijpen van de politie een eind aan. vrijdag 23 juni 2017 ii Alles wat een badgast moet weten als hij op de Walcherse stranden zit is te vinden in een nieuwe app die de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) heeft gelanceerd. De applicatie voor de smartphone is het digi tale zakboek voor de bezoekers van het strand. Theo Giele Westkapelle Tip? redactie@pzc.nl HEIKANT Heikant heeft nogal wat kunstenaars in huis. Elf van hen stellen komend weekend hun atelier open, beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Ze beoefenen allerlei kunst vormen, van schilderen, beeldhouwen, grafiek tot kleifiguren maken. De deelnemers wonen ver spreid door Heikant. Bij hun ateliers hangt een kleurrijke vlag met de tekst 'kunstroute'. Zie ook: kunstkringheikant.nl. KNOKKE-HEIST Op de zeedijk en in het centrum van Knokke staan, zoals elk jaar in de zomer, weer tal van grote beelden. Ze zijn onder deel van Sculpture Link. Dit keer heeft de exposi tie geen thema of beel den van één kunstenaar, maar is een overzicht van de 24 jaar die Sculpture Link bestaat. Veertien kunstenaars tonen hun werk. Vanaf centrum Scharpoord loopt een route langs de beelden. CLINGE De 'Eerste communicant jes' van de kerk in Clinge sparen voor het goede doel 'Tijn lakt' van de ern stig zieke, zesjarige Tijn. Die lakt nagels voor on derzoek naar hersen stamkanker, waaraan hij zelf ook lijdt. Ook de kin deren in Clinge lakken, zaterdag na hun terug- komviering. Rond 19.45 uur kan iedereen in de kerk zijn of haar nagels laten lakken en daar een bijdrage voor geven. De doorgaande route tussen Philippine en Hoek - de Kanaalpolder weg, Van Wuijckhuise- weg en Mauritsfort - is vanaf komende maan dag tot en met 21 juli af gesloten. Waterschap Scheldestromen gaat de wegen opnieuw asfalte ren. Autoverkeer wordt omgeleid, het fietspad blijft gewoon open. Andreas en Anja Blobel komen al vijftien jaar bij camping Janse in Zoutelande. „De mensen zijn zo gastvrij. We voelen ons hier pret tig." FOTO'S LEX DE MEESTER Cornelleke Blok Zoutelande Ad Roos Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 68