4* 1>JH Plan kop Noordstraat is opvallend eensgezind omarmd MSV De Uitlaat met ronkende motor naar gouden jubileum Grote projecten in Terneuzen stuiten nogal eens op politieke weerstand. Zo niet het plan voor de invulling van de Kop van de Noordstaat aan de rand van de binnenstad, ledereen is erg opgelucht. w - Een cijfer in je naam is hip Zeeland telt veel horecabedrijven met een cijfer in de naam. Ondernemers en een 'naammaker' vertellen waarom. Het plan voor de Kop van de Noord straat in Terneuzen stuit niet op kritiek. Vooraf weet je het nooit. Vooral D66-raadslid Charles ten Hengel wil nogal eens onverwacht uit de hoek komen met snoeiharde kritiek. Aan het plan zit voor de ge meente nogal een prijskaartje vast. De sanering van de oude bebou wing kostte al 3,5 miljoen euro. Een bedrag van 2,3 miljoen euro komt daar nog eens bij, voor de nieuwe vestiging van de bibliotheek en de inrichting van de omgeving. Alle kosten zijn afgedekt, maar dan nog. Het komt niet dagelijks voor dat de Terneuzense gemeen teraad over zo'n miljoenenproject moet beslissen. Verantwoordelijk wethouder Frank van Hulle was er toch wel wat zenuwachtig over. In de raadscommissie omgeving mochten alle partijen deze week voor het eerst hun licht laten schij nen over De Kampanje, zoals het plan voor 26 appartementen, de nieuwe bibliotheek en een (lees)café heet. De naam 'De Kam panje' verwijst naar het langzaam oplopende achterdek van een mid deleeuws schip. Die vorm heeft het nieuwbouwproject ook. Van Hulle kreeg eerst een serie kritische vragen op zich afgevuurd. Over de onderbouwing van de kos ten. Over de bestemming van het huidige bibliotheekgebouw aan de Oostkolk. Over het feit dat opnieuw aannemingsbedrijf Van der Poel bij dit project betrokken is. „Van der Poel is toch niet onze huisaanne mer?", vroeg PvdA'er Johan van de Ha zich af, verwijzend naar de vele projecten van Van der Poel in Ter neuzen. „Andere aannemers met goede plannen zijn ook altijd wel kom", reageerde Van Hulle. Voelbaar was vooral de opluch ting. „Het heeft al te lang geduurd", verwoordde VVD'er Jan Sips als eerste dat gevoel. Gevolgd door 'een heel enthousiaste' Rian de Feijter Het heeft allemaal al veel te lang geduurd (TOP/Gemeentebelangen). Nie mand kon meer achterblijven, zelfs D66'er Ten Hengel niet. De gemeenteraad beslist pas 4 juli over het plan, maar het is 'kat in het bakkie'. Stemden D66, 55Ter- neuzen en GroenFinks nog tegen de komst van het nieuwe winkel centrum Kennedylaan-West en zijn PvdA en Sociaal Terneuzen kri tisch over de hoge kosten van de vernieuwing van de vroegere Veer haven en omgeving: het plan voor de Kop van de Noordstraat is 'een kans die wij met beide handen moeten aangrijpen', verwoordde Hans Vlottes (Provinciaal Belang Zeeland) een algemeen gevoel. Alle procedures moeten worden doorlopen en eerst moeten genoeg appartementen verkocht zijn. De planning is dat de bouw in 2019 be gint en ruim een jaar later af is. Jack d'Hooghe (Sociaal Terneu zen) drong er nog wel op aan om het vizier niet uitsluitend op de stad Terneuzen te richten, maar ook aandacht te blijven geven aan de vele andere kernen in de ge meente Terneuzen. It vrijdag 23 juni 2017 pzc.nl e-mail: redactie.terneuzen@pzc.nl Een hotel? Dat is niks voor Sandra en Jeroen van Leeuwen. Ze houden van kamperen, en gaan het liefst naar de Zeeuwse kust. Deze week verblijven ze op Camping Janse in Zoutelande. „We houden van het buitenleven." Veel mensen slaan hun tentje op Zeeuwse bodem op, want Zeeland is kampeerprovincie nummer één.ZEELAND2 ZEELAND 8 ZEELAND 12 Doorbraak voor Terneuzen Harmen van der Werf Terneuzen -Jan Sips, VVD-raadslid

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 67