Goes heeft financieel weer lucht Erfpachtregeling Borsele KOOPZONDAG 25 JUNI geerteskerk 7 KERKENNACHT PROTESTANTSE GEMEENTE KLOETINGE DOET MEE Kinderen kunnen vanavond de toren van de Geerteskerk in Kloetinge beklimmen en komen dan allerlei mensen met mooie verhalen tegen. De Kerkennacht. Hij bestaat al tien jaar, maar Zeeland was nog een witte vlek. 'Daar moet maar eens verandering in komen', dachten ze bij de Protestantse Gemeente in Kloetinge. Daarom staan de deu ren van de Geerteskerk vandaag wagenwijd open. „We waren onlangs met een aantal kerkrentmeesters op de Kerkenbeurs in Utrecht toen we langs een stand van de Kerken nacht liepen", vertelt Elske Rob- beson. „Er stond een grote kaart waarop vlaggetjes van deelne mende kerken zaten. Zeeland was nog helemaal leeg. Wij hebben meteen ons vlaggetje in de kaart geprikt." Tijdens de Kerkennacht, altijd rond de langste dag van het jaar, zetten geloofsgemeenschappen van allerlei gezindten hun gebou wen open voor iedereen die be langstelling heeft, vaak tot 's avonds laat. Zo ook in Kloetinge. Daar kan de Geerteskerk vandaag tussen 09.00 en 23.00 uur wor den bewonderd. En er is van alles te doen. Eén van de hoogtepunten wordt het beklimmen van de to ren, waaraan jongeren van rond de ro of rr jaar vanavond kunnen Zeeland was leeg, we hebben meteen ons vlaggetje in de kaart geprikt meedoen. „De kinderen komen onderweg allerlei mensen tegen die hun eigen verhaal vertellen over de toren", legt Robbeson uit. „Ik wil niet te veel verklappen, maar er is bijvoorbeeld een her bergier die uit de doeken doet wat er in zijn herberg over de toren werd verteld." Wie vanochtend nog een mailtje stuurt naar elske- robbeson@gmail.com kan mis schien nog meedoen aan de be klimming. Verder zijn er onder meer een workshop bloemschikken en een maaltijd in de kerk. Gitarist Luc Oggel zorgt vanaf 20.00 uur voor een muzikale noot. De kinderen van de Kloetingseschool gaan aan de slag met twee kunstenaars. Hun werken zijn ook morgen nog te zien, als de Geerteskerk tussen 10.00 en 16.00 uur wederom de deuren openzet. Kennismaken „We vinden het belangrijk dat mensen kennismaken met onze kerk", vertelt Robbeson. „Het beeld dat ze ervan hebben, klopt soms niet helemaal. Zo hielden we een keer een wedstrijd, waarbij kinderen de kerk konden nateke nen. Eén jongen maakte hem hele maal zwart. 'Als ik er voorbij komt, is het er altijd donker', verklaarde hij. Binnen zag hij pas hoe anders de werkelijkheid is." Zoals het er nu naar uitziet, houdt Goes in 2021 ruim 1,2 miljoen euro over. „Maar", waarschuwt wethou der Loes Meeuwisse, „zover voor uitkijken is altijd lastig." Meeuwisse is desalniettemin 'trots' dat de gemeente financieel weer op de goede weg zit. De situatie in de gemeentekas was - en is - nog altijd zorgelijk, maar door tijdig ingrijpen ziet de toekomst er rooskleuriger uit. Goes plukt de vruchten van een pijnlijke bezuinigingsoperatie van in totaal ruim 17 miljoen euro, uitgesmeerd over vier jaar. Daarnaast komt er meer geld van het Rijk. Die 'meevaller' gaat echter direct 'op' aan het sociaal domein, waar Goes worstelt met een struc tureel tekort van 2 miljoen euro. Dat heeft volgens Meeuwisse te maken met een 'weeffout' in het verdeel model van het Rijk, die nog altijd niet is opgelost. „Het lijkt dan soms of wij geld over de balk smijten, maar dat is niet zo. Wij hebben bij voorbeeld drie keer zoveel gezin nen in de bijstand dan Borsele." Het sociaal domein is dan ook veruit de grootste kostenpost voor Goes. Ook op straatreiniging moet vanafvolgend jaar structureel ruim 40.000 euro worden toegelegd. Verder zorgen onder meer de afde ling Publiekszaken en de GGD vol gend jaar voor 'minnetjes' van res pectievelijk 65.000 en 59.000 euro. Ook de exploitatie van het museum en Omnium blijven (nog) nega tief. De lokale belastingen stijgen vol gend jaar met 0,9 procent, met uit zondering van de parkeerbelasting (+2 procent) en de reclamebelasting voor ondernemers in de binnen stad (+3 procent). Volgens Meeuwisse wil de ge meente de verbeterde financiële si tuatie ook aangrijpen om de schuldpositie verder omlaag te brengen. HEINKENSZAND De gemeente Borsele verlengt de erfpachtrege ling voor bouwgrond. Kopers kunnen de grond (tijde lijk) in erfpacht nemen. Het kan het verschil maken tussen wel of niet een huis of bedrijf bouwen nu de banken strenger zijn met hypo theken. Particulieren Tot nu toe hebben vijftien particu lieren en één bedrijf gebruik ge maakt van de erfpachtregeling VAN 13.00 TOT 17.00 UUR vrijdag 23 juni 2017 BE M Edwin Pieterse is één van de mensen die in de kerktoren een verhaal vertellen aan de kinderen, fotomarcelledavidse Geerteskerk zet de deuren open Rob Paardekam Kloetinge -Elske Robbeson, organisatie De forse bezuinigingsoperatie van Goes betaalt zich letterlijk uit. De gemeente kan de ko mende jaren bescheiden zwarte cijfers schrijven, blijkt uit het financiële beeld voor de komende vier jaar. Luc Oggel Goes De Geerteskerk aan het Geer- tesplein in Kloetinge komt sinds het jaar 1216 in de ge schiedenisboeken voor. Om die reden werd vorig jaar het 800-jarig bestaan van het godshuis gevierd. In 1525 kreeg de kerk echter pas haar huidige vorm. De kerktoren was in 1494 al voltooid en stond aanvankelijk los van de rest van de kerk. Toen de kerk in de 16de eeuw werd ver lengd kwam er een verbin ding. GOES, WINKELHART VAN ZEELAND

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 63