Zeeland kampeerland Mosselgilde Bruinisse gaat voor kwaliteit Contactverbod met kinderen afgewezen Franse Alpen 2 VAKANTIE CAMPING Commentaar Zeeland is de kampeerkampioen van Nederland. Met afstand. In geen enkele provincie werd vorig jaar vaker gekampeerd dan hier. Er zijn in Zeeland meer dan twee keer zoveel slaap plaatsen op campings als op bungalowparken. Huisjes winnen wel aan populariteit. De afgelopen vijfjaar zijn er 10.000 slaapplaatsen in huisjes bijgekomen, terwijl het aantal slaapplaatsen op campings met ruim 7.000 afnam. Dat komt onder meer omdat oude stacara vans zijn vervangen door recreatiewoningen. Het is de vraag of deze trend van verstening doorzet. Het aantal kampeerplekken mag dan zijn afgenomen, het aantal overnachtin gen op campings is de laatste paar jaar gelijk en flink hoger dan in 2012. Er wordt dus vaker of langer gekampeerd in Zeeland. Vanzelfsprekend nam ook het aantal overnachtingen in huisjes toe. Wat wordt bijgebouwd wordt namelijk ook volgeboekt. Nog elk jaar trekt Zeeland meer toeristen, vooral uit België en Duitsland. Maar de discussies over de kustbebouwing tonen aan dat de groei aan huisjes zijn grenzen heeft bereikt. Als de kampeersector daarop weet in te spelen, kan het totale aantal overnachtingen in Zeeland gewoon blijven stijgen. De uit breiding of nieuwbouw van een camping is aanmerkelijk minder omstreden dan die van een stenen vakantiepark. Niet alleen wordt het landschap er minder door aangetast, dergelijke ontwikkelingen zijn ook niet onomkeerbaar. Een kampeerterrein kan bij wijze van spreken zo weer worden omgeploegd. Het is ook goed als de diversiteit onder de toeristen die Zeeland bezoeken groot blijft. Dat de provincie niet alleen een plek wordt voor mensen met een dikke portemonnee maar net zo goed voor die met een smalle beurs. Zeeland kampeerland, dat motto kan dus niet genoeg worden uitgedragen. In geen enkele provincie werd vorig jaar vaker gekampeerd dan hier Niet om iets aan Philippine af te doen, maar Bruinisse heeft alles in huis om een écht mosseldorp te zijn: de kwekers, de schepen, de handel en niet te vergeten de res taurants waar ze wel een mosseltje weten klaar te maken. „Alle kennis en materiaal hebben wij hier in Bruinisse bij elkaar", zegt 'gilde- meester' Theo Ketting - die als on afhankelijk woordvoerder van de club fungeert. Dat inspireerde tot de oprichting van het gilde. Het motto van het gilde is 'mos selen eten bij de bron', waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. De acht restauranthouders hebben afgesproken alleen goede kwaliteit mosselen te serveren. Door samen steeds porties te proeven en te keuren, is een geza menlijke kwaliteitsnorm bepaald. „We hebben een leverancier die speciaal voor het gilde selecteert. En als de mosselen niet aan de kwa liteit voldoen, worden er ook geen mosselen verkocht." Zijn ze er wel dan kan elk gildelid, naast de pure mossel, zich volledig naar eigen in zicht uitleven met de eigen recep ten en toepassingen. Twee horeca bedrijven in Bruinisse doen, beide om andere redenen, niet mee. De gildeleden zijn: Sailor's Inn, restaurant Grevelingen, De Meeuw, 't Veerhuis, 't Kombuis, Storm, Brui7 en Brasserie de Vluchthaven. Al deze bedrijven serveren vanaf vandaag mosselen. Zie ook: mossel- dorp.nl. ALMANAK De fietsgroep uit Zeeuws-Vlaan- deren klom zich vorige week in de Franse Alpen een slag in de rondte. Na de Col de la Cayolle wilde een groepje het skidorpje Pra Loup aandoen. Na drie kilo meter klimmen op snikheet as falt verzamelde de groep zich als een kudde koeien onder de enige boom. Negen procent stijgen met 39 graden was de meesten iets te gortig. Slechts een paar zetten door, maar zij daalden na het bereiken van de top teleurge steld weer af. „Jullie hebben niets gemist", zei er een. „Al die win kels in Pra Loup heten hetzelfde: Fermé!" RWS vervroegt sloop huizen niet Zomerconcert in Geerteskerk Eigen traject voor leerlingen HANSWEERT Rommelmarkt door Scheldegalm Kamperen op de Veluwe of in de Achterhoek? Jeroen van Leeuwen trekt een vies gezicht. „Nee, wij willen naar de kust!" Samen met zijn vrouw Sandra heeft de Dordte- naar zijn tent opgezet op camping Janse in Zoutelande. Ze hebben er voor tien dagen hun thuis van ge maakt: tapijtje voor de voortent, een buitenkeuken, hangmat en twee schemerlampjes om bij te le zen. „We zouden nooit een hotel ne men", zegt Sandra. „We houden van het buitenleven. We genieten ervan om te barbecueën en om ons eigen ding te doen." Het stel kiest voor Zoutelande, omdat Jeroen er al van jongs af aan komt. Ze hebben ook wel eens op Texel gekampeerd, maar Zeeland wint het. „We hou den van de wind en van de golven." Zeeland is kampeerprovincie nummer één, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis tiek. Vorig jaar telden de 394 Zeeuwse campings gezamenlijk 3,8 miljoen overnachtingen. Zeeland troeft daarmee Noord-Holland (3,1 miljoen overnachtingen) en Gel derland (3,0 miljoen) makkelijk af. Veel kampeertoeristen komen elk jaar terug: Zeeland telt zo'n 120.000 vaste gasten. Ze hebben een sei zoensplaats, stacaravan of een boot op een vaste ligplaats. Vijftigplus Eigenaar Han Lous van camping Janse ziet veel gasten elk jaar terug. Ze verblijven enkele maanden per jaar op het terrein. Ongeveer de helft van de gasten komt uit Duits land, de rest is Nederlands. Een klein gedeelte komt uit andere lan den. Veel toeristen zijn vijftigplus. „De kust trekt. Ze houden van fiet sen, zonnen en van de frisse lucht. Vijf tot tien jaar geleden leek het kamperen op sterven na dood, maar de laatste jaren lijkt het weer populairder geworden." Dat blijkt ook uit de cijfers: het aantal cam pingovernachtingen in Zeeland is met 300.000 gestegen sinds 2012. De stijging zit 'm vooral in de bui tenlandse gasten. Anja en Andreas Blobel komen al vijftien jaar in Zoutelande, altijd bij De rechtbank in Middelburg heeft gisteren de eis van de officier van justitie om de 54-jarige Aardenbur ger W. L. een contactverbod met zijn kinderen en een gebiedsverbod voor Roosendaal op te leggen afge wezen. Wel kreeg L. conform de eis een taakstraf van 240 uur, een celstraf van 22 dagen (gelijk aan het voorar rest) en een voorwaardelijke cel straf van een half jaar opgelegd. Daarnaast wordt L. 'geplukt' voor 21.052 euro. L. was in het bezit geweest van een vuurwapen, hij had in de peri ode november 2016 tot en met 1 maart vorig jaar in Aardenburg een hennepkwekerij met 150 planten gerund en had hij zijn ex bijna een jaar belaagd. L. en zijn ex gingen uit elkaar en vanaf dat moment wilde zijn ex niets meer van hem weten. Uit frustratie en pure onmacht omdat op die manier zijn wens om de za ken op een fatsoenlijke manier af te wikkelen onmogelijk bleek, be stookte hij haar met e-mails, brie ven en telefoontjes. Omdat zijn ex kostwinner was en L. door haar ver trek zonder geld kwam te zitten be gon hij zijn hennepkwekerij. Drie maanden later kwam daar door in grijpen van de politie een eind aan. vrijdag 23 juni 2017 n Acht Bruse horecaondernemers hebben het Mosselgilde Brui nisse opgericht. Behalve promo tie van Bruinisse als mosseldorp bewaakt het gilde ook de kwali teit van de mossel. Esme Soesman Bruinisse Tip? redactie@pzc.nl GOES Bewoners van huizen in de wijk Goes-West die op de nominatie staan om te worden gesloopt, kunnen daar nog tot 2025 blijven wonen. Dat heeft woning corporatie RWS aan huurders laten weten. RWS heeft de afgelopen maanden onderzocht of bewoners een eventuele vervroeging van de her structurering van het noordelijk plandeel zou den zien zitten. Dat blijkt niet het geval. KLOETINGE Het Zeeuwse Blokfluit ensemble MarAzul onder leiding van Jolanda Dek kers speelt morgen, za terdag, in de Geerteskerk in Kloetinge. Het concert begint 14.00 uur. De kerk is echter open voor bezichtiging van 10.00 tot 16.00 uur. Ook exposeert Ad Beaufort zijn schilderijen in de kerk. Toegang tot de kerk en het concert zijn vrij. GOES Essenzo Business School, dat begin dit jaar het Stedelijk College Goes heeft overgeno men, zal samenwerken met de Wereldschool van IVIO. Dat moet leiden tot een nieuwe aanpak van het voortgezet on derwijs in Nederland. De leerlingen krijgen een eigen leertraject met be geleiding van vier coa ches. Morgen is er van 10.00 tot 16.00 uur een open dag in het Stations gebouw in Goes. Muziekvereniging Scheldegalm houdt morgen, zaterdag, een rommelmarkt in Hans- weert. De opbrengst van de rommelmarkt is voor het onderhoud van het repetitielokaal. Bezoe kers zijn van 09.00 tot 12.00 uur welkom in de muziektuin van het ver enigingsgebouw aan de Boomdijk 26. 1 Andreas en Anja Blobei komen al vijftien jaar bij camping Janse in Zoutelande. „De mensen zijn zo gastvrij. We voelen ons hier pret tig." FOTO'S LEX DE MEESTER Cornelleke Blok Zoutelande Ad Roos Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 60