Verdachte steekpartij net ontslagen uit GGZ-kliniek WW 5 Buurt in Leeuwarden geschokt na moord op vrouw Guerrilla's: Bolt snel vrijgelaten 'Afghanistan' niet uitgebreid Rivier eist een vierde leven Uit verschillende bronnen blijkt dat de 31-jarige verdachte van de steek partij psychisch niet stabiel was. Hij zou psychische problemen hebben en daags voor de steekpartij ontsla gen zijn uit een GGZ-instelling. De politie kon dit niet bevestigen. De man is een van de twee die zijn aangehouden als verdachten van de steekpartij die zich gisteren aan het begin van de middag af speelde in een huis aan de Bere- klauw in Leeuwarden. Buurtbewo ners alarmeerden de hulpdiensten nadat zij de bebloede vrouw in de voortuin van haar huis hadden zien liggen. De vrouw was al overleden toen ambulance en politie arriveerden. De 61-jarige man was zwaarge wond, de 31-jarige lichtgewond. Beiden zijn aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van de middag werd de zoon ontslagen en overgebracht naar het politiebureau. Buurtonderzoek Over wat zich precies heeft afge speeld in het huis aan de Bere- klauw, was gistermiddag nog veel onduidelijk. De politie doet onder zoek naar de toedracht. Zo worden er verschillende getuigen gehoord, wordt er sporenonderzoek gedaan en een buurtonderzoek gehouden. Zolang de politie nog geen duide lijkheid heeft over wie welke rol vervulde, worden beide mannen als verdachten aangemerkt. Buurtbewoners zij n er echter van overtuigd dat de zoon zijn moeder heeft gedood. Zij hoorden donder dag aan het begin van de middag geschreeuw en glasgerinkel en spoedden zich naar de plek waar het lawaai vandaan kwam. De zoon zou 'help mij, help mij' hebben ge roepen. De steekpartij bracht een schok teweeg in de buurt. Tallozen verza melden zich na het incident op straat, om samen over de gebeurte nis te praten. Het straatgedeelte voor het bewuste huis was afgezet met politielinten. „We dachten eerst aan ruziënde kinderen", vertelt buurtbewoner Jan de Groot. Hij kent het gezin al jaren. „Ik ben er kapot van. Het is bloedheet, maar ik heb gewoon kippenvel." We dachten eerst aan ruziënde kinderen. Ik ben erkapotvan „Het was een heel rustige, goede familie. Ze hadden nooit ruzie op straat. Dit is een enorme schok. Er gebeurt hier weieens wat, maar dit slaat alles", zegt buurman Thomas Weistra. De verdachte is een van de zes kinderen van het echtpaar. Al leen hij en de jongste dochter woonden nog thuis. Informatie uit de omgeving van het gezin over de zoon roept een beeld op van een psychisch insta biele jongeman, die recentelijk nog leeftijdgenoten heeft bedreigd en vernielingen pleegde aan het huis van zijn ouders. Hij zou psycho tisch zijn. Hij is eerder opgenomen geweest bij een GGZ-instelling. Eerder werkte hij bij de vliegbasis in Leeuwarden en werd hij uitge zonden naar een Italiaanse basis waarvandaan vliegtuigen naar Libië vertrokken. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) van Economische Zaken gisteren bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Re den is een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat de lijst op een verkeerde manier tot stand is gekomen. De lijst moet daarom opnieuw worden opgesteld. Voor de samenstelling van de nieuwe lijst werden Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Di- bevo, Stichting AAP en de Dieren bescherming betrokken voor een wetenschappelijke beoordeling van de diersoorten. Daardoor zou hun kennis en expertise gebruikt kun nen worden en kon tegelijkertijd het draagvlak vergroot worden. Hoewel de aanpak vooraf juridisch getest was, oordeelt het CBb dat het plan niet deugt. De betrokkenen zouden niet onafhankelijk zijn en mochten daarom niet betrokken worden bij de wetenschappelijke beoordeling. De lijst moet nu volledig op nieuw beoordeeld worden, schrijft de staatssecretaris. Daarvoor wordt een groep (internationale) experts ingezet. De eerder genoemde orga nisaties krijgen daarna alsnog de kans te reageren. Tot dat moment blijft de huisdierenlijst uit 2015 van kracht, met daarop ongeveer hon derd zoogdieren die thuis gehou den mogen worden. Van Dam noemt het besluit 'spij tig'. Het streven is om in het najaar met een nieuwe lijst te komen die begin volgend jaar kan worden vastgesteld. vrijdag 23 juni 2017 DEN HAAG De Colombi aanse guerrillabeweging ELN kondigde gisteren aan de ontvoerde Spoorloos presentator Derk Bolt (62) en cameraman Eugenio Follender (58) spoedig vrij te laten. Demissionair mi nister Koenders (Buiten landse Zaken) reageerde verheugd op het nieuws. „De verklaring van de ELN is authentiek. We hebben contact met de leiding van de organisatie. We weten alleen niet wanneer ze vrij gelaten worden", zei hij. De ELN-top is in de Ecuado- raanse hoofdstad voor vre- desgesprekken met de Co lombiaanse regering. DEN HAAG Als de Neder landse bijdrage aan de NAVO-missie in Afghani stan wordt verlengd, dan zal die volgens minister Jeanine Hennis (Defensie) niet 'groots worden gewij zigd of uitgebreid'. Het mili taire bondgenootschap heeft het kabinet al ge vraagd langer in Afghani stan te blijven. De NAVO wil ook meer troepen. On geveer 100 Nederlandse militairen nemen deel aan missie Resolute Support. Ze zijn gestationeerd in Mazar-e-Sharif onder lei ding van de Duitsers. Ze trainen en adviseren hier sinds 2015 hogere officie ren van het Afghaanse leger en de politie. TIEL De jongen die giste ren in Tiel door de Waal werd gegrepen, is al het vierde slachtoffer van een rivier in een paar weken tijd. Woensdagavond werd in de Waal bij Wamel het li chaam gevonden van de 39-jarige zwemmer uit An- delst die sinds dinsdag avond werd vermist. Bij Rossum werd dinsdag al een persoon gevonden in de Waal bij Rossum. Om wie het gaat, is nog altijd onduidelijk. Mogelijk gaat het om de 51-jarige man uit Polen die zondag verdween tijdens het zwemmen bij Oosterhout. Eind mei verdronk een 17- jarige jongen bij een poging de Rijn over te steken. De plaats delict werd volledig afgeschermd, fotoginopress/anp Bij een steekpartij in de Leeu warder wijk Aldlan is gistermid dag de 59-jarige Ypie Jarir om het leven gekomen. Haar 31-ja- rige zoon en 61-jarige man zijn aangehouden als verdachten. De buurt reageerde geschokt. Ines Jonker Leeuwarden —Jan de Groot, buurtbewoner Mensen die zich afvragen of ze hun schroef hoorngeit, aal- streepgrasmuis of hun zo ge liefde laaglandtapir volgend jaar nog in huis mogen houden, wor den nog even in spanning gela ten. De nieuwe huisdierenlijst, met daarop alle in Nederland toegestane huisdieren, is uitge steld. Maarten van Ast Den Haag A De tapir blijft nog even moge lijk als huisdier, omdat de lijst met toegestane dieren in Neder land weer vertraging oploopt. FOTOEPA

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 5