KIEK ONDERSTROOM Doopwater komt niet altijd uit de kraan 10 ZE Monnikenwerk Wie in Zeeland zocht de af gelopen week het water niet op? Er zijn overal in de provincie fantastische plekken om verkoeling te zoeken. Wij ver toefden met familieleden uit het midden van het land langs, op en in het Veerse Meer. We zeilden, kanoden en zwommen. Ik keek mijn ogen uit toen we langs de Haringvreter peddelden, daar zit een wild! Maar wie op 2 juli bij De Piet langs het Veerse Meer vertoeft, kan zich laten verrassen door iets heel anders. Die dag gaan er men sen kopje onder om te worden ge doopt in buitenwater. Doopwater komt niet altijd uit de kraan. Ik kan me kerkdiensten herinneren waarbij kinderen met water uit de Jordaan werden be sprenkeld. Dan had bijvoorbeeld een predikant water uit Israël meegenomen. Voor de gelovigen heeft dat bijzondere betekenis. Het 'Heilige land' was immers het thuis van Johannes de Doper en Jezus in wiens naam tot op de dag van vandaag gedoopt wordt. Plots moet ik denken aan een fragment uit de uitzending 'Dren ten' van 'de Hokjesman'. Henk de Ruiter spreekt er over dopen met water uit de Reest. Als predikant was hij enige tijd verbonden aan de PKN gemeenten Gapinge en Vrouwenpolder. Je zou het niet zeggen wanneer je hem hoort spreken in de volkenkundige ver kenning van programmamaker Michaël Schaap. De Ruiter be heerst een Angelsaksische taal (Twents), maar het lijkt net of hij Drents spreekt. Voor het effect denk ik. Staand langs de oever ver telt hij dat het dopen van kinderen met water uit de Reest leidt tot de beleving 'dat het er een van ons wordt, een van hier, van het Rees- terland, de gemeenschap'. De Rui ter, die wordt voorzien van onder titeling, vertelt dat Drenten nooit goed gekerstend zijn. Diep in hun ziel zijn het nog heidenen. Terug naar Zeeuwse wateren. Coen van Dalen, voorganger bij Christengemeente Zuidpoort in Vlissingen, vertelt dat er altijd be langstelling is voor dopen in na- tuurwater. „Ieder jaar komt de ge meente een keer bijeen bij De Piet. Het dopen in het Veerse Meer of in de Noordzee heeft geen speciale theologische betekenis, wat niet wegneemt dat sommige mensen in de natuur ervaren dichter bij God te zijn. Binnen onze ge meente zijn er veel gezinnen en na een viering buiten wordt er ge sport en gebarbecued. Wie nieuwsgierig is mag op 2 juli best aanhaken." Aan dopelingen lijkt Zuidpoort geen tekort te hebben, want ook komende zondag wordt er ge doopt, maar dan binnen. Zeven tieners willen zo laten zien dat ze Jezus willen volgen. Het ritueel, de doop, staat symbool voor het ster ven en opstaan met Christus. Wie zich, niet als kind maar later op ei gen initiatief, laat dopen geeft daarmee uiting aan zijn of haar ge loof. Na de doop hoort iemand bij een kerk of christengemeenschap. Borrelen Wanneer ik zwemmend even on der duik in het Veerse Meer, hoor ik lucht om mij heen borrelen. Een nieuw leven, doodgaan en herbo ren weer opstaan: er zijn dagen dat ik daar intens en heel diep naar verlang. vrijdag 23 juni 2017 Zien. En gezien worden. In Vlissingen is de Onderstroom niet te onderschatten. Zing, lach en bewonder, dan is de kans groot dat je komt bovendrijven, foto ruben oreel José Baars Arnemuiden José Baars schrijft wekelijks over religie en kerken in Zeeland. Kijk voor haar blog op pzc.nl/monnikenwerk

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 58