Groep uit Zierikzee denkt aan overval Zomersessies voor muzikaal talent rrfcü D Concert in Ouwerkerk KOOPZONDAG Oude 'veruuswagen' te zien tijdens dorpsevenement 7 Ze zijn zo groen als gras, de organisatoren van Beleef Zonnemaire. Met de tweede editie van dit dorpsfestijn in aantocht is van routine nog geen sprake. En toch komt alles goed. Zonnemaire Het is een karretje van niks, maar wel één met een geuzennaam. De 'veruuswagen van Zonnemaire' is één van de bijzonderheden die tijdens Beleef Zonnemaire op 29 juli in het dorp is te zien. De voorberei dingen van de tweede editie van dit evenement zijn volop aan de gang. Wat zal ie-zijn, die verhuiswa gen? Een karretje van zo'n 1.20 bij 80, hooguit. Eigenlijk een ponykar, maar altijd door mensen getrok ken. „Iedereen op het dorp ge bruikte 'm", vertelt Piet Stouten. De misschien wel 70 jaar oude kar was van zijn vader, timmerman Wim Stouten. En wie ging verhui zen, kwam 'm bij de timmerman lenen. „Wat had je toen ook? Vier stoelen, tafel, kacheltje en een droogrek. Dan reden mensen vier keer heen en weer en was het ge daan". - x--é IK» Zet een paar (oud-)inwoners van Zonnemaire rond de tafel en de prachtigste verhalen komen boven. Dat alleen al was vorig jaar een goede reden om een dorpseve nement in te voeren, al is het voor de organisatoren natuurlijk ook een beetje om het promoten van hun dorp te doen. Want hoe klein ook: „Zonnemaire heeft heel veel te bieden. Een stuk of tien cam pings, gevarieerde horeca, een prachtig speelterrein, de Grevelin- gen en een eigen haventje", somt het clubje achter Beleef Zonne maire op. Oude ambachten (acht Niet de sokken en het ondergoed. Wij doen hetanders smeden!) staan zij-aan-zij met he dendaagse ondernemers; zoals de campinghouders die - met onder meer kinderspelletjes - op het sportveld staan. Er is een braderie met tegen de veertig kramen. „Niet de sokken en het ondergoed. We doen het anders dan de door- sneemarkten", zegt marktmeester Piet de Vlieger. En er is heel veel muziek. Eerst op podia bij het dorpshuis en op het sportveld. Na 16.00 uur gaat het op de Dijk van Bommenede los. Budget is er nau welijks en op routine terugvallen zit er niet in bij zo'n jong evene ment. Maar dat het met de tweede editie van Beleef Zonnemaire he lemaal goed komt, weet iedereen zeker. „Het is actief hier en de mensen zijn gewillig. Het is een zaakje hoor op Zonnemaire. Het komt allemaal goed." Tijdens het onderzoek kwamen er steeds meer zaken aan het licht. Zo verdenken politie en justitie hen ondertussen van en kele vernielingen van fietsen, die ze van de brug in de gracht gooi den. Ook pleegden ze inbraken in een ruilwinkel aan de Caland- weg en in de voedselbank. Deze zaken vonden allemaal in Zie rikzee plaats. Hoofdagent Pieter jan Kruithof: „Het ernstigste is nog wel dat enkelen van deze groep een overval voorbereidde. Ze hadden al een nep-pistool ge kocht en wilden een tankstation overvallen." De eerste jongen is aangehou den op 29 mei en de laatste op 8 Vijf jongeren zijn na hun aanhouding verhoord door de politie juni. Vijf jongeren zijn na hun aanhouding verhoord en moch ten daarna weer het politiebu reau verlaten. Eén verdachte heeft vastgezeten en is na de voorgeleiding bij de rechter commissaris onder voorwaar den in vrijheid gesteld. De re cherche is nu bezig om alle re sultaten van het onderzoek in een proces-verbaal te verwerken. Daarna beslist de officier van justitie over de vervolging. Voorzitter en programmeur van Brogum Swen Blikman vertelt dat twee vaste bezoekers met het idee kwamen. „Het leek ze leuk om sa men muziek te maken en nieuwe muzikanten zo een kans te geven op te treden voor publiek", zegt hij. Blikman zag het zelf ook wel zitten. Het zou zomaar eens kun nen zorgen voor muzikale verras singen en spontane uitbarstingen, die leuk zijn voor een breed pu bliek. Omdat Blikman uit ervaring weet dat jamsessies wel eens ein deloos kunnen duren, wanneer je muzikanten té veel vrijheid geeft, heeft hij de band Brontocar ge strikt om de 'performers' te bege leiden. Het is dus geen standaard open podium, benadrukt hij, maar één met een huisband. Dat bete kent niet dat alleen dat zangers welkom zijn. Ook muzikanten kunnen een aanvraag doen om sa men met de band te spelen of een solo te doen. Andere disciplines, zoals cabaretiers, dansers en dicht kunstenaars mogen net zo goed het podium bestijgen. Leeftijd, niveau en stijl spelen tijdens de zomersessies geen rol. Elke editie van het zomerse mu ziekevenement zal worden ge opend door een lokale gastzanger. Freek den Toom uit Burgh bijt het spits af, Joost Pieters uit Zierikzee zingt tijdens de tweede sessie en Ronnie Snipperdag uit Zonne maire sluit de sessies af in augus tus. De zomersessies duren van 14.00 tot 17.30 uur en zijn gratis toegankelijk. Jezelf als act aanmel den kan vooraf door een mailtje te sturen naar frans@blanker.info en voor de twijfelaars kan het ook nog tijdens de sessie zelf. Het initiatief is te volgen via de facebookpagina 'Zomer Sessies Zierikzee'. OUWERKERK Muziekvereni ging Oefening en Uitspanning (Nieuwerkerk) geeft samen met gastfanfare Luctor et Emergo uit Zoutelande een concert in Ou werkerk op maandag 26 juni. Het concert vindt plaats op cam ping de Vierbannen aan de Weg van de Buitenlandse Pers. De aanvang is om 19.30 uur. Inlopen kan vanaf 19.00 uur. Toegang is vrij. vrijdag 23 juni 2017 Stt' Beleef Zonnemaire staat al in de steigers Esme Soesman Zonnemaire chouwen-Duiveland tt&m. De veruuswagen van Zonnemaire is opgetuigd voor een feestje en heeft lekke bandjes, maar zorgt nu al voor veel lol bij de organisatie, bestaande uit Lucy de Vlieger, Marlène van der Wekken, Marja Leistra, Niek Deist, Hilly Poots, Piet de Vlieger en Piet Stouten, fotoernestaverburg -Piet de Vlieger Sinds mei onderzochten agenten van het team Ooster- scheldebekken diverse inci denten in Zierikzee. Het on derzoek startte met vernielin gen aan een basisschool aan de Grachtweg. De politie stuitte hierbij op een groepje jongeren die vermoedelijk de vernielingen hadden ge pleegd. Ze waren 15 jaar en afkomstig uit Zierikzee. Cris Sohier Zierikzee Muzikale talenten uit de regio krijgen deze zomer de kans om op te treden in poppodium Bro- gum. Het centrum in Zierikzee heeft open zomersessies in het leven geroepen, die zullen plaatsvinden op zondag 25 juni, 30 juli en 20 augustus. Elodie Kint Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 57